Nema zabrane okupljanja "PRAVDE ZA DAVIDA"Piše: Borislav Radovanović

 
Formalnopravno MUP RS nije izdao zakonitu zabranu okupljanja zajednice građana „PRAVDA ZA DAVIDA“, a mediji koji to saopštavaju javnosti valjalo bi da provjere vjerodostojnost navoda. I da ne produkuju dalju štetu! Da bi nekakva opšta zabrana pravno egzistirala organ je obavezan sačiniti opšti pravni akt i objaviti ga, pa i precizno objasniti ko, kome, po kom osnovu i šta zabranjuje. Objelodanjujem akt koji sam uputio MUP-u i sad čekam odgovore na postavljena pitanja. Čisto da vidimo ima li ili nema „zabrane“!
Sadržaj Zahtjeva za pristup informacijama od JAVNOG INTERESA:

Borislav Radovanović
Blog „SUD Javnosti“                                                                        „HITNO“


MUP RS Banja Luka
-       Odjeljenje za odnose sa javnošću – načelnik Mirna Miljanović
-       Potparol Danica Gnjatović

PU Banja Luka – potparol Mirjana Markanović

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama podnosim

PREDMET:  Zahtjev za pristup informacijama od JAVNOG ZNAČAJA

Poštovani zbog medijskih objava da postoji zabrana okupljanja društvene zajednice „PRAVDA ZA DAVIDA“, a šta podrazumijeva i udruženje građana istog naziva, molim Vas da mi HITNO dostavite informacije po sljedećim pitanjima:

1.    Kojim opštim pravnim aktom je MUP RS ili neka organizaciona jedinica MUP-a izdala takvu zabranu? Da mi se dostavi broj i datum takvog opšteg pravnog akta, te ko je potpisnik istog.
2.    Gdje, kada i na koji način je javnosti saopšteno postojanje naredbe o zabrani okupljanja zajednice i udruženja građana „PRAVDA ZA DAVIDA“, a da bi oni na koje se naredba odnosi uopšte znali za postojanje iste.
3.    Šta sadrži naredba o zabrani okupljanja zajednice „PRAVDA ZA DAVIDA“ u smislu obaveza kojih se zajednica na koju se zabrana odnosi i svi građani imaju pridržavati, odnosno koje radnje činjenja su zabranjene.

U obrazloženju zahtjeva navodim da na zvaničnom sajtu MUP-a nisam našao nikakav sadržaj iz kog se bi se uopšte mogla spoznati zabrana okupljanja građana u smislu postojanja nekakvog opšteg pravnog akta kojim se zabrana donosi. Najmanje je jasno šta se zabranjuje, ko zabranjuje, po kom pravnom osnovu, te kojih se radnji građani moraju suzdržavati ili kojih se obaveza imaju pridržavati. Mediji masovno objavljuju da postoji nekakva zabrana, ali niko ne saopštava njen sadržaj, šta produkuje ozbiljne posljedice po građane, javnost i društvo.

Osnovni razlog ovakvog obraćanja i traženja hitnog odgovora jeste masovna uznemirenost, pa i strah, građana na koje se odnosi zabrana, a poznato je da „PRAVDA ZA DAVIDA“ okuplja na stotine hiljada deklarisanih članova i simpatizera. Možemo osnovano pretpostaviti postojanje uznemirenosti i straha  kod građana Banjaluke i šireg okruženja, pa sve do turista i onih koji  borave u tom gradu, u smislu da bi se u nekom trenutku mogli naći „na pogrešnom mjestu“ i biti podrvgnuti policijskoj represiji. Takvo stanje je pravno nedopustivo i zato tražim HITNO odgovore na postavljena pitanja, a sve sa ciljem da građani budu zakonito, pravilno i pravovremeno informisani.

U Prijedoru, dana 01.01.2019.

                                                                                       S Poštovanjem,

                                                                             Bloger Borislav Radovanović

Primjedbe

POPULARNI TEKSTOVI

MEGA-AFERA: Glavna inspektorica vibratorom nokautirala ministra (FOTO)

NEMA ZAŠTIĆENIH: Policija steže omču oko vrata narko mafije (FOTO)

PRAVDA JE SPORA, ALI... : Glavni udar na narko mafiju spreman - Prijedor "pada" prvi

OVO NISTE VIDJELI: Bespravno izgrađena kuća ministra Lukača (VIDEO, FOTO)

Otkrivam identitet pritvorenog pomagača u ubistvu načelnika Bašića (FOTO)