VAŽNO UPOZORENJE: Za okupljanja četiri i više osoba slijede prekršajni nalozi sa 500 maraka kazne!

Umjesto nadležnih institucija Republike Srpske ponovo moram upozoriti građane sa kakvom novom represivnom mjerom su suočeni - od 10.04.2020. godine. Za svako okupljanje na javnom mjestu četiri i više osobe slijede policijski prekršajni nalozi sa 500 maraka kazne. Ovakav vid zabrane okupljanja i kažnjavanja teško je nezakonit, ali će po svemu sudeći biti primjenjivan u funkciji dalje i sve teže represije režima. I punjenja budžeta?!Zaključkom od 10. aprila, koji je istog dana stupio na snagu, "komandant štaba" Radovan Višković zabranjuje na javnim površinama svako okupljanje u grupi većoj od tri osobe. Za realizaciju ove mjere zadužena je policija i to primjenom Zalkona o javnom redu i miru RS. Pojednostavljeno rečeno: grupa od četiri osobe može se nadati prekršajnim nalozima sa po 500 maraka - i to  pojedinačno.

Ispod teksta postavio sam fotografije jučerašnjeg zaključka potpisanog po "komandantu" Viškoviću kako bi svako mogao provjeriti vjerodostojnost ovih navoda. Iznad toga imate fotografiju člana 22. Zakona o javnom redu i miru RS sa koje vidite da sankcija za ovaj prekršaj iznosi od 500 do 1 500 maraka.

Policija prekršajnim nalozima može izreći minimalnu propisanu sankciju, a to ovde znači 500 maraka. No, ukoliko sud odlučuje po tom prekršaju kazna može biti i do 1 500 maraka (plus troškovi postupka). Sumnjam da će policija u sprovođenju ove mjere ići sa zahtjevima za pokretanje prekršajnih postupaka, a još manje sa hitnim prekršajnim postupcima, i to naprosto zbog nezakonitosti "zaključka" Republičkog štaba za vanredne situacije.

Viškovića izgleda još nisu obavijestili da je u Republici Srpskoj na snagu stupilo vanredno stanje, pa on i nadalje u pravni sistem uvodi propise po samo njemu znanim pravnim aršinima. Konkretno: Višković nekakvim zaključcima utvrđuje zabrane ili nameće obaveze, šta je u pravnom smislu krajnje budalasto.

Zaključak je totalno neprimjeren oblik uvođenja zabrana opšteg tipa ili nametanja obaveza pravnim i fizičkim licima. U domenu upravnog prava zaključkom se odlučuje o pojedinim pitanjima unutar datog postupka, dok Zakon o Vladi RS daje prilično precizno tumačenje tog oblika pravnog akta. Član 43. Zakona o vladi decidno utvrđuje da vlada zaključkom uređuje pitanja unutrašnje organizacije i rada same vlade. Unutrašnja pitanja vlade!

Kada vlada nameće nekakva prava i obaveze svim ili pojedinim kategorijama fizičkih i pravnih lica donosi uredbe i odluke. Može prema spoljnim pravnim subjektima nastupati instrukcijama, smjernicama ili rješenjima, ali zaključcima - nikako! Nema pravno dozvoljenog načina zaključkom vlade uređivati pitanja kretanja ili okupljanja građana na javnim površinama! Uključujući i sankcionisanje!

Tu leže ključni razlozi zbog kojih će policija izbjegavati sudska odlučivanja. Sudovi mogu prekršajno sankcionisati samo po zakonima i nižim propisima objavljenim u službenim glasnicima - Republike Srpske ili organa lokalnih vlasti/zajednica. Nema zakonitog načina da sud nekog kazni po nekakavom zaključku objavljenom na sajtu vlade ili na mom blogu (nema pravne razlike). Posebno kad u zaključku stoji da stupa na snagu danom donošenja (protivustavno i protivzakonito), a uopšte se ne pominje objavljivanje u Službenom Glasniku RS.

Elem, ljudi će se naći pod udarom prekršajnih naloga policije, a gdje imamo krejnje nemoralno i zloupotrebno ponašanje institucija. Policija svaki izdati prekršajni nalog uvodi u registar prekršajnih kazni, pa potom odbija izdati javne isprave zbog neizmirenih kazni. Jeste građanima zajamčeno pravo traženja sudskog odlučivanja po prekršajnim nalozima, ali kako u datoj situaciji to pravo materijalizovati.

Najsigurniji način izbjegavanja kasnijih neželjenih konsekvenci jeste predaja spornog prekršajnog naloga na pisarnicu suda, kada službenici suda nalog unose u registar i time odlažu njegovu izvršnost. No, provjerite koliko pisarnica sudova radi tokom ovog koronaludila. Aman 20 dana čekam poštansku povratnicu da je sud u Prijedoru zaprimio onaj skandalozni prekršajni nalog zbog "širenja panike" - kao dokaz da sam u propisanom roku tražio sudsko odlučivanje.

Ljudi moraju znati da Uredbom sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima donesenom od strane Predsjednice Željke Cvijanović nisu mijenjani rokovi vezani za prekršaje počinjene tokom i u vezi sa vanrednim stanjem. I dalje je na snazi rok od osam (8) dana u kom možete zatražiti sudsko odlučivanje po prekršajnom nalogu, a manipulativno se zloupotrebljava zakonska mogućnost da se nalozi mogu dostaviti sudu i putem pošte.

Nisam zadnjih dana provjeravao rade li sudske pisarnice, ali u svakom slučaju sugerisao sam i ranijim tekstovima da građani prekršajne naloge šalju poštom i to sa poštanskom povratnicom na koju sud stavlja potvrdu prijema pošiljke. Time pribavljate dokaz da ste blagovremeno (8 dana) zatražili sudsko odlučivanje, a neka drugi misle o tome kako će sprovesti dalji postupak.

Javno garantujem da po ovom zaključku "komandanta" Radovana Viškovića sud neće nikog kazniti - bar ne konačnom i izvršnom odlukom. Može neki sudija u prvostepenom postupku izvaliti glupost, ali na višim sudskim instancama to nužno pada. Zašto? Pa ukazao sam kako sudovi mogu kažnjavati samo po propisima donesenim u zakonitom postupku i objavljenim u adekvatnom službenom glasniku. Nema validnog načina da neko bude kažnjen po ovom budalastom zaključku!

Uostalom, iz prezentovanog člana 22. Zakona o javnom redu i miru vidite da stoji: "Ko ne postupi po NAREDBI ili RJEŠENJU državnog organa...". Samo lakrdijaši poput Viškovića i ostatka njegove vlade mogu promišljati da je zaključkom moguće u pravni sistem uvesti naredbu ili rješenje, odnosno po tom pravnom osnovu sankcionisati. To je garnitura kakvu treba zatvoriti i snimati po modelu rijaliti programa, pa da se narod nasmije ponašanju neviđenih bena.

No, odavno znamo da režim Republike Srpske ne zanimaju konačne odluke sudova, nego da je fokus na represiji nad građanima. Naprosto zloupotrebljavaju policiju za nezakonitu represiju u pravcu sprovođenja ličnih interesa i ciljeva, a sa čim smo se već svikli. Zato od danas valja povesti računa sa koliko ste osoba zastali i popričali, da taj broj ne pređe tri osobe, a po onoj narodnoj - PAMETNIJI POPUŠTA.

Ukoliko se nađete pod udarom ovog zaključka - posegnite za pravom traženja sudskog odlučivanja. Ili plaćanjem polovine kazne "donirajte" 250 maraka budžetu Republike Srpske  - pošto očigledno u ovakvim mjerama vide mogućnost punjenja budžeta. Jadno je društvo koje budžet puni kaznama, a narod "liječi" puškama i pendrecima.

Zakon o javnom redu i miru RS
Zaključak Vlade RS 1-2 str.


Zaključak Vlade RS 2-2 str.Primjedbe

 1. Odličan članak.

  Zaključak 19-3/20 će se koristiti da službenici iskamčuju mito od nesvjesnih građana po sistemu "daj cenera pa te pustim".

  OdgovoriIzbriši
 2. Dobro jutro. ,
  Potrebuješ posojilo?
  Ste posameznik, ste podjetnik, zasebni investitor, partnerstvo, ali pa oseba, ki potrebuje hitro financiranje odvisno od situacije. V sodelovanju z mojo ekipo imamo rešitve za vaše težave. Nudimo posojila  1.500 € 10,000,000€ na ugodno obrestno mero, glede na znesek posojila, ki jih želite, z povračilo obdobju, v kratko -, srednje-in dolgoročno. To posojilo lahko ponudimo vsem resnim in poštenim ljudem, ki bi ga lahko odplačali. . Prosimo, pokličite nas za več informacij o naših pogojih. Hvala.
  Tukaj je naša Kontaktna E-pošta:

  villardfinance@gmail.com  

  OdgovoriIzbriši

Objavi komentar

POPULARNI TEKSTOVI

DJEČAK UBIJAO OČEVOM RUKOM: Zastrašujuće posljedice odgojnih metoda ludog doktora

UDARNO: Afera "POTKIVANJE" glavnog tužioca Mitrovića (FOTO)

Službena zabilješka otkriva nove motive i okolnosti ubistva načelnika Bašića (FOTO)

Prebijanje u odbrani Dodikove časti

KAD SLUŽBE ZARATE: Otkrivam misteriju pištolja zbog kog je ubijen načelnik Bašić