ZAKONIK DODIKA SILNOG: Povratak srednjovjekovne inkvizicije?!

Objavljujem problematične norme najavljenih izmjena Krivičnog zakonika RS kako bi mogli razlučiti realnost od mantri raznih laika. Sami procjenite društvenu opasnost od uveda ili kleveta naspram inkvizicijske "zabrane objavljivanja tuđih portreta" sa drakonskim zatvorskim kaznama. 

borislav radovanovic blog

Cinizme ili aforizme na račun Milorada Dodika, poput ovog sa podnaslovnog uratka, možemo izvoditi do stupanja na snagu NJEGOVIH izmjena Krivičnog zakonika RS. Sa Dušanom Silnim upoređujem ga zbog dvije činjenice, a od kojih htio to ili ne naprosto ne može pobjeći.

Prva činjenica jeste da je srpski narod pod Dušanom Silnim živio vrlo teško i oskudno bez obzira na veličinu i moć "svoje" države. Druga činjenica kaže da su patnje naroda dobrano bile zasnovane na zakoniku po kom je ovaj velikan ostao istorijski zapamćen. Konstanta od Dušana do Dodika jeste da vlastodršci zakone donose u funkciji hegemonije nad potlačenom klasom, kako bi to nazvao Karl Marks.

Bez obzira o kom istorijskom momentu ili geografskom lokalitetu govorili vladari lažu kad tvrde da zakone donose na dobrobit naroda ili populacije na koju se odnose. Cilj je KAŽNJAVANJE ljudi, a odlično znamo ko je od kažnjavanja izuzet ili koja kategorija realno trpi zakonima propisane sankcije. Bar moja malenkost o tim stvarima godinama piše na ovom blogu.

Iz te vizure moram podsjetiti kako nisam siguran od retroaktivne primjene najavljenih izmjena Krivičnog zakonika, poput progona od 20. marta 2020. godine - zbog teksta da će režim "korona-ludilo" iskoristiti za pljačku i kriminal enormnih razmera. Jeste da sam u konačnici prinudio vlast na stavljanje van snage i Viškovićeve odluke i Cvijanovićkine uredbe sa zakonskom snagom o "zabrani širenja panike", ali nakon mnogo prljave i teške bitke. 

Često se u komentarima na blogu suočavam sa pitanjem: zašto sam "izbačen" ili dobio otkaz u MUP-u? Kad režim ponizite do nivoa da jedini u svijetu mora poništavati propise slijede odmazde poput nezakonitog otkaza i svega šta sam te godine pretrpio. No, ostaje činjenica da sam KOMPETENTAN za suprotstavljanje propisima koji krše slobodu javnog izražavanja mišljenja, sličnim aktuelnom pretendovanju izmjena krivične materije.

Po iskustvima iz pomenute 2020. godine prvo objavljujem sadržaj propisa kako bi ljudi mogli čitati i sami tumačiti datu problematiku. Nakon toga slijedi raščlanjivanje odredbi i njihovo pravno tumačenje. Upravo zbog onoga šta vidim u drugim medijima smatram da je korisno objavljivanje ovakvog sadržaja, a koji sam tehnički prilagodio čitanju sa računara, tableta i telefona kao najčešćih sredstava informisanja.

Na konvencionalnim medijima i društvenim mrežama dominira priča kako najveća opasnost po slobodu mišljenja dolazi od krivičnih djela uvreda i kleveta. Potpuno pogrešna interpretacija jer za ova djela zakonodavac nalaže postojanje PRIJEDLOGA KRIVIČNOG GONJENJA i niz izuzeća od odgovornosti za razčičite kategorije (novinari, aktivisti, političari...). Kazne jesu preoštre, ali mnogo blaže u odnosu na krivično djelo od čijih zloupotreba imamo razloga ozbiljno strahovati.

Kada pričitate kakav raspon radnji inkriminiše „Neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka", pa mogućnost kažnjavanja bez nastale štetne posljedice, sve do zaprijećenih sankcija, lako ćete zaključiti zašto ovaj "delikt" primarno problematizujem. Po ovome moj podnaslovni uradak može donijeti zatvorsku kaznu do dvije godine - ukoliko Dodik ocjeni da "ima štetne posljedice po njegov lični život". Pa da me uhapse i procesuiraju po SLUŽBENOJ DUŽNOSTI.

Uostalom, sami pročitajte član 156a. iz nacrta zakona, te procjenite prijeti li realna opasnost od zloupotreba tako koncipiranog dispozitiva pravne norme. Po sjećanju mislim da ovakvih zabrana i kazni nije bilo u srednjovjekovnom Dušanovom Zakoniku, a vjerujte da ću još jednom provjeriti. Istine radi zbog slabe "kontrole" jezika Dodik bi se prvi mogao naći pod udarom svog zakona, ali o tome u narednim tekstovima.

Nakon ovoga slijedi glava "Krivična djela protiv časti i ugleda", gdje sam izdvojio sadržaj koji jednako smatram štetnim i kontraproduktivnim iz vizure našeg pravnog sistema, ali i norme isključenja odgovornosti i načina pokretanja postupka (po prijedlogu). Svako sa zrnom volje i strpljenja može se kvalitetno informisati, umjesto mantri kakve plasiraju laici. Zato svi na čitanje nastavka teksta!

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRPSKE

„Neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka" (Član 156a.) 

(1) Ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, video-zapis, film ili fonogram ličnog karaktera, bez pristanka lica koje je spis sastavilo ili na koga se spis odnosi, odnosno bez pristanka lica koje je prikazano na portretu, fotografiji, video-zapisu ili filmu ili čiji je glas snimljen na fonogramu ili bez pristanka drugog lica čiji se pristanak po zakonu traži, a takvo objavljivanje ili prikazivanje je imalo ili moglo da ima štetne posljedice po lični život tog lica, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine. 

(2) Ako je djelo iz stava 1. ovog člana učinjeno prema članu porodice ili porodične zajednice ili prema nekom drugom licu u namjeri nanošenja štete ugledu tog lica, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine. 

(3) Ako je usljed djela iz st. 1. ili 2. ovog člana teže narušeno zdravlje lica čiji je spis, portret ili snimak objavljen, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do pet godina, a ako je to dovelo do smrtne posljedice, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.“

KRIVIČNA DJELA PROTIV ČASTI I UGLEDA 

„Uvreda“ (Član 208a.) 

(1) Ko uvrijedi drugoga, kazniće se novčanom kaznom od 5.000 KM do 20.000 KM.

(2) Ako je djelo iz stava 1. ovog  člana učinjeno putem štampe, radija, televizije ili drugih sredstava javnog informisanja ili na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je uvreda postala pristupačna većem broju lica, kazniće se novčanom kaznom od 10.000 KM do 50.000 KM. 

(3) Ako je učinilac bio izazvan nedostojnim ponašanjem uvrijeđenog ili je oštećeni pred sudom prihvatio njegovo izvinjenje zbog učinjenog djela, sud ga može osloboditi kazne. 

(4) Ako je uvrijeđeni uvredu uzvratio, sud može oba ili samo jednog učinioca osloboditi od kazne. 

„Kleveta“ (Član 208b.) 

(1) Ko o drugom iznosi ili pronosi nešto neistinito što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, znajući da je to što iznosi ili pronosi neistina, kazniće se novčanom kaznom od 8.000 KM do 30.000 KM. 

(2) Ako je djelo iz stava 1. ovoga člana učinjeno putem štampe, radija, televizije ili putem društvenih mreža, na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je ono postalo dostupno većem broju lica, kazniće se novčanom kaznom od 15.000 KM do 80.000 KM.

(3) Ako je ono što se iznosi ili pronosi dovelo ili moglo dovesti do teških posljedica za oštećenog, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 20.000 KM do 100.000 KM. 

„Iznošenje ličnih i porodičnih prilika“ (Član 208v.) 

(1) Ko iznosi ili pronosi štogod iz ličnog ili porodičnog života nekog lica što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, kazniće se novčanom kaznom od 10.000 KM do 40.000 KM. 

(2) Ako je djelo iz stava 1. ovog člana učinjeno putem štampe, radija, televizije ili putem društvenih mreža ili na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je ono postalo dostupno većem broju lica, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 20.000 KM do 100.000 KM.

(3) Ako je ono što se iznosi ili pronosi dovelo ili moglo dovesti do teških posljedica za oštećenog, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 25.000 KM do 120.000 KM.

(4) Istinitost ili neistinitost onog što se iznosi ili pronosi iz ličnog ili porodičnog života nekog lica ne može se dokazivati, osim u slučajevima iz člana  208d. ovog zakonika. 

„Isključenje protivpravnosti kod krivičnih djela protiv časti i ugleda“ (Član 208d.) 

Nema krivičnog djela iz čl. 208a. do 208v. ovog zakonika ako se radi o uvredljivom izražavanju ili iznošenju nečeg neistinitog u naučnom, stručnom, književnom ili umjetničkom djelu, u vršenju dužnosti propisane zakonom, novinarskog poziva, političke ili druge javne ili društvene djelatnosti ili odbrani nekog prava, ako iz načina izražavanja ili iz drugih okolnosti proizlazi da to nije učinjeno u namjeri omalovažavanja, ili ako lice dokaže istinitost svog tvrđenja, ili da je imalo osnovanog razloga da povjeruje u istinitost onoga što je iznosilo ili pronosilo.

„Gonjenje za krivična djela protiv časti i ugleda“ (Član 208đ.)

 

(1) Gonjenje za djela iz čl. 208a. do 208v. ovog zakonika preduzima se po prijedlogu.

 

(2) Ako su djela iz čl. 208a. do 208v. ovog zakonika učinjena prema umrlom licu, gonjenje se preduzima po prijedlogu bračnog druga ili lica koje je sa umrlim živjelo u trajnoj vanbračnoj zajednici, srodnika u pravoj liniji, usvojioca, usvojenika, brata ili sestre umrlog lica.

 

„Javno objavljivanje presude za krivična djela protiv časti i ugleda (Član 208e.)

 

(1) Presuda kojom je oglašen krivim učinilac krivičnog djela protiv časti i ugleda izvršenog putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema ili mreže ili drugog sredstva javnog informisanja ili komunikacije objaviće se u cijelosti ili djelimično o trošku učinioca.

 

(2) Sud će u presudi odrediti način njenog objavljivanja, pri čemu će, uvijek kada je to moguće, odrediti da to bude u istom sredstvu javnog informisanja ili komunikacije u kojem je krivično djelo učinjeno.“

 

 


Primjedbe

 1. RASPUCHIN : Прочитао сам само прва три пасуса и згадио ми се за читав живот овај блог и овај југо-комунистички блогер. Мислио сам да је она добронамјерна особа , која ми је више пута указала на чињеницу да : "просипам бисере пред свиње" , преоштра у осуди али сам се сада увјерио да је била у праву. На моју жалост , сувише сам вјеровао у то да постоји могућност да се човјек освјестити и прогледа а и ријеши својих заблуда.
  Превише се небулоза написало овдје у посљедњих неколико дана о Краљеву , Обреновићима , ратовима и свему и свачему.
  Прва три пасуса и насловна фотографија је тешка увреда за све ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРНИКЕ и СРБЕ. Могло би се рећи чак и смртна увреда а овај стручњак за право би требао знати и за Обичајно право које говори о тим стварима
  Као и обично само ћу понудити један линк онима који су у стању да прочитају и разумију прочитано:

  https://borbazaistinu.rs/dusanov-zakonik-i-pravdoljubivi-kriticari/

  Збогом блогу и "обавјештајцу".

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. pa Nemanjići su počeli prodavati Srbe i Srbiju, šta te čudi

   Izbriši
  2. Komunjare i dalje unistavaju Srbe,cilj je potpuno istrebljenje.Vidi se da rade za Hrvate.

   Izbriši
  3. Sve protjerase i potrovase sa nuklearnim odpadom na granici.

   Izbriši
  4. I jos nas ubjedjuju da smo postali od majmuna,samo nisu rekli od cega je postao majmun.

   Izbriši
  5. A vecina ih lici na krmke.

   Izbriši
  6. RE: RASPUHCIN

   Za razliku od tebe ovaj "stručnjak za pravo" zna da Dušan Silni NIJE KANONIZOVAN, iliti za vas totalno neupućene nije proglašen svecem - poput većine Nemanjića. Razloga je više, a jedan od bitnih je njegova okrutnost prema sopstvenom narodu i orjentisanost ka stranim vladarima - posebice ka papi i Vatikanu.

   No, ključni razlog ću prekopirati da se ne mučim pisanjem: "Titulu cara mogla je da mu da jedino nezavisna crkva tj. ona podignuta na nivo patrijaršije. Sve od vremena Svetog Save srpska pravoslavna crkva bila je arhiepiskopija pod jurisdikcijom Carigradske patrijaršije. Dušan, praktičan kakav je bio, jednostavno je zaobišao ovaj problem i srpsku crkvu proglasio patrijaršijom, a srpskog arhiepiskopa Joanikija – patrijarhom koji je onda mogao da da carsku krunu. Carigrad je reagovao bacivši 1350. godine anatemu na srpsku pravoslavnu crkvu koja je na četvrt veka prekinula odnose dveju sestrinskih verskih zajednica."

   Znači, nisam mogao uvrijediti pravoslavne Srbe, niti pogaziti običajno pravo, ako sam komentarisao vladara koji nije prešao na katolicizam samo zato što se nije mogao dogovoriti sa papom, a pregovarao je o tome i bio spreman pogaziti Svetosavlje. Kom je vjera služila za lične interese i njegovu vladavinu, pa se tako sa ženom Jelenom od kuge SAKRIO na Svetoj Gori i pogazio postulat da ženska noga ne smije kročiti na to sveto tlo. Da ne ulazimo u temu oceubistva - koje nije dokazano.

   Vama "novokomponovanim Srbima" poručio bih da malo učite istoriju našeg naroda, da učite postulate Svetosavlja - i ne brukate i vjeru i narod kafanskim mantrama i stereotipima.

   Izbriši
  7. OBJAŠNJENJE ZA OSTRAŠĆENE SRPSKE GLUPANE

   Podnaslovni foto je preuzeta fotomontaža koju je neko ranije uradio radi predstavljanja cara Dušana i njegovog Zakonika. Na to sam dodao Dodikov lik, baš iz namjere sprdnje. Elem, kako sam na prvi pogled znao da ovde nije u pitanju freska sveca, nego običnog čovjeka, pa bio to i Dušan doista? NEDOSTAJE OREOL KOJI SVAKI HRIŠĆANSKI SVETAC IMA NASLIKAN OKO GLAVE! Sitnica koju je lako upamtiti, pa se nećete provaljivati.

   Izbriši
  8. Boro ne pravdaj se više. Svi su kao veliki vjernici, poste, a to što psuju boga, tuku žene, ne pričaju sa pola rodbine i što su do 90' bili komunjare, to nema veze..

   Izbriši
  9. RASPUCHIN : Гдје сам написао да је канонизован? Типично југо-комуњарско извртање и паламуђење "стручњаче".

   Izbriši
  10. Mi znamo da Bog postoji,a ti pricaj sta hoces.

   Izbriši
  11. RE: RASPUCHIN

   Mislio sam samo napisati: Putuj Igumane i ne misli na Manastir - pošto si napisao "oproštajni" komentar. No, pretpostavio sam da to ne misliš ozbiljno. Kad si već ovde da ti nešto pojasnim. Ja sam "Uvod u pravo" poslije rata polagao kod Snežane Savić, ali po literaturi pravničke gromade Radomira Lukića. Zato sam, između mnogih drugih, naučio i socijalističko tumačenje države i prava.

   Po tom učenju DRŽAVA I PRAVO SU TEK INSTRUMENTI HEGEMONIJE KAKVIMA VLADAJUĆA KLASA DOMINIRA NAD POTLAČENOM. Nakon 25 godina jedino šta vrijedi pokazalo se to i takvo tumačenje. Imamo manjinsku vladajuću klasu bez obzira na oblik društvenog uređenja i većinsku potlačenu klasu - od prvih ljudskih zajednica do današnjih država. Sa druge strane pravo postoji samo ukoliko ga sprovodi državni instrumentarij prinude (vojska, policija, pravosuđe, zatvori...). Međunarodnom pravu mnogi ne priznaju status prava upravo zbog nepostojanja sistema prinude.

   Vidi sad. Znamo ko upravlja organima prinude, a posebice policijom kao najvažnijim instrumentom sile unutar država. I to sa nivoa izvršne vlasti. U praksi to znači da nekih 25-30 odsto od ukupne populacije upravlja sa svim resursima i društvenim tokovima, dok 75 odsto naprosto trpi. Mislim u sistemu parlamentarne demokratije i u odnosu na političke subjekte. Suštinski imamo 5 odsto onih sa realnom moći, dok ostatak populacije mora da trpi, a kako Dodik zamišlja preko ovih zakona - neće to smjeti ni izreći.

   I na tom planu ništa se ne mijenja bili mi okupirani ili "slobodni", govorili o socijalizmu ili kapitalizmu, odnosno govorili o unitarnnom ili federalnom uređenju. Uvijek nekih 5 odsto zloupotrebljava državni instrumentarij sile kako bi ostatak populacije držali pod kontrolom. I vidjeli smo kad običan čovjek ubije drugog ide na robiju, a kad režim ubije Davida Dragičevića policija kordonima gazi narod koji samo traži za nadležni organi poštuju zakone. Još sebe izjednačuju sa narodom, a nas etiketiraju izdajnicima.

   Kaže Dodik kako ove izmjene zakona predlaže u interesu svih, no vjerovatno ću mu već u sljedećm tekstu doskočiti potezanjem pravnog instrumenta REFERENDUMA. Ako je tako kako on tvrdi nije problem da provjerimo stav referendumske većine. Pored toga idu pitanja koji idioti su napisali ovako nakaradne norme. Čuj, "ako štetna posljedica MOŽE nastupiti". Nema krivičnoog djela bez štetne posljedice, a koja mora biti realna i ne može se "pretpostavljati". U konačnici potpuno pogrešno interpretiraju Evropsku konvenciju o ljudskim pravima obzirom da ista uređuje šta države smiju ili ne smiju u pogledu zajamčenih prava i sloboda. Ta konvencija ne bavi se uopšte odnosima između društvenih subjekata, nego ljude štiti od zloupotreba državnog aparata. Jeste, pročitao sam i obrazloženja predloženih zakonskih izmjena i vidio "mudrosti" na kakve se neosnovano pozivaju.

   Tebi i sličnima možda paše kad policija na Dan republike horski pjeva da u Banjaluci nema komunista, samo se morate složiti da ima lopova i to ponajviše među onima koji su Partiju zamjenili Crkvama. Najveći grešnici i nevjernici zauzeli prve redove crkava, džamija i inih vjerskih prostora. Na takve nakarade očekivano objavim tekst kako ih sve skupa ovaj komunista nabije na ku*ac, a kad sam kasnije bio im u bazi pravdaju se kako im je to naređeno.

   Hej, policija mora pjevati šta im narede, a šta onda očekivati kad im narede da gaze narod koji se odbija svrstati uz ovakvu lopovsku vlast? Ili trebam nabrajati koliko puta sam hapšen zbog istine objavljene na blogu? Hajde molim te...

   Izbriši
  12. Ma dajte gospodine Boro, pa uvažena profesorica Savić je ozbiljan profesor i ne predaje po privatnim fakultetima koji se kupuju. Vi gospodine Boro profesoricu Savić ste jedino mogli vidjeti na tv-u

   Izbriši
  13. Šta ste očekivali od komunjarskog govneta nego da sere po srpskoj istoriji, samozvani stručknjak za sve i svašta a ustvari golo govno

   Izbriši
  14. Profesorica Savić mi je predavala na VŠUP i kod nje sam položio iz prve uz čestitke negdje 1998. godine. Predavala nam je i njena sestra Mijovićka, pa Kuzmanović (Dmičić bio asistent), Kovačević (sudska medicina), Milić (psihologija), oba Babića sa Ekonomskog... Simović mi je predavao i na višoj školi i na privatnom fakultetu, pa Keković i još nekoliko profesora iz Srbije. Ko bi iz glave sjetio se preko 45 profesora?

   Izbriši
  15. Ma dajte gospodine Boro "predavala na Višoj", a ti napustio i nisi završio Višu. Pa to si i sam napisao. Ima nas koji pažljivo čitamo tvoj Blog. Elem, volite Vi gospodine Boro malo "suknuti", ono kao lazijada u Omarskoj. Gospodine Boro, niste završili Višu, već ste napustili (niste mogli završiti) i onda ste kupili ovaj privatni.

   Izbriši
  16. RE Raspuchin: Није ми драго што сам био у праву за оне "бисере и свиње" али...на крају се,обично,добро заврши.Теби желим све најбоље у животу и...избјегавај,ради менталног здравља,обако контаминирана мјеста попут овог "блога".Човјек који пише овај блог ,несумњиво,болује од болести са шифром F 60.8. Кога занима шта је то,може пронаћи у уџбенику из психијатрије.Он,наравно,зна шта је то - јер он "зна све".Поздрав,још једном,за освијештеног RASPUCHINA.Наравно,увијек,на нашој предивној ћирилици.

   Izbriši
  17. Ovaj što je napisao da tuku žene u pravu je.Žene ne treba tući.Problemi u braku nastaju radi nedostatka seksa.Znači samo svako drugo veče??!

   Izbriši
  18. Lijepo sam napisao da sam kod profesorice Savić položio iz prve i dobio čestitke. Tačno, nisam završio VŠUP jer sam se posvađao sa profesorom Rokvićem oko predmeta Specijalno fizičko vaspitanje. Zbog predmeta iz prve godine, koji sam prenio na drugu i koji je za mene tada bio ubjedljivo najlakši, nisam mogao dalje upisivati ocjene. Devet položenih ispita prenio sam na fakultet i bio oslobođen od istih. Pritom ništa nisam htio muljati ili rizikovati nego sam obnovio i prvu i drugu godinu, pa nastavio treću, četvrtu i petu (magistarsku).

   I ostao sam upamćen po tome što sam profesora Rokvića izazvao da borilačke vještine razjasnimo na tatamiju, a da me ne smara glupostima kakve je izvodio. Nisam imao iluzija da ga mogu pobjediti jer je tada bio u naponu snage, nego da mogu prezentovati vještine kakve zavređuju visoku ocjenu. Normalno jer to mi je bilo TREĆI PUTA da ponavljam isti nivo obuke u borilačkim vještinama, odnosno da su prethodni nivoi u vojnim i policijskim jedinicama bili iznad njegovog.

   Izbriši
 2. Motke Boro. Motke

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Nisam siguran trebaju li motke samo za Dodika, nego i za "pametologe" poput ovih sa gornjih komentara. Znate, pravo na mišljenje podrazumjeva SPOSOBNOST razmišljanja, a kakvu mnogi očigledno nemaju.

   Izbriši
  2. Jel istina sto baletan napisa danas?

   Izbriši
  3. Druze pa ti se sprdas sa Srpskim Svetinjama,stavljas tu Lopova na SRPSKU IKONU.Bas si pravi "Narcis"sto jednom reče jedan dr.ovdje.

   Izbriši
  4. E ja bih ga tuzio za ovo "druze".

   Izbriši
  5. Kaze se pravoslavnu ikonu,Srbin moze biti i ateista,musliman,katolik...

   Izbriši
  6. I komunjara

   Izbriši
  7. Eto napišem gore "OBJAŠNJENJE ZA OSTRAŠĆENE SRPSKE GLUPANE", a idiot opet tvrdi da je riječ o "ikoni". Prije par dana vidim vijest iz Tužilaštva BiH da Ukrajina još uvijek nije zatražila ikonu svetog Nikole koju je Dodik poklonio Lavrovu. Niti dostavila kakvu dokumentaciju. Pa kako će kad sam u to vrijeme objasnio da je riječ o ruskoj baštini i čak detaljno objasnio porijeklo ikone. Ne mislim na to kako ju je Dodik kupio za milion eura, šta sam takođe objasnio, nego da je u pitanju minijature pokrova čuvene replike od neprocjenjivog značaja za kozačku kulturu. Ljudi moji, nemojte sa mnom ulaziti u teme kakve podrazumijevaju stručne kompetencije.

   Izbriši
 3. I tako novi zakon,pa moze li covjek covjeka tuziti ako mu ovaj kaze gospodine a on se uvrjedi jel se tako ne osjeca,il npr.druze sto je strasno?

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Našeg legendarnog satiričara Branislava Nušića jedna beogradska ugledna dama tužila što ju je nazvao KRAVOM. I sudija presudi protiv Nušića. Na kraju suđenja Nušić upita sudiju: "Da li bi me kaznili da sam kravu nazvao gospođom?". Sudija zbunjeno reče da u tom slučaju ne bi bio kažnjen. I Nušić iz sveg glasa ovoj što ga tužila dobaci: "Doviđenja GOSPOĐO!".

   Izbriši
  2. Kako sad raspucin glup a lizali ste se i razmetali poznavanjem pravopisa godinama jebali vi jedan drugog a da vam Aska bude snimatelj i redatelj mrsss

   Izbriši
  3. Aj smiri se.

   Izbriši
 4. Boro, Ljubijski satiričar iz Cecave

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Malim slovima "ljubijski",ako nije na pocetku recenice.

   Izbriši
 5. Tako je zena tuzila čovjeka da je naziva Kravom.Pa sudija reče čoveku,ako joj još jednom kazes da je krava,ides u prdekanu.Izasli ispred sudnice,a ženaće njemu;Ajde ljudino reci sad ako smiješ!Na to ce muž;Ćuti ženo ako te udarim medju ROGOVE odmah ćeš pasti.E tako i ovaj novi zakon,rupa medju redovima uvek postoji!

  OdgovoriIzbriši
 6. Boro je pravnik koji svakog ko razmislja drugacije od njega zove glupanom, idiotom..Smijesan si lik. Tacno si zasluzio da te ovdje ljudi trpaju, loze i sprdaju. Meni te nekad bilo zao, znam da si najeb'o u zivotu ali onda vidim da to nista nije bilo slucajno. Drotina klasicna.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. De ljudi smirite se,ipak smo pravoslavci.

   Izbriši
  2. Nema potrebe za vredjanjima,kako smo krenuli govoricemo jedni drugima druuze.

   Izbriši
  3. Ljudi, objavio sam sadržaj izmjena zakona kako bi znali šta je doista tema ovolike uzbune. No, vas to očigledno ne zanima. Nema veze jer ja ću objaviti ono šta sam istražio i planirao, čisto zbog onih koje zanima data materija, umjesto da blog koriste za svoje komplekse.

   Izbriši
 7. Boro, potrefio si pravo u metu, pa zato se javlja ovoliko anonimuse, koji pokušavaju da te blate bez argumenata. Digla se silna udruženja novinara protiv novog zakona o kleveti, a nema od zakletve niti jedne novine da pišu pravu istinu.Gospodo, pišite istinu i na osnovu argumenata i nemojte se bojati. Presude, i onako donose sudovi, a ne političari.
  Nije mi jasno šta je sporno, ako Dodik izjavio da će usvojiti zakon o N V O isti kao što ga imaju SAD?
  Boro, samo naprijed, kapa dole, veliki pozdrav!

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. A ko drzi sudove,ko se pita sta je istina a sta nije?

   Izbriši
  2. Svaka cast, svi znaju i da su Vukelic i Trifunovic na platnom spisku stranaca

   Izbriši
  3. Nije problem da se kaze istina niti da se kazni laz. Niko nije protiv kaznajavanja lazi, ali problem je ko odlucuje sta je istina. Onaj ko je jaci taj ce reci sta je istina. Tu je problem. Tako je jer ja tako kazem!

   Izbriši
  4. Na platnom spisku stranaca je milion gastarbajtera sto hrane 3/4 naroda.

   Izbriši
  5. Zakon o registraciji stranih ili agenata od uticaja nisam još proučio, a ne bih da uopšteno tavrljam po onome šta znam o toj materiji iz zemalja koje imaju takve zakone. Pošto pare ne primam ni od naše niti od kakve strane države ova materija zanima me jedino zbog pisanja teksta na tu temu, a to će ići kad uhvatim vremena. Pošto sam mnogo puta hapšen i procesuiran zbog tekstova na blogu i javne riječi izmjene krivične legislative su me još kako zanimale i te sam materijale proučio, pa sad i započeo sa pisanjem.

   Izbriši
 8. Znači li ovaj dodikov zakon da neću smjeti javno reći da je "hirurg" STANKO BAĆO SVJETSKI PREVARANT I DA JE ZA VRIJEME SPECIJALIZACIJE U SRBIJI PLANIRAO DA IDE U NJEMAČKU NA TEZGARENJE.
  ZNAČI LI TO DA NE SMIJEM REĆI DA JE KUPIO POTPISE U BEOGRADU.
  DA LI TO ZNAČI DA NE SMIJEM REĆI ZA PARE KOJE JE MITROVIĆU PLAĆAO LADIČARENJE, PRISJESTI MITROVIĆU, JER BAĆO PLANIRA DA GA PUSTI NIZ VODU. DA DOBRO STE PROČITALI, BAĆO MITROVIĆA PUŠTA NIZ VODU.
  BAĆO POSTAJE SVJEDOK SARADNIK TUŽILAŠTVA BIH I OTKRIVA KOGA JE SVE I KOLIKO PLAĆAO.
  ZA UZVRAT DOBIT ĆE NOVI IDENTITET I DIPLOMU NA IME PROF WOLF.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Odlična komparacija. Zakon donose da lopova ne smijemo nazvati lopovom samo zato što živimo u lopovskoj državi.

   Izbriši
  2. Aj ugasi caps lock, majke ti.

   Izbriši
 9. Cuj PROF WOLF,ahahhhahha,ovo je za zene u brijacnici.Sta ce im svjedok za onoga samo trebaju otvoriti ladicu,da hoce,a imaju i 2 dona tamo.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Bacu u bolnici zovu prof Wolf jer covjek na slici iz predhodnog clanka sa Bacine desne strane je prof Martin Wolf s kojim se Baco po bolnici prijedor hvalio.

   Izbriši
 10. Boro Marvel od Cecave a sakriva se u liku Clark Kenta, haha

  OdgovoriIzbriši
 11. Boro je"GO KURAC U LADNOJ VODI"!Tu se sprda sa Pravoslavnim ikonama,crta neke kariktature na njima,i sta imas ti protiv stranaca?Koliko nasih ljudi radi kod stranaca,Volovska glavo izadji vikendom na granicu pa vidi naseg svijeta sto otjera taj tvoj Svetac sa Ikone,je.... ti on Mater a ti njemu!

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ko shvata šta je "pisac mislio" ovim komentarom molim da i meni pomogne. No, poenta je da sa tri klika mogu trajno ukloniti ovakve komentare - kao oblik pojedinačne sankcije. Mogu i potpuno ukinuti opciju komentara kao oblik CENZURE ili gušenja slobode mišljenja. Svi drugi brišu komentare koji ne glorifikuju njihove ličnosti i djela, blokiraju sve koji napišu opravdanu ili neopravdanu kritiku i slično. Zašto?

   Pa može im se kad to mogu izvesti sa dva-tri klika, baš kao što će i Dodik donijeti ove izmjene zakona ZATO ŠTO MU SE MOŽE. Drugo, i režim kao i ovi što brišu komentare očigledno se slabo nose sa tuđim mišljenjem, pa to ograničavaju, guše, sankcionišu i slično. Elem, to nije pokazatelj snage, nego upravo suprotno - SLABOSTI. Ko se boji slobode mišljenja i govora očigledno sa sobom nije načisto oko onoga šta čini, ili još češće, čini stvari koje nisu moralne i to mora skrivati.

   Izbriši
  2. Mozete i ignoristati. Sto je ovakvima i najgore. Svako ima pravo na misljenje ali treba da stane u red, tj nije svacije misljenje iste tezine i vaznosti.

   Izbriši
  3. Ja sam ti pisao gornji komentar,čovječe lupaš i lupas,imas diagnozu"Narcis"..Krivo mi je zasto veličas Dodika Milorada,zasto jednog Tajkuna i Lopova veličas.Nije u redu sto sam posovao Ok.Ali ti si toliko čovjek sa izvlačenjem zivaca da ti to ne mogu opisati.Ajde izadji sa mnom na kafu da ja i ti podjelomo misljenja.Marko.Lp

   Izbriši
  4. Velica Dodika i Djajica i tu gamad jer mu se Djajic nasao kada je Bori sin zbog neprilagodjene brzine sletio.sa puta i u tom cirkusu je momak.zavrsio u indukovanoj komi, pa su mu se tad nasli ti majmuni a to sto.Boro lupa po blogu o pravoslavlju i jos u sred vaskrsnjeg posta vidi se koliki je konj, mula, magarac...

   Izbriši
  5. Pa i mali se slika sa Djajicem

   Izbriši
  6. Ja sam idiot gori od vas. Na tekst u kom kritikujem Dodikove najave izmjena zakona i najavljujem kako ga na ovu temu čeka isto šta sam mu uradio 2020. godine, kada su morali poništiti propise, VI PIŠETE DA HVALIM DODIKA. Znači niste pogledali objavu, a komentarima pokazujete koliki ste idioti. Što se tiče Đajića - čovjek je po mom sudu LEGENDA, a šta vi mislite zabole me. Baš kao što vi "imate mišljenje" o čovjeku po onome šta ste čitali od mutikaša poput Vaskovića, Stanivukovića, Begića i sličnih. Pritom Stanivuković i Begić su "zanijemili" kako sam najavio da će uraditi još kad sam upozoravao da se PRODAO DODIKU.

   Izbriši
  7. Lik je Crta,mozda jedini da valja u sekti,al previse se lupa po baburi,ne moze se sakriti.

   Izbriši
 12. Vasi tekstovi su dobro. Ali vasi komentari pokazuju kakav ste vi covjek i velicina, sto narocito treba cijeniti u danasnje vrijeme, covjek koji se ne boji imati misljenje drugacije od vecine, postovati tudje suprotno misljenje. Svaka cast na izdrzljivosti, istrajnosti, hrabrosti. Tesko je danas biti covjek, jedinka, pojedinac u masi. Biti ispravan a ne konformista.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ako ti je on veličina ti si onda težak slučaj za preko Vrbasa

   Izbriši
  2. Hvala. Mnoštvo komentara je pražnjenje frustracija pojedinaca kao i na većini foruma. Elem, postoje i ljudi koji napišu iznimno vrijedne informacije ili izvanredno kvalitetna mišljenja o nekoj temi. Samo zbog toga ovo šta radim ima smisla, a više zaista interesantnih tema sam istražio jer su mi čitaoci to predložili i postigao odlične efekte. Evo odličnog primjera.

   Na prijedlog čitalaca pozabavio sam se lažnom specijalizacijom doktora Baće, a posebice kada je neko u komentaru napisao koliki mito je dao tužiocu Mitroviću. Pored uticaja na pravosuđe i druge organe doznajem za refleksije u bolnici. Danas je lažni hirurg otkazao operaciju ciste unaprijed ugovorenu. Razlog je taj što drugi hirurzi i ljekari vezani za operacionu salu traže pismeni akt direktora bolnice da on odgovara za operaciju. Bez toga odbijaju sa njim raditi.

   PONAVLJAM, NEĆE HIRURZI, ANESTEZIOLOZI I DRUGI DA UĐU U OPERACIONU SALU DOK DIREKTOR VUKOTIĆ NE POTPIŠE DA BAĆO MOŽE IZVESTI OPERACIJU. RANIJE SE NIŠTA SLIČNO NIJE DOGAĐALO, A ŠTA JE RAZUMLJIVO JER LJUDI NE ŽELE SAUČESTVOVATI U STVARIMA KOJE RUŠE NJIHOV PROFESIONALNI DIGNITET I VEĆ SU POSTALE PREDMETOM FORMALNE ISTRAGE. GODINAMA SE OVAJ PROBLEM VUČE, A SAD IZNENADA IMAMO ISTRAGE STRADANJA PACIJENATA, OTVORENI OTPOR LJEKARA, FRKE U MINISTARSTVU I SLIČNO. NAKON MOG PISANJA IMAMO OVAKAV OBRAT, A NEKA JE DO TOGA DOŠLO PA MAKAR NEMALO VEZE SA OVIM BLOGOM.

   Izbriši
 13. On i Dodik su isti,zato ne mogu jedan sa drugim.Ja sam bio dobar"ZAVARIVAČ" u jednoj Pd firmi,pa mi direktor reče dobar si ti,ali nisi za ovog posla.E tako je i sa Ljubijskim Azdajom.Dobar policajac pa mu Ministar reče,ma nisi ti za ovog posla,nego pisi knjige i neku dramu dobru režisiraj po mogucnosti da glumis u Dobro jutro Komsija nekog Inspektora

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Moja malenkost ima plakete-pokhave od dva ministra, te srebreni znak policije od trećeg, a koliko pohvala sa nižih novoa pojma nemam. Taj koji mi je nezakonito prekinuo radni odnos zove se Dragan Lukač i valjda ne trebam objašnjavati kakav kriminalac je u pitanju. Od 1995. godine do Lukača bio sam jedan od najviše nagrađivanih pripadnika policije i ujedno najpoznatijih Čak međunarodno jer i sa te strane imam više pohvala i zahvalnica.

   Sad, ako je vama Lukač "Ministar" kog uvažavate tako se i izjasnite, pa da vas "strpam" u isti koš. Bez posla sam ostao kada su kriminalci u potpunosti preuzeli službu, a smatrali su da sam im smetnja ili prijetnja. Posebice nakon 2013. godine i saznanja da bih mogao postati prvi načelnik Odjeljenja za organizovani kriminal u Prijedoru (odjeljenja koje se planiralo kao proširenje postojeće operativne grupe). I par izuzetno teških istraga koje sam pokrenuo. Lukač je samo preuzeo kontrolu nad već postojećom mafijom u policiji i na čelo doveo dva ključna bandita Darka Ilića i Nedeljka Luburu sa svom njihovom bandom. Ovo su činjenice od kojih nije moguće pobjeći, a znaju ih i mnogi "zavarivači" u Prijedoru ili Banjaluci ukoliko ih je interesovala istina.

   Izbriši
 14. Eno odgodjeno sudjenje dugom,clan sto se branio sa slobode uhapsen u Belgiji sa 35 kg koke,ipak treba glasati za one "sto idu u strane ambasade",najbolje da Turci dodju da iznabadaju to na kolac.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Druze treba glasati i za crnog djavola samo da se taj ubogi narod sto je jos ostao u republici Srpskoj rjesi tog izroda i crva poput dodika i ovih puzeva golaca poput Bore sto tako ljigavi i sluzavi gamizu oko te ljudske kuge Dodika

   Izbriši
  2. Sad će sud donijeti odluku o izdvajanju Ivkovića iz postupka i nastaviti suđenje. Ovo bi moglo imati veze sa kokainom nađenim u Kortu, a koji je takođe prosljeđen u Belgiju kao dokaz tamošnje istrage. Na planu međunarodne istrage ovo je odlična stvar koja se mogla dogoditi, a neće bitno poremetiti suđenje ovima koji su i dalje u pritvoru kao "kapitalci" mnogo važniji od Ivkovića.

   Izbriši
  3. Svakako je Ivković već priznao sve ,svjedocice vido -linkom da bi preživeo jer naći će Dugi nekog u Zatvoru da ugasi još po nekog jer para ima i previše, nemoj da se zalidjujete ,biće tu igranke jos

   Izbriši
  4. Pardon "video -linkom "

   Izbriši
  5. Ima i Amsterdam pa je dobio maximalnu,po starom zakonu.

   Izbriši
 15. Ambasada SAD protiv novog sektaskog zakona,ma samo treba strance dovesti da nam kroje sudbinu,Amere,Njemce,Japance i Turke,nismo mi sposobni da imamo svoju drzavu.

  OdgovoriIzbriši
 16. Jel momića pojeo rak

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Mozda i on zuji po BGD,uradio se?

   Izbriši
  2. Mada je Momara opasan svjedok ne samo za dugog vec je pitanje koliko je tatini i mamini sinova bilo onomad u Raskovcu kraj Sane.Sredice oni njemu i Hajat samo da ne dodje.

   Izbriši
  3. RE: "Mada je Momara opasan svjedok..."

   Pa nisam zalud objavljivao slike Šmita, Momića i VLADE PAVIĆA, te pisao i o "tatinim sinovima". Jedini sam koji je Pavića uopšte pominjao, a gledam kako svi traže "novinarske slobode". Zanimljivo je kako nijedan novinar "ne zna" nešto šta je u Prijedoru godinama glavna tema svakog kafića. Zato su svako moje hapšenje prenijeli ono šta stoji u saoptenjima bandita iz MUP-a, a potpuno ignorisali objašnjenja sa mog bloga. Nije ih bilo briga kako je mojoj djeci bilo ići u škole ili bilo gdje drugo nakon onakvih laži i bljuvotina.

   Više puta sam hapšen i gonjen zbog medijskih objava negoli svi novinari u BiH-i zajedno. Vukana su pojedinci tužavali parnično, ali mene su hapsili i procesuirali krivično, prekršajno i disciplinski od strane sudova, tužilaštava i policije, šta je bitna razlika. Možda sam najviše puta kažnjavani novinar Evrope, a mediji su jedino prenosili laži koje sam svaki puta demantovao konkretnim dokazima. Zalud, kad je postojala samo Lukačeva "istina". OK, koliko su bili solidarni tako se mogu nadati mojoj pomoći - osim Morače koji je druga priča. Ja se umijem sam odbraniti, a šta čeka pojedine baš me briga.

   Izbriši
  4. Koliko najduze mogu drzati Momaru u BGD u pritvoru,zakonski?

   Izbriši
  5. Nema tu jedinstvenog ograničenja, nego se svaki slučaj zasebno rješava. Znate slučajeve gdje je to potrajalo godinama.

   Izbriši
 17. Ne vidim smisao vrijedjanja osim pokazivanja licnog prostakluka. Misljenje, neslaganje se moze iznijeti na sasvim drugi nacin, kulturno.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Pa se ti buzdovanu nasao da skrenes paznju

   Izbriši
  2. Zasto ste frustrirani? To dovodi do bolesti. Izbacite bijes na konstruktivan način a ne na destruktivan. Ali ako Vam je lakše sto ste to napisali, drago mi je da sam Vam od pomoći.

   Izbriši
  3. Dobro si im objasnio,valjalo bi da su skontali,covjek se uci dok je ziv.

   Izbriši
  4. Kada pišemo o drugima zaboravljamo da razotkrivamo i sami sebe. Ja sam prilično oštar, provokativan i zajedljiv kad pišem o nosiocima funkcija i političarima, pa mi nema druge do prihvatati sličan pristup prema meni kao javnoj ličnosti. Suštinski, ne mogu drugima prigovarati za stvari koje i sam ovde činim, a slažem se bi komunikacija trebala biti mnogo pristojnija i više fokusirana na teme tekstova. Ispade da nikog ne zanima kakve to zakonske izmjene je vlast pripremila, odnosno da sam zalud obrađivao tu materiju.

   Izbriši
 18. Hahaha, raspucin popljuvao blog pa se nasao raspucin br. 2 da "pomaze" i usmjerava 😄😄😄

  OdgovoriIzbriši
 19. Boro jel istina da se u Prijedoru boje načelnika odeljenja OSE.Da znaju za sav kriminal sto je bio oko ubistva Bašića.Ne bih ga imenovao ovdje.Incijali su D.R

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ne znam za načelnika, ali zato sam od više ozbiljnih izvora dobio informacije da OSA odlično zna šta se dešavalo i da dosta rade oko Prijedora. Nešto od tih informacija OSA došlo je i do mene, ali mi samo služe za provjere ili potvrde informacija drugih izvora. Uskoro očekujem velike akcije i brojna hapšenja u Prijedoru, pa ću poslije toga neke stvari moći i objaviti. Posebice ako pohapse ove što je OSA otkrila.

   Izbriši
  2. Po pitanju cega mislis sa ce biti hapsenja ? Pitam jer i ja pomalo mućkam pa da onako izokola ispitam jel mi se spremaju bukagije ili ide jos.

   Izbriši
  3. Ma nema nista od toga,dugi ce odlezati za sve,ostali mozda kucni pritvor 6 m sa kurvama i drogom.

   Izbriši
  4. Slijede desetine hapšenja samo u MUP-u Srpske i to bez razlike od funkcija i veza. Bosna i Hercegovina je kao država preuzela određene međunarodne obaveze i mora ih realizovati, a pored toga postoji i unutrašnja volja da se jednom za svagda očisti banda koja decenijama devastira policiju. Pritom, kada su međunarodne istrage u pitanju nema tu naših karakterističnih muljanja, nego svako radi ono šta mu se naloži. Kada znaju da iza nečega stoje najmoćnije službe svijeta ni najviši političari ne usuđuju se miješati ili pametovati, a ovde je riječ o višegodišnoj akciji razbijanja balkanske rute koja je objedinila i heroin i kokain, pa time postala posebno opasna i globalno bitna.

   Izbriši
 20. Daj bože da ih pohapse jer je činjenica da ovde institucije ne rade svoj posao .

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ma nema od toga nista,dobro da su i ove pofatali,samo da ih ne puste.

   Izbriši

Objavi komentar

POPULARNI TEKSTOVI

MEGA-AFERA: Glavna inspektorica vibratorom nokautirala ministra (FOTO)

PRAVDA JE SPORA, ALI... : Glavni udar na narko mafiju spreman - Prijedor "pada" prvi

UDARNO: Afera "POTKIVANJE" glavnog tužioca Mitrovića (FOTO)

Službena zabilješka otkriva nove motive i okolnosti ubistva načelnika Bašića (FOTO)

NEMA ZAŠTIĆENIH: Policija steže omču oko vrata narko mafije (FOTO)