KAD BALETAN VODI "ISTRAGU": Nebulozne tvrdnje Slobodana Vaskovića

Bloger Slobodan Vasković objavio je plan akcije rasvjetljavanja ubistva načelnika Radenka Bašića i od tog beznačajnog dokumenta stvara medijsko pompu - čime samo dokazuje karikaturalnost situacije u kojoj baletan glumata "pravnog stručnjaka". Ukoliko ga baletanom možemo nazvati pošto je završenu "višu baletsku školu" SLAGAO.


borislav radovanovic blog

U komentarima na blogu i drugim nalozima upitan sam da prokomentarišem dokument i navode Slobodana Vaskovića oko lišenja slobode većeg broja lica od 26.03.2022. godine u Banjaluci. Govorimo o akciji kojom su lišeni slobode neposredni ubica Aleksandar Miljatović i njegov pomagač Igor Rapajić. Miljatović je negirao vezu sa zločinom do suočavanja sa Rapajićem koji je svoje učešće priznao, nakon čega je uslijedilo i priznanje samog ubice.

Priznanja osumnjičenih nemaju dokaznu vrijednost, no služe kako bi organi krivičnog progona došli do materijalnih dokaza. Tako je pronađen automobil korišten za izvršenje krivičnog djela na kom su pronađeni tragovi počinilaca i drugi dokazi korisni za krivični postupak. Po nedavnoj izjavi direktora policije Siniše Kostreševića pronađen je i pištolj za koji se sumnja da je istim ubistvo počinjeno, a šta bi nalazi vještaka vrlo brzo trebali potkrijepiti. Da ne ulazim u video snimke, komunikaciju između počinilaca (uključujući i onu preko kriptovanih aplikacija) i brojne druge dosad prikupljene MATERIJALNE DOKAZE.

Još od prethodne slične akcije u Prijedoru pisao sam o zaista brutalnoj sili ispoljenoj prema desetinama privedenih u okviru rasvjetljavanja ubistva načelnika Bašića, a posebice jer sam od mnogih prebijenih čuo autentična svjedočenja. Posljednji sam koji ima pravo osuđivati policiju zbog nasilja obzirom da je početak moje profesionalne karijere ponajviše vezan za silu (specijalne jedinice), ali sam ipak ukazao na pogrešnost takvog pristupa. Konkretno: kolegama sam ekspresno poručio da je trebalo više razgovarati sa privedenim Prijedorčanima, jer se ljudi u principu protive takvim bezobzirnim zločinima.

Analogno sam se saglasio sa stavom mnogih: trebalo je tući i ispitivati brojne Bašićeve "kolege" za koje Prijedorčani aman deceniju masovno znaju kako prodaju drogu i koliko duboko su involvirani u organizovani kriminal. Desetine tekstva posvetio sam toj iznimno opasnoj društvenoj pojavi. Ili anomaliji kao adekvatnijem izrazu. No, suštinu sam sveo na to da je Bašićevom egzekucijom policiji odaslana prijeteća poruka, na kakvu je odgovoreno jednako brutalnom "porukom"

Nadalje, poznato mi je da su mnoge žrtve nasilja pokrenule različite pravne postupke protiv policije. Bez obzira govorimo li o krivičnom ili parničnom gonjenju princip dokazivanja je identičan. Svima uhapšenima u Prijedoru i Banjaluci uručene su potvrde o lišenju slobode, pa o otpustu, upoznavanju sa pravima, privremenom oduzimanja predmeta i drugo. Uvedeni su u pisane i elektronske evidencije koje takođe služe kao materijalni dokazi njihovog zadržavanja u policiji. Većina službenih pismena uručenih privedenima sadrže opise zdravstvenog stanja i eventualnih povreda.

Drugi segment materijalnih dokaza dolazi iz medicinske dokumentacije pregleda kojima su se zlostavljani podvrgli nakon puštanja na slobodu, a jednim dijelom i medicinskih evidencija i nalaza sačinjenih prilikom pružanja hitne pomoći. Mnogima je hitna pomoć pružana tokom držanja u službenim prostorijama i nema sumnje da su doktori svoje intervencije zadokumentovali. Više puta sam odgovarao na pitanja vezana za Dalibora Railića i navodio da je po mojim saznanjima više puta ukazivana mu medicinska pomoć. Nije tajna da je izdržao nezamislivo prebijanje.

Dakle, govorimo o veoma velikom fondu materijalnih dokaza, od policijske do medicinske dokumentacije, na kojima se zasniva odgovornost za prekomjernu ili čak kriminalnu primjenu sile nad građanima. U pitanju su materijalni dokazi kakve pravosudna tijela, pa čak i organi unutrašnje kontrole policije, naprosto ne mogu ignorisati i na čemu će zasnivati svoje odluke. 

Moram naglasiti kako policijska dokumentacija i službene evidencije sadrže podatke o službenim licima koja su postupala prema zlostavljanim građanima, sve sa potpisima policajaca i inspektora koji su radnje neposredno vršili do rukovodilaca koji su iste kontrolisali. I pečatima! Znači: u svakom konkretnom slučaju nadležni organi znaju sa kojim službenim licima imaju razjašnjavati sporne situacije, pa do toga kako su maskirani pripadnici specijalnih jedinica dolazili u "kontakte" sa privedenima. 

Laicima možda djeluje da "nema odgovornosti" jer žrtve nasilja ne mogu identifikovati maskirane počinioce, no inspektori i rukovodioci čija imena su na dokumentima uručenim licima lišenim slobode poznati su i dostupni za krivične ili parnične postupke. Zato je glupavo praviti fame ili misterije od stvari koje su jednostavno dokazive. Ili lakrdije kakve izvodi Vasković.

Vasković tvrdi kako posebno odjeljenje Republičkog tužilaštva RS vodi istragu povodom nasilja nad građanima u sklopu akcije Banjaluci, te da kao "krunski dokaz" traži plan rada rasvjetljavanja ubistva načelnika Bašića od 26.03.2022. godine. I on je objavio taj dokument kako bi i tužiaštvu i javnosti pokazao "dokaz udruženog zločinačkog poduhvata". Jedino je još jednom pokazao koliko pojma nema o mereriji kojom se kvazinovinarski bavi!

Vaskovićev cilj bio je dokazivanje odgovornosti direktora policije Siniše Kostreševića - za čije blaćenje mu plaćaju tajkuni poput Rajka Dukića ili Milana Radovića, pa sve do ministra Dragana Lukača kao jednog od ključnih vođa balkanske narkomafije koju Kostrešević kontinuirano razbija. Godinama sam pisao o zloupotrebama policije od strane ministara Lukača i Nebojše Stefanovića za krijumčarenja droge Nasera Orića i njegovog saradnika Rajka Dukića, pa sve do detalja kako su preko Radovana Viškovića pokušali iznjedriti reagovanje Milorada Dodika. 

Mnogima se Siniša Kostrešević zamjerio svojom deceniju dugom beskompromisnom borbom protiv narko mafije i imaju motiva plaćati Vaskoviću iznošenje ovakvih laži i manipulacija. Istine radi, sa pozicije struke u pitanju su nebuloze laika, ali očigledno imaju prođu kod politički ostrašćenih kategorija javnosti. Kakvu dokaznu vrijednost ima plan koji je Vasković objelodanio?

Po Zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima RS direktor policije rukovodi najsloženijim policijskim aktivnostima i uopšte odgovoran je za zakonitost i pravilnost rada policije. Zakon određuje ko je neposredno rukovodio akcijama u Prijedoru i Banjaluci, pa time i odgovorno lice tuženog pravnog lica. U konačnici Siniša Kostrešević javnost je upoznao sa svojom ulogom i potezima u istrazi ubistva načelnika Bašića. Možda i ključnim za pozitivan ishod?!

Objavljeni plan rada po Vaskoviću "dokazuje" nešto šta je zakonom fakultativno utvrđeno. Smiješno. Takvih planova rada ili akcija kao inspektor sačinio sam stotine i stotine, od onih prostih do ovako složenih. Na objavljenom dokumentu jasno vidite ko ga je sačinio, ko je dao saglasnost na isti, te direktora policije koji je realizaciju ODOBRIO. Pritom davanje saglasnosti više treba tretirati kao upoznavanje sa obavezama rukovodilaca organizacionih jedinica uključenih u realizaciju plana.

Vidljivo je da su za izvršenje zadatka angažovane dvije specijalizovane uprave kriminalističke policije iz sjedišta MUP-a, pa PU Banja Luka kao osnovna organizaciona jedinica izvan sjedišta, te jedinice specijalne policije. Kako zbog zakonskih odredbi tako iz iz organizacionih razloga direktor policije odobrava plan sačinjen od strane operativaca koji neposredno realizuju akciju. Operativni sastav policije planira akcije, određuje mete i realizuje osmišljene aktivnosti, a ovakvim načinom inspektori sebi obezbjeđuju snage izvan sopstvenih organizacionih jedinica.

Ponavljam, takvih planova sačinio sam nebrojeno i bio nosilac operativnih dejstava, dok je zadaća tih koji su davali saglasnosti ili odobrenja bila logističke i rukovodne prirode. Ne mogu inspektori angažovati SAJ ili žandarmeriju drugačije do preko hijerarhijskih i linijskih rukovodilaca, pa čak ni kolege iz drugih organizacionih jedinica kriminalističke policije. I ubjedljivo više ovakvih planova sačinio sam po sopstvenim inicijativama negoli u sklopu akcija naloženih sa viših nivoa.

Šta znači plan rada? Još kao policajac na patrolnoj službi morao sam pisati plan rada za svaku smjenu ponaosob, pa kao inspektor plan rada rasvjetljavanja svakog krivičnog djela koje sam zadužio, do raznih planova akcija, obezbjeđenja skupova ili ličnosti, opservacija lokaliteta ili opoba, uključujući i rješavanja uočenih pojava ili problema. Kao i svakom iole iskusnom operativcu planiranja mi je bilo preko glave.

Dakle, ovde imamo svojevrsnu simbiozu operativnog sastava koji procjenjuje da određenom akcijom može postići postavljene ciljeve i struktura rukovođenja kakve operativcima obezbjeđuju potrebne resurse. I upravljaju ukupnim aktivnostima angažovanih jedinica spram unaprijed utvrđenih planova! Poput ovog koji je Vasković "slavodobitno" objavio. 

Važna odrednica spornih dešavanjima proizilazi iz činjenice da na planu rada nema oznake povjerljivosti šta znači izostanak posebnih ograničenja u pogledu broja primjeraka, fotokopiranja i slično. Svaka navedena organizaciona jedinica dobila je primjerak plana, a onda je to umnožavano do nivoa operativnih grupa koje su pronalazile i privodile mete akcije navedene planom ili koje su naknadno otkrivene. Doći do jednog toliko umnožavanog dokumenta, čija svrha je upoznavanje njenih aktera sa konkretnim zadacima i organizacionim dimenzijama, nije nikakav problem, a svako je je to kopirao i dostavio Vaskoviću ne zaslužuje se nazvati policajcem.

Znate, "curenje informacija" problem je koji često ističem u svojim tekstovima o anomalijama sistema bezbjednosti. Od kopiranja i dostavljanja ovakvih planova blogeru Vaskoviću do kopiranja izjava svjedoka i njihovog prodavanja Daliboru Railiću za 2000 eura - SAMO JE JEDAN KORAK. Vasković tvrdi kako Kostrešević ispituje, poligrafiše ili istražije ko je zloupotrebio ovaj dokument, ali ne pominje moguće motive takve rabote. Kad otkrije ko je prekršio zakon i pravila službe onda se može pozabaviti pitanjem dobijene novčane nagrade. 

Ponavljam: odavno se zna koji taško kriminalizovani tajkuni i bitange iz institucija, pa sve do određenih struktura narko mafije, plaćaju usluge Slobodana Vaskovića i pripadnike policije koji ga "filuju" informacijama. Ili kada mu bivši teško kriminalizovani direktor policije Gojko Vasić dostavi transkripte presretnute komunikacije zarad svojih ličnih interesa. Nije to plod novinarsko istraživačkog rada nego problem strukturalne prirode ovog razorenog društva. 

Kakav je Slobodan Vasković novinar? Ima završenu srednju školu i lažnu tvrdnju da je završio "višu baletsku školu". Vasković i dva svjedoka lagali su na sudu o završenoj višoj školi u okviru sarajevskog pozorišta, dok pozorište tvrdi da nije obrazovna ustanova i time kod njih nije mogao steći nikakvu diplomu. 

Lažno rješenje suda iskoristio je za zaposlenje na banjalučkom radiju poslije izvršenog državnog udara iz septembra 1997. godine. Onomad kad su on i Lukač iskoristili "ludu babu" Biljanu Plavšić za prljave plaćeničke poslove u NATO aranžmanu. I produkovali vlast Milorada Dodika nakon što su Živko Radišić i Mladen Bosić odbili mandate za sastavljanje vlade.

Slobodan Vasković ima se pravo titulirati baletanom jer je u tom svojstvu bio zaposlen u sarajevskom pozorištu, pa je donekle kredibilan baviti se temama vezanim za balet. Ima pravo titulirati se i novinarom obzirom da je radio u toj branši, doduše uz činjenicu da je svako zaposlenje završilo otkazom, krivičnim i parničnim progonima ili neplaćenim poreskim i inim obavezama. I da je svoja pisanja fokusirao na ucjenjivanje ljudi ili na plaćeničke laži. Jadno u svakom pogledu.

No, kad baletan sa skaradnom karijerom novinara počne tumačiti složenu materiju krivičnog materijalnog i procesnog prava, odnosno bezbjednosne struke, to doista postaje karikaturalno. Samo laici bez iole razvijene sposobnosti razmišljanja mogu vjerovati u "pravna znanja" baletana i novinara bez elementarnih kompetencija. Koji zadire u pravnu materiju na kojoj se spore eminentni stručnjaci - poput valjanosti dokaza pribavljenih dešifrovanjem zaštićenih aplikacija u odnosu na naše zakone koju takvu situaciju nisu adekvatno razjasnili. Možda ću obraditi ovu temu obzirom da se sve češće pominje.

Vasković ide dotle da tvrdi kako je sporna akcija izvedena u svrhu nekakve Kostreševićeve kontrole nad strukturama organizovanog kriminala, a po samo njemu poznatim "podacima" o kriminalizaciji direktora policije i tima njegovih najbližih saradnika. Pazite, Interpol, Europol, te policijske agencije desetina razvijenih zamalja sa Kostreševićem razmjenjuju podatke i dokaze, a nije im poznato kako ovaj koristi sky aplikaciju pod kodnim nazivom "General". Piše o sky komunikaciji Railića, no očigledno pojma nema koje kodne nazive je koristio. Pošto znam neke lako mi je egzaktno utvrditi koliko baletan valja gluposti. I koliko laže!

Situacija je vrlo prosta. Imamo nikad zabilježene rezultate policije Republike Srpske protiv međunarodnog organizovanog kriminala, zasnovano na stotinama kilograma pronađenih teških droga i razbijanjima narko grupa uz hapšenja moćnika iz državnih struktura. Nepobitno! Sa druge strane bloger vrlo problematične novinarske biografije jedini na svijetu mantra o kriminalizaciji profesionalaca zaslužnih za evidentne rezultate. Niko u novinarskoj branši Evrope i svijeta nema "podatke" kakve podastire Vasković iz samo jednog razloga - jer su u pitanju izmišljotine i laži.

Nakon stotina i stotina ničim potkrijepljenih laži na račun dokazanih i priznatih policijskih profesionalaca Vasković se napokon dokopao službenog pismena "za jednokratnu upotrebu" (realizacije akcije), pa sad na tome gradi fantazmagorije bukvalno smiješne pravnoj stuci. I samo zbog mnoštva imena sadržanih u dokumentu privlači pažnju javnosti, šta vidim po pitanjima čitalaca. Eto odgovaram sa pozicije bivšeg inspektora koji nema predstavu koliko sličnih planova je sačinio. Bivšeg profesionalca koji odlično poznaje planom imenovane osobe, od pripadnika policije do meta akcije, baš kao i materiju o kojoj piše. Znači laik zasigurno nisam.

Ovim tekstom, može se reći, dao sam pravne savjete svima koji su pretrpili policijsko nasilje oko dokaza koji su meritorni za postupke protiv policije. Određujuća je policijska i medicinska dokumentacija ma o kom vidu gonjenja govorili. Svi koji budu parnično tražili odštetu za pretrpljeno nasilje kao tuženu stranu moraju navesti Ministarstvo unutrašnjih poslova RS i sa te strane lična odgovornost policijskih službenika nije predmet pravne stvari. Čak sam uvjeren da će pravobranioci mahom prihvatati tužbe i realne tužbene zahtjeve.

Ukoliko govorimo o individualnoj ili rukovodnoj odgovornosti pojedinaca iz vizure krivičnog progona mislim da je u pitanju samo gubljenje vremena i energije na postupke koji će se godinama razvlačiti bez ikakvog epiloga. Ne odvraćam nikog od gonjenja, nego naprotiv kazujem sa čim valja računati. Koliko je policija moćan reprezent države nebrojeno puta osjetio sam na sopstvenoj koži i spoznao preko mnoštva podnesenih krivičnih prijava - koje u principu samo skupljaju prašinu u tužilačkim ladicama.

Napisao sam mnoštvo pojedinačnih odgovora na pitanja povodom ove teme, no jedna ovakva objava javnosti pruža mnogo jasniji uvid u svakako zanimljivu situaciju. I ptice na grani danas znaju kakvom brutalnom silom je policija nastupila prema privedenima povodom ubistva načelnika Bašića, kao i da je jedan dio istih pokrenuo postupke pred nadležnim organima. U dokaznom smislu objelodanjeni plan akcije u Banjaluci nema nekog značaja, a što propali baletan i olinjali novinar preko istog pokušava odraditi ono šta mu je plaćeno (stupidne laži!) samo je njegov problem.
Primjedbe

 1. RASPUCHIN : Бориславе , користиш “балетана” да би и ти свој “плес” заплесао. Нисам ти ја један од тих криминалаца а ни полицајаца да покушаваш манипулирати оним што сам написао. А написао сам :

  “ … Кострешевићевог признања да није имао кредибилне доказе и да је због тога гомила психопата заштићена униформом испребијала недужне људе. Недужне у смислу да немају везе са овим убиством.”

  И шта ту није јасно у вези Кострешевићевог протузаконитог дјеловања и пребијања “недужних” који нису имали везе са овим убиством? Тврдиш да си правник а не балетан а тешко ти иде да нас убједиш у те тврдње јер покушаваш оправдати “искакања” из законских оквира твог пријатеља Кострешевића и још неких “ликова”? Зар ниси написао :

  “ Vidjeli ste kako Kostrešević pošteno priznaje da u momentu hapšenja nisu imali kredibilne dokaze ...”

  Јеси , а мој коментар је била реакција на све те твоје “балетске” фигуре. Нисам правник а нисам ни полицајац али , свакако , нисам ни идиот који не може сабрати 1 и 1.

  Написао си у прошлом тексту или у јеном од коментара а исто поновио и у овом тексту , сљедеће :

  “ ... policiji odaslana prijeteća poruka, na kakvu je odgovoreno jednako brutalnom "porukom".”

  Такве , бруталне , “поруке” између себе размјењују само организоване криминалне групе. Када то ради полиција онда се грађани могу запитати да ли је таква порука намјењена и њима јер сличне “поруке” шаљу и разне пара-полиције? Такве поруке шаљу и војне хунте а пошто ми немамо војску онда се можемо запитати да ли ми имамо некакву “пара-полицијску хунту”? И све то оправдаваш жаљењем због тога што нису испребијали и неке од полицајаца умјешаних у све ове догађаје? Па како ти није јасно да су и они дио система? Није систему проблем то што су радили него што су се отргли контроли и искочили из ситема.
  И по стоти пут ти понављам : Заболе ме и за “балетана” и за Лукача и за Кострешевића и за Дугог и за Додика и Шаровића , ма за сваког појединца , у том и таквом систему , ме заболе.
  Оно што требамо ријешити је уређење ове републике у коме би појединци били небитни у медијском смислу а огромна већина ангажована на остваривању општег добра. И , наравно , личног добра али по способностима и радишности а не по везама и везицама.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. RE: Pokušavam biti objektivan i nepristrasan, no očito ne ide. Govoriš o prebijanju "nevinih ljudi" u odnosu na ubistvo Bašića. No, ubistvo se istražuje kao djelo ORGANIZOVANOG KRIMINALA proizvodnje i prometa droga, pranja novca, prostitucije, iznuda i drugih vidova nasilničkog kriminala. Posebnu težinu imamo jer je ubijen načelnik koji je istraživao ubistvo svjedoka protiv iste te narko mafije. Govorimo li o nevinima za ORGANIZOVANI KRIMINAL dilera droga i drugih vezanih oblika kriminaliteta? Sa spiska privedenih Banjalučana nije mi lično poznato tek nekoliko imena, a za sve ostale odlično znam čime se bave i kako su povezani sa organizovanim kriminalom i narko mafijom. Nema tu nevinih i nemojmo se oko toga zavaravati. Kad već tražiš da izaberem "stranu".

   Govoriš o "opštem dobru", pa da i to pitanje razjasnimo. Koga interesuje objektivna istina svako malo u medijima vidi vijesti o pronalaženju velikih količina droga i hapšenju kriminalnih grupa koje se time bave. Dvije decenije policiji je poznato koliko duboko je u kriminalu zaglavio Nedeljko Lubura, no niko nije skupio hrabrosti i dokaza da ga uhapsi. Ja sam ponosan što sam prije 15 godina Luburi i toj kompletnoj bandi opsovao mater i rekao da su teški kriminalci, ali nisam ih uspio hapsiti i ovako procesuirati. Zato skidam kape onima koji su to odradili. No, o kakvom "opštem dobru" govorimo kada u istu kategoriju svrstavamo policajce koji postižu nikad zabilježene rezultate protiv međunarodnog kriminala i "nevine ljude" koji odreda čine kriminalnu hobotnicu kakva se osilila do nivoa ubijanja svjedoka i policajaca? I to samo zato što nekakav baletan piše nebulozne izmišlotine. Upravo sa ciljem manipulisanja sviješću kako su "SVI ISTI" - i ovi što hapse kriminalce i pohapšeni kriminalci. E pa druže nisu isti, nego govorimo o ljudima izvanredne hrabrosti da se u ovako teško kriminalizovanom i sumanutom sistemu bore za opšte dobro u vidu zaštite građana od droga i mafije.

   Na kraju moram nešto apostrofirati. Ja sam nebrojeno puta kazao kolegama koje danas rade ove teške istrage da su neizlječive budale jer se ovde nema za koga rizikovati sopstveni život i ugrožavati porodice. Posebno nakon onoga šta smo pretrpili od Lukača i njegovih zlotvora. Jeste, svaki od tih profesionalaca pretrpio je stravične stvari vrlo slične onome šta je meni činjeno, a samo zato da vajni ministar može zagospodariti organizovanim kriminalom. Ja ne razumijem da nakon takvih iskustava mogu naći snage i volje nastaviti sa borbom, a posebice kada vide "tumačenja" naroda na društvenim mrežama. Hiljadu inspektora radno vrijeme "ubija" od kafana do kladionica i tako u krug, a njih šačica našla gurati glave u osinjake. Pa nisu normalni da bog kaže drugačije.

   Izbriši
  2. Opet prosipaš šuplju, i opet demagogija jer nemaš argumente. Tvoja logika je nema veze što nema dokaza da su povezani sa ubistvom, oni su u organizovanom kriminalu pa ih treba isprebijati na mrtvo ime.

   Izbriši
 2. Boro bio on baletan ili ne, on jedini pise o teskom prebijanju i ponizavanju prvivedenih. A inace sve to sto pise nijeni pola toga sta su policajci radili privedenima. Cini mi se da je vise ljudi u policiji koji bi bili spremni ubiti nego kriminalaca koji bi to uradili. Nema tu kraja previse je korupcije i privatne policije u Rs, ko moze da ode iz drzave otisao je ko nema tu mogucnost moze samo da cuti i prezivljava.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Od starta pisanja o ubistvu Radenka Bašića kroz tekstove i komentare pominjem sporna prebijanja i sporim takav pristup eskaliranom problemu. Posebno sam isticao da nije primjereno tući ljude koji odlično znaju čime se bave prijedorski prljavi policajci, a prema njima ništa slično nije preduzeto. Sve do stava kako Dugi Railić nije samostalno odučio se na ubistvo Bašića, nego istragu treba širiti na svima znane moćnike iz policije i pravosuđa. Objavio sam i popriličan fond konkretnih podataka o vezama policijskih i tužilačkih moćnika sa Dugim Railićem i oko zataškavanja ranijih zločina koji su direktno produkovali stradanje Bašića. Išao sam do nivoa objavljivanja dokumentacije koja to potkrepljuje, a sa čim neću prestati dok god i zadnji kriminalizovani pojedinac bude u organima krivičnog gonjenja. Kontinuirano pojačavam pritisak javnosti na institucije kako bi iznjedrili toliko potrebno ČIŠĆENJE, a materijala iman na pretek i nemam namjeru stati. Za razliku od "baletana" ja sam na svom terenu i odlično znam sa čim smo kao društvo suočeni. I nisam na prodaju!

   Izbriši
  2. Cijenim tvoj rad i zalaganje da se naručilac i ubica Bašića pošalju na doživotnu , kao i ostali policijski šljam poput Lubure.Oni koji su razvaljeni od batina tvrde da Railić nije prebijan i to zahvaljujući žandarmeriji i Saj iz BL .

   Izbriši
  3. Više izvora iz Prijedora kazalo mi je da je Rajlic demoliran, bas kao i drugi

   Izbriši
  4. U komentaru iznad si pravdao ta prebijanja jer su isprebijani dio organizovanog kriminala, a sad odjednom ti ističeš da nije primjereno tući "ljude koji odlično znaju čime se bave prijedorski prljavi policajci, a prema njima ništa slično nije preduzeto". Ti posto podvojena ličnost

   Izbriši
 3. I ovim tekstom Boro dokazuješ da si odavno "ispao iz šina". Ako tako razmišlja "dokazani policijski službenik" onda je nama laicima jasno ko se sve danas nalazi u policiji i šta nas čeka u budućnosti. I ne zaboravi, baletan već mjesecima imenom i prezimenom piše o kriminalu određenih lica. Najmanje 80 % je do sada uhapšeno. Nisu samo oni kiji su u politici ili su bliski trenutnoj vlasti. Vidjećemo šta će dalje biti. Što se tebe tiče pao si i na popravnom ispitu. Žalosno!

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Kojih 80% je uhapseno (najmanje što znači i više od 80%)?

   Izbriši
  2. I "baletan" i ja godinama pišemo o istim temama i problemima, pa čak i o istim osobama. Koliko njih je uhapšeno, koliko izbačeno iz institucija, od tih kojima smo se bavili valjalo bi načiniti ozbiljnu analizu. No, oba ćemo se složiti da je riječ o nedovoljnom broju. Najveća razlika jeste u tome što je njemu pisanje osnovno sredstvo djelovanja, dok je meni tek sekundarno i mnogo više se oslanjam na pravno djelovanja ili direktna uključivanja u razne procese. Primjera radi, pola sata po ubistvu Bašića učestvovao sam u tim prvim odlukama i potezima policije, odnosno danima pomogao informacijama i savjetima, a o tome nemam namjeru pisati ili javno govoriti. To je pitanje mog ličnog odnosa prema stradanju Radenka Bašića i problemima koji su tim činom eskalirali, šta nemam namjeru dijeliti izvan kruga profesionalaca i ljudi od mog povjerenja. Ponešto će biti objelodanjeno kroz moje memoare, a većina ide sa mnom u grob - kako to inače biva kod profesionalaca moje struke.

   Izbriši
  3. Ne laži narod, ti učestvovo, tebe neko iz policije zvao da pita za savjete. Ti nisi više službeno lice pa prema tome ne smiješ imati pristup podacima iz istrage i logično je, ne možeš pomoći.

   Izbriši
  4. Ono sta je tebi "logično" ne znači da je realno.

   Izbriši
 4. Po tvom misljenju, odakle Vaskovicu informacije Boro? Jel daje masne pare(ako da, odakle mu?) ili informacije dobija od "nezadovoljnih gradjana"?

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Za prostor Zvornika tačno se znaju policajci koje za te stvari plaća Rajko Dukić, dva Srbina i jedan Bošnjak. Kada je Banjaluka u pitanju u upravama krim policije i organizovanog kriminala po prilici znaju se inspektori koje plaća Radović, a istovremeno su od povjerenja Lukača. Zato mi je smiješna priča o Kostreševićevoj "istrazi" kad on dobro zna ko radi takve stvari. Posredno to je stiglo i do mene. Vasković je pojedince baš gadno napadao, pa je onda "zaboravio" da postoje, kao kod onog iz BIA koji je u Beogradu odvalio šamar Milanu Radoviću i čak nekih iz Banjaluke koji su to rješavali na svoje načine. Meni je lako pratiti dešavanja kad lično poznajem ljude i automatski registrujem kada ih Vasković intenzivno proziva ili kad prestane pominjati njihova imena. Baš kao što za pojedine tačno znam šta su uradili Naseru Oriću i Rajku Dukiću, pa su ovi plaćali Vaskovića da ih blati. Nemam pravo neke ljude ugrožavati, posebno civile, a rado bih objavio istinu o pojedinim dešavanjima, pa da narod vidi dokle to seže i kakvim sredstvima se bitange služe.

   Izbriši
  2. Ko se zamjerio Oriću?

   Izbriši
  3. Kostresevicevi inspektori su onemogućili nekoliko prenošenja preko granice i Naser se žalio Đukiću. Ovaj je reakao da ce to srediti preko Viškovića. Onda je Višković otišao kod Dodika i prenio Dukiceve laži. No pronlem nastaje kad Dodik dobija informaciju u kojoj su evidentirani svi prethodni sastanci, ko je kome sta rekao i obecao, pa do stvarne pozadine oko druge. Dodik je prolupao i od tada Višković sa Dukicem nema kontakata. Zato se sveti i Kostrešu i inspektorima koje Vasković imenuje a pijma nema kako izgledaju i sta ljudi rade. Ima tu i mnogo gafnijih stvari, ali Vasković je ovde narko mazga isto kao o Višković u službi narko mafije. Ne mogu ja sad ugrožavati ljude da nih dokazivao ko je ko i ko sta rafi, no mogu idiotu reći da je idiot. Ili plaćenik narko magije.

   Izbriši
 5. Шта мидлиш о тужиоцима који су узимали лову,а нико их не дира не хапси.sky поруке што имају у централи европола па они пошаљу нашим истражиоцима су на нивоу оперстивног сазнања,а не доказа.У Холандији већ падају пресуде гдје је то био једини доказ на нивоу БИХ кажу да га је имало 100 полицајаца па тужиоци па политичари и неке судије не видимо да су похапшени зато што знају да ту нема пет да неби свједочило против надредјениј да се коло неодмотавају све је то ко чвор мој ти бориша нема код нас ни права ни правде.Имаш лову за дјело гдје запрећено 5g ослободе те.Немаш лову нађу ти 100g добијеш пет и то ти је јасно ко дан и видиш да је све зачарани круг и да самостално без покрића никакав криминал неможеш дуже од 6мјесеци радити.Некад се знало ко је криминалац било су кодекси сад се све у математику претворило.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Miodraga Bajića i njegovo "Specijalno tužilaštvo" godinama nazivam zločinačkim udruženjem. Mladena Mitrovića sam isprozivao da je meni postalo mučno. Razorio sam kombinacije Gordane Tadić i Milana Tegeltije oko imenovanja Vedrane Mijović u VSTS. Želimira Lepira i Dlibora Vreću sam bukvalno sahranio. Mogu nabrojati još desetine tužilaca koje sam javno demolirao zbog kriminala, no unutar medija nema sloge da udaramo snažno dok nekog ne smjenimo ili orjeramo na robiju. Čim nema medijske pompe izostaje i građansko reagovanje i tako u krug. Ja sam radio u vrijeme reforme pravosuđa 2003. i narednih godina, kada su em promjenjeni zakoni em na mjesta tužilaca i sudija izabrani ljudi sa nedovoljno iskustva u krivičnim predmetima. Gotovo sve ranije krivičare otjerali su iz pravosuđa. I davalo je to rezultate bez obzira na ogromne probleme, sve dok "srbački klan" nije preuzeo kontrolu nad VSTS. Zato zagovaram nešto slično, da svim nosiocima pravosudnih funkcija prekinemo mandate i raspišemo konkurse. Normalno, prije toga treba riješiti i novi zakon i novi saziv VSTS-a kako bi izbor novih kadrova bio kvalitetniji. Postojeći Zakon o VSTS-u ja bih riješio tako da samo sudije mogu biti članovi tog tijela i to sa mnogo većim kompetencijama od sadašnjih, a sudija imamo dovoljno i za pokrivanje tužilaštava od personalnih izbora do disciplinskog gonjenja. Uopšte nije problem promjeniti važeće propise i ovako organizovati VSTS, a što nema političke volje za takve reforme svi znamo odgovor.

   Izbriši
 6. Baletan mu trn u oku pa malo malo blog o Slobodanu Vaskovicu ! Dok vidim Vaskovic ga ne spominje uopste, ali eto nema materijala za tekst pa prati Vaskoviceve tekstove

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Šta bi vi radili da neko laže i satanizuje vaše prijatelje ili kolege koje poštujete? Ne pratim Vaskovića, a na blogu i nalozima možete vidjeti koliko ljudi je pitao za ovu temu. I tek na 3-4 njegov tekst o ovom planu reagovao sam. I napao ga kako on napada meni drage osobe, ali nemam potrebu lagati kao on. Zašto on ne pominje moju malenkost? Pa niko mu za to ne plaća, a zna da u javnom okršaju nema nikakvih šansi.

   Izbriši
 7. Boro prvo dobro provjeri informacije pa onda piše! Svaka čast na hrabrosti, da bar od nekog čujemo istinu!!!

  OdgovoriIzbriši
 8. A šta je sa Mitrovićem, Dodik ga prozva da najmanje što očekuje od njega da podnese ostavku, a on se oglušio... pravi se pametan zajedno sa Mikanovićem!!! Mozda spremaju paket za najboljeg im kolegu Jurišića!!!!!!

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Mitrović je jedno đubre koje cu progoniti dok ne završi tamo gdje mu je mjesto.

   Izbriši
 9. Boro, veliki pozdrav!
  Jedini pišeš argumentovano i činjenično. Pusti baletan, lupa " ko Maksim po diviziji", sve s brda, s dola.
  Samo nastavi!

  OdgovoriIzbriši
 10. Ništa ne pišete o kokainu u Doboju pa jel realna ta policija, nikad veću bruku nisam vidio ,,tako brzo da se zataška e pa svaka čast

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Je li to droga pronadjena u Kortu. Upratio sam da je prosljedjena u Belgiju ali nisam stigao detaljno provjeriti. O tome sam pisao i planiram obraditi i ovaj novi momenat, a kakav se mogao očekivati jer yu od starta nije djelovalo da je Reljic upleten

   Izbriši
  2. Jok eto moj ćuko je upleten. Čuj nije upleten, njegova firma, njegovi kamioni, njegovo skladište i sad kao moglo je se desiti bez njegovog znanja da se tu nađe toliko kokaina tolike vrijednost. Ma nemoj mi reći, slučajno se oni u Belgiji prejebali pa poslali i baš slučajno ga na granici nisu našli

   Izbriši
  3. Pa to su ti Borini blogovi, kad se čačne neko " njegov " on onda ne zna ni ono sto je ocigledno i laiku a bogami kad su u pitanju ovi drugi onda se bori pali "iskustvo" milicijonersko pa sa sigurnoscu tvrdi. Boro boro pisi ti o Nesicu, igoru dodiku i ostalima vidis kako baletan izbacuje dokaze a ti se ELEM okrenuo supljim prica

   Izbriši
  4. Ja sam Reljica isprozivao baš gadno i ne znam zašto bih o njemu mijenjao mišljenje. Samo konstatujem da je droga poslana u Belgiju kal dokaz postupka koji se tamo vodi, a kolikp znam Reljica još niko nije sumnjičio. Uostalom kdabsam pisao o tome ukazao sam da je nešto poremetilo kriminalni plan i zato driga nije izvađena prije skladista.

   Izbriši
 11. Pa da ,baš tako ,ostala tamo nije sigurno

  OdgovoriIzbriši
 12. Koliko vidimo ti Boro imaš par jakih inspektora u supu koji ti prosljeđuju informacije i nažalost tamo se odvija film dobar ,loš zao a taj dobar tebi kaže po nešto , izgleda da se mnogo plaši razumijem i to !I za informac..ljudi ja pratim u zadnjih pa godinu dana i jednog i drugog svi ćete misliti piše Boro naravno ali nije iz razloga pa , po pitanjima ćete se uvjeriti ! Vasković je par puta objavio tj.prepisao od Bore toliko za ove što misle da je Vasković Betmen a ni blizu ! Vasković ima isto nekog naravno ali je prepisivao , nije Boro objavio
  ništa što je Vasković mislim na informacije jer se vidi po tekstovima ! Jako bitno pitanje isto ,šta bi rekao za par tura Orićevih što su zaustavljene tj. što su pale ko je iz Prijedora ikako učestvovao mislim na bilo kakav način uticao ili nešto uradio ! Dobro znamo svi liniju Bakir -Radončić-Orić i glavni šef Keljemendi a kao međusobno se ne poznaju pa se vole pa ne vole to narodu medijskim putem mažu oči da li imaš informacije sigurno imaš ti si tad i radio ,zašto taj NARKOKARTEL nikako da padne Radončić kao ne zna Keljemendija ? A ko misli da nije dobio Railic prave ne batine već lomljenje i otkidanje bubrega taj je budala ,nakon izlaska kad je bio kod Mitrovića ima slika kad ga preuzimaju naravno da ga neće voditi kod tužioca slupanog i smrskanog ! Pojedinci hoće da kažu šta , kao niko ga nije pipnuo dajte ljudi urazumite se malo ! Možeš li objasniti šta desilo prije samog ubistva , mislim na priče koje je pokojni Načelnik pričao kolegama da ga neko prati ,da li znaš kome se od kolega žalio jer nevjerovatno je to da je on sam znao i oni na kraju imali informaciju da neko treba od inspektora da bude ubijen i to u Prijedoru ? Pa zar to nije neka osveta za nešto nikako to ne mogu da shvatim nisu ili šta kako se pravdaju zaboravili poslati tako bitnu poruku ? Evo prvi put sam se usudio da pišem jer znam da ćete znati čuj anonimni komentari ali sam uredan i nemam vezu sa kriminalom i odlučio sam napokon da pitam zašto da ne , i ovo ću isto me intersuje da li možeš reći šta se dešavalo u kafe Intermeco ?Znam da svi pitaju pa kad budete imali vremena ako možete odgovorite ?

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Pisao sam o Intermecu ali sam koristio naziv "Park prinčeva" kakav smo godinama koristili u policiji jer su tamo stalno gostovali šefovi i tužioci. Možda mohu obrafiti desavanka i Nkemackoj, a sve druho sam favno obkavio oko Intermeca. Nemam izvore u policiji kako to klasicno biva, a nikad kolege ne nih pitao o predmetima na kojima rade. Nisam to radio dok sam bio u službi, niti sam nekom davao informcije ako nije rfio na predmetu. Meni to nije potrebno jer ja pišem o ljidima koje odlično poznajem i o materiko koja mi jenstruka. Onda imam neke svoje načine saznabanja informavija koje se Lukac hodinama trudio probaliti i nista mu nike uspjelo. Više puta su protib mojih prijatelja ili kolega pokretaki postupke da meni daju informacije. Protiv kolege pokrenuli su i krivični o disciplinski postupak po svjedocenju jedne žene. Jednostavno sam inspektorima pomazao prepiski sa tom "svjedokinjom" i samo su vidjeli da mi ona dostavila sve informavije za koje je lažno optužila mog kolehu. Normalno po nagoboru šefova iz policije i Mitrovica. Jedimo im glupača nije rekla kakvu komunikaviju jenimala sa mnom, pa sunse svi probalili. Pritom sam otkrio samo koliko je nilo nužno da se skinu njene laži o kolegi, a mnogo toga sam sakrio. Nikad neće oykriti moje izvore niti skontati kako ja to radim, a i kako da skontaju veze koje grafim deceninam i metode kakve sam sam razvio? Dešavalo se da Lukač zaboravi neki detalj oko necega sta sam objavio, pa načini frku svojim skutonošama zboh sumnje da su mi oni to prenijeli. Onda se slatko smijem i gkwdam kako se provaljuju.

   Izbriši
 13. Ma ima da , samo se boji da će ostati bez informacija da će mu oni stati sa slanjem i form. koje budu u novinama sutra 😂 eto koliko jak on i njegove veze , pa ljudi bježe od njega ko đavo od Krsta ! On ti druže čita pretežno Avaz a Radončić za kog pitaš je gazda Avaz novina ! Još jednom si Boro dokazao za koga pišeš i ko te plaća i nije laž što su te jedno vrjeme zvali efendija zašto ne odgovori čovjeku na pitanje Bakir , Radončić ,Orić Keljemendi a to je bilo glavno pitanje ?Pa zato što te Musliši plaćaju efendija ! Sve se zna i ko ti plaća za laži pojedine koje iznoš !E efendija ,efendija pa dali ti misliš da je narod toliko glup da ne može da poveže jadan si ! I kad već prozivaš vidim da ti neko non stop sina proziva za saobraćajku ajde to objasni sa pravne tačke elem ,malenkost itd

  OdgovoriIzbriši

Objavi komentar

POPULARNI TEKSTOVI

MEGA-AFERA: Glavna inspektorica vibratorom nokautirala ministra (FOTO)

RASKRINKAVANJE LAŽOVA VUKANOVIĆA: Ivan Begić je prodao svoj porno snimak (FOTO)

DODIKOVI JADI - OPET ŽENI SINA: Igor odlučan da "Draga Mašin" ponese prezime Dodik

OVO NISTE VIDJELI: Bespravno izgrađena kuća ministra Lukača (VIDEO, FOTO)

SUROVA ISTINA: Po pozivu ministra Lukača stavljen sam na "crnu listu" BN TV! (VIDEO)