Davor Dragičević - "prisilno nestala osoba"!


Piše: Borislav Radovanović


Jutros sam predsjednici Cvijanović, premijeru Viškoviću i Glavnom republičkom tužiocu Švraki uputio hitan zahtjev da spriječe dalje radnje "Zločina protiv čovječnosti" nad Davorom Dragičevićem i "PRAVDOM ZA DAVIDA" od strane zločinaca Ćuluma, Lukača i ostatka zločinačkog udruženja. Mogu slobodno ignosrisati ovaj zahtjev, ali da se zna kako smo i njih planirali prijaviti Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu, pa sad neka slobodno nastave sa ovim šta mjesecima rade, a juče je eskaliralo. Davora Dragičeviča od juče ujutro formalno smatramo "prisilno nestalom osobom" prema Rimskom statutu Međunarodnog krivičnog suda, a nemamo namjeru čekati da ga "pronađu" u Crkvenoj.Tekst zahtjeva objelodanjujem:
                                       

"VLADA REPUBLIKE SRPSKE
-       Predsjednik Radovan Višković n/r                                 „HITNO“

PREDSJEDNIK REPUBLIKE SRPSKE
-       Predsjednik n/r

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO REPUBLIKE SRPSKE
-       Glavni tužilac n/r


PREDMET:     Zahtjev za preduzimanje dužnih radnji sprečavanja krivičnog djela   
                       „Zločin protiv čovječnosti, podnosi se.-

Obraćam se Naslovima sa zahtjevom da HITNO preduzmu radnje iz svojih nadležnosti u domenu rukovođenja, kontrole i nadzora nad MUP RS u cilju sprečavanja daljih radnji počinjenja krivičnog djela „Zločin protiv čovječnosti“ od strane direktora policije Darka Ćuluma, ministra Dragana Lukača drugih za sada neidentifikovanih saizvršilaca protiv ciljne grupe civilnog stanovništva – zajednice „PRAVDA ZA DAVIDA“.

U obrazloženju zahtjeva ističem da se obraćam u svojstvu direktnog oštećenog predmetnim krivičnim djelom i kao član zajednice „PRAVDA ZA DAVIDA“ kao ciljne grupe civilnog stanovništva nad kojim prijavljeni/procesuirani Ćulum, Lukač i drugi saizvršioci iz struktira državno-represivnog aparata PREKO OSAM MJESECI protivpravno, sistematski i rasprostranjeno čine „Zločin protiv čovječnosti“.

Zajednica „PRAVDA ZA DAVIDA“ mjesecima ukazuje kako trpi protivpravan napad od strane službenih lica državno-represivnog aparata (policije i tužilaštva), te državnih organa i javnih institucija, međutim nadležne institucije Bosne i Hercegovine nisu preduzele ništa na planu zaštite svojih građana, odnosno sprečavanja daljeg vršenja krivičnih djela i procesuiranja odgovornih. Zbog toga smo kao zajednica započeli aktivnosti pripremanja prijave Međunarodnom krivičnom sudu za krivično djelo „Zločin protiv čovječnosti“.

Jučerašnjim nezakonitim lišenjem slobode Davora Dragičevića, kao formalnog predsjednika sada i registrovanog udruženja građana „PRAVDA ZA DAVIDA“, te neformalnog lidera istoimene zajednice – napadnute ciljne grupe civilnog stanovništva, u krucijalnoj mjeri onemogućeni smo u daljem djelovanju na planu podnošenja prijave Međunarodnom krivičnom sudu, ili nam je to bar bitno otežano.

Sa te pozicije Davora Dragičevića od dana 25.12.2018. godine oko 08,00 časova tretiramo kao „prisilno nestalo lice“ u smislu Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda, a od Tužilaštva BiH i Ministarstva pravde BiH za Davora Dragičevića zatražićemo zaštitu svjedoka/žrtve u smislu člana 8. Zakona o primjeni Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda i saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom.

Obzirom na ad hok situaciju produkovanu jučerašnjom eskalacijom protivpravnog napada na „PRAVDU ZA DAVIDA“, a sa ciljem sprečavanja daljih radnji i težih posljedica krivičnog djela ZAHTJEVAM da HITNO preduzmete zakonom predviđena ovlaštenja u domenu onemogućavanja već procesuiranih Darka Ćuluma, Dragana Lukača i drugih saizvršilaca u daljem vršenju započetog krivičnog djela za koje postoji opravdana sumnja da će biti nastavljeno i nadalje.

Glavni republički tužilac upoznat je sa statusom krivičnog predmeta po prijavi Davora Dragičevića i mene za krivično djelo „Teško ubistvo“ nad Davidom Dragičevićem, pa i sa kvantumom dokaza da su prijaljeni Želimir Lepir, Dalibor Vrećo, Darko Ćulum, Dragan Dukač i Darko Ilić formirali grupu za izvršenje produženog krivičnog djela „Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“ u sticaju sa „Neprijavljivanjem krivičnog djela i učinioca“, te drugih krivičnih djela saučesničkog djelovanja u domenu sprečavanja dokazivanja glavnog krivičnog djela. Time je upoznat sa osnovom sumnje da su prijavljeni zajednički, dogovorno i ciljno odlučili zloupotrebljavati službene položaje i ovlaštenja protiv osoba koje su formalno prijavljivale krivično djelo ubistva i/ili uzbunivale javnost povodom tog zločina, pa i kako su to mjesecima konkretno činili. U međuvremenu njihova kriminalna namjera protivpravnog napada protiv civilnog stanovništva poprimila je obilježja krivičnog djela „Zločin pritiv čovječnosti“, a šta je jučerašnjim danom van svake razumne sumnje i krajnje bezobzirno eskaliralo.

Sa druge strane Glavni republički tužilac upoznat je i sa krivičnim predmetom navodnog „ugrožavanja sigurnosti“ ministra Lukača i načelnika Darka Ilića, pa i sa time da je postupajući tužilac Damir Muminović započeo radnje u domenu svojih nadležnosti. Da li je postupajući tužilac izdao kakvu naredbu povodom jučerašnjih radnji policije i da li je uopšte upoznat sa spornim dešavanjima može se vrlo jednostavno provjeriti. Baš kao i da li je Okružno tužilaštvo Banja Luka, čiji Glavni tužilac Lepir je i formalno prijavljen u krivičnom predmetu „Teško ubistvo“ Davida Dragičevića, po ko zna koji puta kršilo materijalno pravo na štetu Davora Dragičevića. U svakom slučaju Glavni republički tužilac mora pod hitno razjasniti ovu spornu situaciju i odlučiti koje oštećene i svjedoke objektivno i prema pravilima struke mora zaštititi, a koje osumnjičene spriječiti u daljem vršenju krivičnih djela.

Svi mi u spornim krivičnim postupcima imamo statuse i oštećenih i svjedoka i osumnjičenih, ali su dvije stvari pravno nedopustive. Prvo, navodno „ugrožavanje sigurnosti“ policijskih moćnika, gdje u svijetu nema tužilaštva koje bi prihvatilo osnovanost takve prijave, nikako ne može imati prioritet spram „Teškog ubistva“, a sad već govorimo i o „Zločinu protiv čovječnosti“. Drugo, osumnjičenima za teška krivična djela mjesecima kontinuirano omogućavati zloupotrebe službenih položaja ili ovlaštenja, te uopšte donošenje odluka, protiv formalnih prijavitelja i svjedoka u krivičnom postupku za „Teško ubistvo“ pravno je krajnje nedopustivo.

Nadam se da je iz datog obrazloženja shvatljiva težina i ozbiljnost situacije, pa i nužnost sprečavanja daljih radnji brutalnog nasilja nad građanima/civilima i izbjegavanja težih posljedica, a šta su Naslovi mogućni spriječiti primjenom zakonskih ovlaštenja. Elementi krivične odgovornosti Naslova u odnosu na dosadašnje radnje „Zločina protiv čovječnosti“ prepoznati su svakako će biti procesno obrađeni našom prijavom, a to podrazumijeva i ponašanje nakon ovog zahtjeva."Primjedbe

POPULARNI TEKSTOVI

MEGA-AFERA: Glavna inspektorica vibratorom nokautirala ministra (FOTO)

RASKRINKAVANJE LAŽOVA VUKANOVIĆA: Ivan Begić je prodao svoj porno snimak (FOTO)

NEMA ZAŠTIĆENIH: Policija steže omču oko vrata narko mafije (FOTO)

SUROVA ISTINA: Po pozivu ministra Lukača stavljen sam na "crnu listu" BN TV! (VIDEO)

OVO NISTE VIDJELI: Bespravno izgrađena kuća ministra Lukača (VIDEO, FOTO)