DALJA ISTRAGA UBISTVA DAVIDA DRAGIČEVIĆA: Tužilaštvo BiH rutinski nastavlja posao anketnog odbora

Tužilaštvo BiH uzelo je izvještaj anketnog odbora Narodne skupštine RS kao polazišni materijal dokazivanja krivične odgovornosti službenih lica policije i tužilaštva povodom ubistva Davida Dragičevića. Baš kako je to predloženo prijavom i dopunama prijave Davora Dragičevića i mene podnesenim protiv Želimira Lepira, Dalibora Vreće, Dragana Lukača, Darka Ilića, Darka Ćuluma i drugih. Nije tajna da je predmet izuzet od Republičkog javnog tužilaštva RS, formiran po našim prijavama, objedinjen sa spisom preuzetim od banjalučkog okružnog tužilaštva, zbog čega istraga kreće od "krupnih riba" (nalogodavaca) ka nižim direktnim izvršiocima.


blog borislav radovanovic


Šira javnost stavove o radu anketnog odbora stvarala je spram političkih izjava i medijskih navoda, a izvještaj od 292 stranice (bez posebnog izvještaja grupe "Pravda za Davida") sumnjam da je pročitalo više od desetak osoba. No, kakva je upotrebna vrijednost tog dokumenta pokazuje podatak da je Tužilaštvo BiH izvještaj izuzelo kao polazišni u već započetoj istrazi. Hiljade i hiljade postavljenih pitanja i odgovora sad samo treba pretočiti u procesnu formu, ali u situaciji da osumnjičeni policijski i tužilački moćnici nemaju mnogo prostora za "izvrdavanja" pošto je sve audio-video snimljeno, prekucano u transkripte i objedinjeno u jedinstvenom izvještaju.

Određene akte ljudi najbolje prepoznaju kroz "plastične primjere", pa ćemo i u ovom slučaju jednostavnom prezentacijom nekoliko pitanja postavljenih obducentu Željku Karanu i kroz njegove odgovore vidjeti koliko pomenuti izvještaj olakšava i pojednostavljuje rad državnih tužilaca. Istovremeno, javnost dobija potpuno drugačiju vizuru spornih dešavanja od one stečene preko medija i raznih prepričavanja. Kad sagledate kakve stvari su razjašnjene preko ovih nekoliko pitanja, pokušajte zamisliti šta je u svojoj ukupnosti dobijeno kroz hiljade pitanja i odgovora ispitivanih aktera.

Konkretno: sjećate se silnih tvrdnji ministra Dragana Lukača i ostatka zločinačke grupe oko prisustva narkotika u mrtvom tijelu Davida Dragičevića. Nesrećni otac u renomiranim laboratorijama Beča dokazivao je javnosti podastrte laži, a već 18. maja 2018. godine preko saslušanja doktora Karana to pitanje smo egzaktno razjasnili. Samo dan nakon podnošenja naše polazišne prijave protiv NN počinilaca za "teško ubistvo" Davida Dragičevića pribavili smo veći broj konkretnih dokaza i činjenica odlučnog značaja za istragu i utvrđivanje krivične odgovornosti.

Kako ćete vidjeti iz pitanja i odgovora sadržanih u drugom dijelu teksta skrining prisustva narkotika u tijelu urađen u Karanovom zavodu pokazao je "donji prag senzitivnosti". U forenzičkom smislu to znači da nema potrebe za bilo kakvim vještačenjima jer nećete dobiti vjerodostojne dokaze prisustva narkotika u organizmu. U pravnom smislu znači da u organizmu nema narkotika ili da ih žrtva nije konzumirala. Nadalje, činjenično proizlazi da su ministar Lukač i slični lagali oko droga, ili da, kako Karan reče, "pojma nemaju" o toksikološkim nalazima.

Potom smo razjasnili navode o Davidovoj "alkoholisanosti", tih famoznih 1,5 promila alkohola u krvi na kakvima je Lukač zasnivao tvrdnje o zadesnom stradanju. Anketni odbor utvrdio je da je Želimir Lepir 26. marta, znači na dan one famozne pres konferencije, predmetom zadužio Dalibora Vreću, a ovom je prioritet bilo izdavanje naredbi o ispitivanju droga i alkohola. Elem, u silnoj brzini "dokazivanja" Ilićeve verzije načinili su brojne nezakonitosti i kršenja pravila struke kakve su sad predmetom istrage protiv njih.

Vrećo je naredbu za vještačenje prisustva alkoloha u krvi izdao Karanovom zavodu, a ovaj to nije mogao izvesti zbog nedostatka potrebne opreme i licenci. Zato su brže-bolje krv vještačili u Kriminalističko-tehničkom centru MUP-a (KTC), ali bez validne sudske ili tužilačke naredbe, pa taj dokaz nije zakonito pribavljen i nema procesnog značaja. Jedino tužilački i policijski moćnici moraju objasniti zašto su vršili nezakonita vještačenja, a onda i nevjerodostojne nalaze prezentovali javnosti.

Kako se vidi iz donjeg transkripta saslušanja pokušavao je Karan "zamaskirati" ovaj problem, ali sam ga presjekao jednostavnim razjašnjavanjem da se ne može pozivati na nalaze koje nije vidio, niti ih može uvoditi u dokazni materijal Zavoda za sudsku medicinu. U "cjepidlačenju" čak sam otvorio temu nastajanja alkohola usljed truležnih promjena mrtvog tijela, šta je morao potvrditi. Elem, sve silne priče oko narkotika i alkohola razorene su već prvog dana rada anketnog odbora, odnosno na prvom javnom saslušanju.

Potom smo prešli na uzrok smrti, odnosno na famozno "zadesno utopljenje" - gdje se Karan izjasnio da on nije konstatovao takav oblik usmrćenja. Smrt je nasilna, a kao takva može se pojaviti u samo tri pojavna oblika: samoubilačkog, zadesnog i ubilačkog karaktera. Pošto se suicidom niko nije bavio morali smo se fokusirati na "zadesno utopljenje" po oficijelnoj verziji tužilaštva i policije ili na ubistvo po našoj prijavi. I Karan je ostao na tvrdnji da se on nigdje nije izjasnio o uzroku smrti, ali da su na tijelu pronađene tjelesne povrede zaživotno zadobijene u vremenskom intervalu usmrćenja.

Pošto su se tužilačke i policijske bitange pozivale na navod obdukcionog nalaza da zaživotne povrede nije moguće direktno povezati sa uzrokom smrti, vrlo prosto sam ga pitao: da li je nalazom isključio povezanost povreda i smrtnog ishoda? Da li je mogao ustanoviti vremenski otklon između zadobijanja povreda i momenta smrti. I dobio sam odrične odgovore. Kako neke stvari obdukcijom nije mogao povezati, tako ih nije mogao ni ISKLJUČITI. To čak i nije njegov posao jer medicinsku dokumentaciju u krivičnom postupku tumače pravnici (sudije, tužioci, inspektori, advokati i drugi).

Ovo je važno zbog jednog pravila kriminalističke i pravne struke, a to je da bez čvrstih dokaza ne smijemo isključiti vezu između zaživotnih povreda i smrtnog ishoda. Jednostavnije rečeno, istraga mora ići pod pretpostavkom da su povrede nanesene u namjeri ili prilikom usmrćivanja, a kod Davida Dragičevića povrede su najizraženije na glavi gdje su i disajni ulazi čijim potapanjem u vodu je smrt uzrokovana (bar po onome šta pokazuje obdukciona dokumentacija). I u ovom dijelu dokazano je laičko ili znonamjerno tumačenje medicinskih nalaza od strane procesuiranih službenih lica tužilaštva i policije, kao i kod narkotika i alkohola.

Nadalje postavljam tek nekoliko pitanja kakva sam postavio Željku Karanu i njegove odgovore, a iz kakvih se vide prednja pojašnjenja. Pritom apostrofiram da sam ispitivao nakon formalnih članova odbora i samo kada je nešto trebalo precizirati ili o stvarima kakve oni nisu pominjali. Svako saslušanje zahvatalo je bar stotinu pitanja i to fokusiranih na konkretne dokaze i činjenice, pa sve do brojnih kontradiktornosti na kakvima se najbolje vide laži i kršenja zakona ispitivanih. Time smo Tužilaštvu BiH stvorili zaista referentan osnov za istražna saslušanja kakva čekaju Lepira, Vreću, Lukača, Ilića, Ćuluma, Karana i druge. Zato je izvještaj anketnog odbora i uzet kao polazišni materijal predstojeće istrage.


DIO TRANSKRIPTA SASLUŠANJA ŽELJKA KARANA:

RADOVANOVIĆ: Obzirom da vaša brojan svjedočenja, u raznim krivičnim postupcima, imali ste dovoljno iskustva da razumijete razliku između dokaza i dokazanog sredstva. Da li po vašem mišljenju leš u minimumu predstavlja dokazno sredstvo? 

KARAN: Da.

RADOVANOVIĆ: Samo da se ovdje konstatuje. Da sa dokaznim sredstvom, da je dokazno sredstvo, odnosno dokaz, a leš je dokaz, u ovom slučaju, ko je šta postupao, i ko je šta radio, to će debelo morti objašnjavati neko iz tužilaštva. Što se tiče narkotika, na vaš nalaz su se pozivali i tvrdili, da je David pokojni bio pod uticajem narkotika, vi kažete u donjoj granici. 

KARAN: Da, skoro ispod praga analitičke senzitivnosti.

RADOVANOVIĆ: Odlično, što može nastati usled voća, hrane, ovog, onoga...

KARAN: Ona koncentracija alkohola, ne može, ali ovo drugo čak može i pasivnom konzumacijom. 

RADOVANOVIĆ: Znači, što se tiče narokotika, svako ko se pozvao na vaše nalaze, i tvrdio da je utvrđeno toksikološkim nalazom da je David Dragičević, znači u vrijeme usmrćenja, bio pod uticajem narktika, taj ne može da se pozove na vaše nalaze, a posebno ne na skrinig, i to znači već ste objasnili.

KARAN: Na to se pozivao neko ko o tome nema pojma, jer tako nešto ja ustvrdio nikad nisam.

RADOVANOVIĆ: Taj neko ima istu diplomu kao i ja, znači, sve povrede zaživotne, su u vremenskom intervalu usmrćenja koje ste vi stavili. Unutar sedam dana ( UPADICA KARAN: Da, nema povreda koje su stare 15 dana, recimo u fazi regresije). Vi niste našli nikakve elemente da napravite vremenski otklon, između primarnog izvora usmrćenja i momenta nanošenja povreda zaživotnih.. 

KARAN: Ne, to je nemoguće u ovom vremenskom intervalu i u situaciji kad imate leš iz vode, jer pazite da je to bilo juče, pa ja radio obdukciju danas, to bio drugi par rukava, ali posle više dana, tu što god već protok vremena.

RADOVANOVIĆ: Što se tiče narkotika, znači vezano za krv, izjavili ste da je taj izuzetni uzorak i nije podoban za vještačenje.

KARAN: Nije podoban za enzimatsku reakciju.

RADOVANOVIĆ: Pred narodnim poslanicima ministar Lukač kad je informisao, a dužan je znači zakonski informisati istinitu informisati, on je čak narodnim poslanicima govorio da je to 1,5 promila, a naći ćemo tačno alkohola, opet nemojte me ulaziti (UPADICA KARAN: Čekajte ne može tako jedno su narkotici, drugo je alkohol) za narkotike smo utvrdili da nema niko ko se pozvao na vaš nalaz i tvrdio da je on bio pod uticajem narokotika to je njegova stvar. Znači onaj ko je tvrdi da je kod Davida Dragičevića 1,5 promila alkohola u krvi, a vi kažete da uzorak nije bio podoban...

KARAN: E, nije podobna za enzmatsku reakciju, one su to u KTC-u radili drugom metodom, znam kako rade...

RADOVANOVIĆ: Niste vidjeli taj nalaz, nemojte o njemu pričati....

KARAN: Dozvolite da objasnim, gospodine dragi unostite konfuziju, ja sam vratio uzorak krvi KTC-u iz sledećeg razlgoa, takav uzorak se ne može raditi enzmatskom metodom, nećte dobiti ništa. Ali u KTC-u to ne rade enzmatskom metodom, nego rade metodom gasne hromatografije, takozvani GTC-fi__- i stanje uzorka za ____ ____ nije bitno uopšte. I oni su topustili na gasni hrmatograf, kao što rade i svaki dan, i dobili takav rezultat. I taj rezultat je tačan, budite sigurni.

 RADOVANOVIĆ: A vi tvrdite da je tačan (UPADICA KARAN: Tvrdim) jeste li vidjeli nalaz, po čemu tvrdite da je tačan?

KARAN: Zato što je to metoda koja je suverena za te stvari i uopšte prihvaćena u čitavom svijtu. 

RADOVANOVIĆ: Vi govorite o metodi, a ja govorim o dokazima. Baš me briga kakve postoje metode, da li je nešto dokazano ili nije dokazano.

BORENOVIĆ: G. Radovanović, hoće da ospori taj dokaz, da smatra da taj dokaz nije...

RADOVANOVIĆ: ...bojim se da manipulišete Anektnim odborom, gdje su ljudi, odlično ste vi shvatili, jer kažem vam dostavićemo vam ovdje, gdje smo to obradili, samo nemojte budite precizni. Znači što se tiče krvi, vi niste vidjeli nikakav nalaz i nije vam dostavljen i niste ga svojim nalazom obuhvatili. I uošte vas ne zanima šta je neko drugi radio. (UPADICA: Nama je važno da čovjek kaže da nije njegov nalaz) Odlično, ali su se pozivali. 

BORENOVIĆ: Molim vas, stvarno imamo vrlo važnu diskusiju, vrlo važnu raspravu, odgovori na pitanja, kratka jasna. 

RADOVANOVIĆ: Početne truležne promjene, vama je kao stručnjaku poznato, da mogu nastati čak usled djelovanja različitih bakterija, da se može pojaviti alkoholisanost, (UPADICA KARAN: može se pojaviti truležni alkohol, pa te takozvani lešinske baze, putresin, kavarin, tačno može, ali priča o tome je jako složena) ne trebate ulazti u nju, samo da se uobziri da ni sa te strane, ne može se uzeti posmortalno, nakon sedam dana, i početni truležnh promjena, ništa se ne može uzeti, ono što su pojedinci referisali, ništa se ne može uzeti kao dokaz i gospodin ne može stati iza nekih stvari na koje su se pozivali drugi. 

KARAN: Ja se na to ne pozivam, poziva se neko drugi.

RADOVANOVIĆ: Muljeviti... 

KARAN: Oprostite moram vam nešto reći za alkohol, kad se alkohol uradi metodom gasne kamatografije, ta metoda je jako specifična i ona cilja strog etanol, etilni alkohol. Ne cilja ni metalno, ni propanol niti bilo šta drugo, nego se ciljano dobije etanol, to je prednost, odnosno kvlaitet te metode. Znači nije to metoda koja će pokupiti sve alkohole, pa ovo je alkohol od pića, ovo je endogeni, ovo je truležni, ovo je ovo, ovo je ono, i vi dobijete rezultat, to naprosto nije tačno, jer ta metedoda pogađa isključivo etalnol, i on se razvači na koloni grasnog hromatogrfa. Razumijete.

RADOVANOVIĆ: Da, ali vi ste izašli iz okvira svog nalaza koji ste dostavili i za mene to nije relevatno. Ovdje gospodu narodne poslanike, obavjestili su da pronalaženjem muljevitog sadržaja, prezentovano je njima, a možemo i zapisnikom utvrditi da je to dokaz, da se on utopio u Crkevni, hvala vam na ovom objašnjeu koje ste prethodno dali, oko toga, i samo da konstatujem, da su i naša predviđenja, da su i naša ovo u prijavi što smo zadokumentovali takve bile ocjene, tako da tu se slažemo. I još samo, znači konstatovali smo da skrinig nisu nikakva ni dokazna sredstva, a kamoli dokazi da sve ono, što se neko pozivao na obudkcioni nalaz na toksikološke nalaze da ništa od toga ne možemo, sad govorim sa pravne strane, ne možemo uzeti kao nesporan dokaz, a ovdje tvrđeno da je nesporno utvrđeno, u pitanju zadesno.

Samo jedno vama pitanje kao osobama koje bi možda bolji čak dobili uvid u ovu sliku, a mnogo puta su ovdje pominje, fotodokumentacija, da li bi svima nama pomoglo, da nam doktor, pošto je to dostavljao i MUP-u da nam dostavi fotografije, da steknemo i vizuelni utisak, jer se to ne vidi dovoljno dobro, zato se i sačinjava fotodokumentacija da bi se stekao utisak, o broju povreda, o obimu povreda, raspoređenosti povreda po tijelu, ovdje samo kaže ima povreda, po tijelu, i ekstremitetu.

BORENOVIĆ: Gospodine Radovanoviću možemo mi to tražiti, mi ćemo imati sjednicu, vi ste tu sada sa nama, nravno da ćemo mi doniejti odluku po tom pitanju. Ima li još pitanja. 

RADOVANOVIĆ: Izvinjavam se jedno važno pitanje, samo da ovo nadogradim, znači zadesna, samoubilačka, ubilačka, ima li u vašem onim zapažanjima, ima li ikakvih indicija da bi moglo doći do zadesne smrti? Kratko jasno. 

KARAN: Pazite u mojim zapažanjima nema ni indicija, ni zašto od to troje

RADOVANOVIĆ: Za samoubistvo, takođe ništa. Zaživotno nanesene povrede, u intervalu u koji ste vi ostavli da je smrt, čak niste utvrdili nikakav otklon između njih vremenski, je li to onako, zdravo razumski, predstavlja određenu indiciju, da ipak na toj lazi ima malo prevagnjuje ovo. 

KARAN: Pazite, ja ne smijem prevagnuti, nije to moj posao, to nije moj posao, pazite te zaživotne povrede...

RADOVANOVIĆ: Pitam vas zdravorazumski?

KARAN: Nema zdravorazumski, nema, jer onda će neko drugi pitati, a na osnovu čega ti to tvrdiš, pazite ako vi mene pitate, je li on bio, je li on mogao biti ošamućen tim povredama, pa onda dospjeti u vodu, da mogao je, a ako me pitate da li su te povrede mogle nastati tri i po sata prije njegovog dospjevanja u vodu, odgovor je – da mogle su.

RADOVANOVIĆ: Vi niste mogli utvrditi, ali niste ni isključili povezanost, je li tako?

KARAN: Nisam to komentarisao uopšte. Ni utvrđivao ni isključivao. Ja to uopšte nisam komentarisao.

RADOVANOVIĆ: Niste ni utvrdili ali niste ni isključili. Hvala.

 

Primjedbe

  1. Ne razumijem doticnog bivseg inspektora...predstavlja se kao "zabranjeni" bloger a u sustini pise vec par godina ove svoje nebuloze i gluposti !!! Tako da dragi gradjani RS i sire vi koji citate ovo znajte da je u pitanju jedan obicni lazov i manipulator. Lakse je sjediti kuci i piskarati i pride traziti pomoc i uplate novca nego raditi. Stidi se Borislave i ugledaj se na posten svjet u koji i sam spadam. Pozdrav svim gradjanima RS od Milana Tubina narodnog poslanika

    OdgovoriIzbriši
  2. Stidi se ti tubinu. P. S. Namjerno malo slovo

    OdgovoriIzbriši
  3. Radio bi Borislav i te kako da mu niste zabranili ... narodni poslanik, hmmm.... bas ste vi kategorija u koju narod vjeruje i koja se "ubi" radeci... bruko od covjeka, ti tubinu koji se obavezno mora pisati malim slovom

    OdgovoriIzbriši

Objavi komentar

POPULARNI TEKSTOVI

ŠOKANTNO: Osam pripadnika MUP RS direktni počinioci otmice i ubistva Davida Dragičevića

IDEMO DO KRAJA: Porodica Dodik do guše umiješana u ubistvo Slaviše Krunića

DODIKOVI JADI - OPET ŽENI SINA: Igor odlučan da "Draga Mašin" ponese prezime Dodik

SLAVIŠA KRUNIĆ RAZOTKRIO SPECIJALCE-PLJAČKAŠE: Ministar Lukač organizator pljačke koja je trebala uništiti Krunića!

VIŠKOVIĆU JAVNO: Službenim vozilima vlade prevoze drogu i ubijaju ljude?! (FOTO)

DOZNAJTE DODIKOV PAKLENI PLAN: Hapšenjem Zaljkovića započeo novi obračun sa "mangupima"

MINISTAR LUKAČ PRETUKAO ZETA LUBURU: Otkrivam pozadinu hapšenja korumpirane inspektorke Jelene Florjan

LUKAČ PLAĆA VASKOVIĆA, VUKANOVIĆA I BN TV: Ministar liježe i ustaje sa panikom od hapšenja za ubistvo Davida Dragičevića

UDARNA VIJEST: Ministar Lukač definitivno odlazi!

BOSANSKI VITEZ NERMIN ŠEHOVIĆ: Podsjećanje na zasluge u razbijanju zločinačke organizacije Zijada Turkovića (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)