LEX KECMANOVIĆ: Specijalni zakon osigurava pravdu za nevine žrtve i štiti od novih zločina

Vjerovali ili ne, ali posebnim zakonom sa 5-6 članova osiguravamo da roditelje poput Vladimira Kecmanovića ili neposredne ubice tipa Uroša Blažića pošaljemo na doživotne robije - i unaprijed osiguramo drakonske kazne za sve koji slijede njihove primjere. 

borislav radovanovic blog

Dok region žali za nevinim žrtvama zastrašujućih zločina u Beogradu i Mladenovcu struka danonoćno radi na procesuiranju odgovornih - uz posebnu muku sprečavanja novih stradanja na talasu nastalog haosa. Znači, imamo za ovdašnje prostore nepojmljivu situaciju kakvu post festum organi moraju zakonski i pravno razjasniti, a pritom djelovati i pro futuro spram novih povezanih krimena. Data situacija i nužnost hitnog reagovanja opredjeljuju me za pisanje ovog teksta i prijedloga rješenja izvanredno složenih problema.

Radi razumjevanja problema moram podsjetiti na prethodni tekst DJEČAK UBIJAO OČEVOM RUKOM: Zastrašujuće posljedice odgojnih metoda ludog doktora kojim sam odredio parametre utvrđivanja odgovornosti za stradanje djece i zaposlenika osnovne škole na Vračaru. Konkretno: da će odnos ispaljenih hitaca i pogodaka u žrtve odrediti djetetovu OSPOSOBLJNOST u korištenju vatrenog oružja i bez kakve bi počinjenje zločina praktički bilo nemoguće.

Danas kalkulišemo sa podacima da je cjelokupan događaj od početka pucnjave u školi do momenta dječakovog pozivanja policije trajao svega dva minuta. Znači za oko minut vremena dijete je ispalilo 57 hitaca, šta je samo po sebi meritorna činjenica rutine rukovanja poštoljem. Međutim čak 34 pogotka dominantno u trup žrtava sa devet usmrćenja i sedam teških ranjavanja od 57 ispaljenih metaka nivo je vještina karakterističnih za pripadnike specijalnih jedinica. Normalno govoreći o gađanju u mete, a o živim bićima je iluzorno razmišljati.

Otac Vladimir Kecmanović, monstrum sa diplomom ljekara (posebno otežavajuća okolnost krivične odgovornosti), na ročištu o određivanju pritvora izjasnio se da NIJE KRIV. Nije direktno okrvavio ruke, nego je rođeno dijete pretvorio u sredstvo izvršenja nečeg šta ljudska svijest teško poima kao moguće, zbog čega sam u prvom tekstu pomenuo opciju smrtne kazne. I to ne figurativno, nego u okviru rješenja poznatih sistemu koji smo "prevazišli" razbijanjem SFRJ, odnosno da su takvima poput Kecmanovića "presuđivali" prilikom lišenja slobode. Ono: "pružio otpor i likvidiran", a država inače ima blagu kaznenu politiku. 

Vidjeli smo prijedlog predsjednika Aleksandra Vučića o snižavanju starosti krivične odgovornosti za djecu sa sadašnjih 14 na 12 godina, a šta po mom sudu kazuje da mentalnim sklopom nije mnogo odmakao od "doktora" Vladimira Kecmanovića. Ima političku i institucionalnu moć mijenjanja zakona i svođenja krivične odgovornosti djece do nivoa fetusa, no suštinski ništa neće promjeniti. Ponajmanje činjenicu da se djeca rađaju "prazne svijesti" (tek sa funkcionalnom podsvijesti), a šta će kasnije postati "utabava" njihovo okruženje - od porodice do kompletnog društva.

Od političara smo navikli da odgovornost svaljuju na druge, pa ako im to pogoduje i na djecu, ali mi ostali trebali bi ispoljiti nužnu mjeru SAMOKRITIKE - od subjektivne do objektivne odgovornosti. Djeca su "naše ogledalo" u kakvo nam se prije ili kasnije valja pogledati. I preuzeti odgovornost. Počev od moje malenkosti koja je za devet godina ovog bloga mogla objaviti bar stotinu tekstova na temu maloljetničke delikvencije, vršnjačkog nasilja, zakonskih rješenja zaštite djece i maloljetnika u krivičnim stvarima i raznih korisnih informacija iz domena struke. Nisam to uradio i kriv sam!

Bavićemo se ovom problematikom kako god to čitaoci ili zainteresovani požele, no danas je fokus na temi kako prebroditi aktuelnu situaciju - od nalaženja načina vođenja uspješnih krivičnih postupaka protiv odgovornih za stradanja u Beogradu i Mladenovcu do novih zločinačkih pohoda motivisanih nastalim haosom. Sa te strane apostrofiram potpuno pogrešan pristup prvih procesnih radnji protiv Vladimira Kecmanovića.

Uošte govoriti o teškim slučajevima ugrožavanja opšte sigurnosti ili sličnim krivičnim djelima pogrešno je i ide u korist počinilaca. Ovde kao glavno krivično djelo imamo "teško ubistvo" po više kvalifikovanih oblika lišenja života drugoga. Krivičnom odgovornošću neposrednog počinioca zakonski se ne možemo baviti, ali nemamo ni procesnih ili faktičkih potreba za time. Zato fokus treba biti na saučesništvu u domenu POMAGANJA u počinjenju.

Između ostalog pod radnje saučesništva u počinjenju krivičnog djela podvodi se pomaganje u sticanju znanja i vještina nužnih za izvršenje. Bez obzira jesu li radnje učinjene nehatno ili bez svijesti kakve zastrašujuće posljedice mogu proizvesti. Otac i njegovi pajtaši iz streljana odlično znaju da dijete nisu smjeli osposobljavati za takve vještine, a ponajmanje da za minutu ispali 57 hitaca i pogodi 34 "pokretne mete" (u haotičnim prilikama!). Nivo dobro obučenog specijalca.

Dakle, bez prethodnih radnji pomaganja u domenu sticanja znanja i vještina pištolj bi u rukama djeteta bio tek opasan predmet, ali nema šanse da bi njegova upotreba rezultirala sa 16 mrtvih i teško ranjenih. Govorimo o radnjama saučesništva počinjenim od strane krivično odgovornih lica koje treba goniti za krivično djelo "teško ubistvo" - sa tako zastrašujućim posljedicama. 

Po činjenici da se dijete od 13 godina iskazalo kao mnogo vještije od sedam godina starijeg Uroša Blažića, koji je ubio 8 i ranio 14 osoba, ali sa mnogo većim "rasipanjem" pogodaka, možemo određivati sposobnost koju problematizujem - produkovanu od strane saučesnika u "teškom ubistvu". Dosad poznati podaci ukazuju da je zločin na Vračaru bio "okidač" za krvavi pir u Mladenovcu, pa tako o zločine htjeli ili ne moramo posmatrati kao međusobno povezane.

Postoji način zakonskog i pravnog objedinjavanja oba zločina na način kakav nisam upratio da je javno pominjan, ali prethodno moram istaći problem adekvatnog sankcionisanja ubice Uroša Blažića. Njega zakonski možemo kazniti sa najviše 20 godina zatvora, a Vučićeve mantre od doživotnom zatvaranja mogu postati realnost ukoliko struka osposobljena za ovakve stvari dođe u priliku uopšte progovoriti.

Pazite, svojevremeno procesuirao sam ubistvo prijedorskog taksiste za koje je počinilac mlađi od 21 godine radi izbjegavanja izricanja maksimalne kazne sporazumno prihvatio 18 godina robije. Izbjegao je "maksimalku" od 20 godina računajući da će od izrečenih 18 kasnije nešto smanjiti po osnovu drugih prava. U slučaju Blažića nema dilema oko visine izrečene kazne, nego je problem adekvatnosti sankcije spram zastrašujućih štetnih posljedica. 

Kako pravno stvoriti mogućnost Blažićevog kažnjavanja zatvorom dužim od 20 godina? Vjerovali ili ne - vrlo prosto. Čak možemo osigurati strožije kažnjavanje za sve koji u budućnosti počine ma koje krivično djelo pozivajući se na beogradska i mladenovačka dešavanja. Konkretno: da sudovi izreknu oštre kazne svakom ko samo zaprijeti da će učiniti nešto slično ili u vezi sa tim krivičnim djelima

Ukoliko prednji navodi djeluju pretenciozno ili neozbiljno to je samo zato što u javnom diskursu nema pravnog tumačenja koje iznosim, ili bar nisam ništa slično upratio. Pravna nauka rješenja za ovakve probleme poznaje od antičkih vremena, a sva "umnost" jeste izaći iz zadatih matrica ili onoga šta nam konvencionalno serviraju od strane politike, medija, struke i "struke". Uz produkovanje mnogo više štete negoli koristi.

Institut lex specialis derogat legi generali, kada posebni zakon upravo zbog specifičnih potreba i situacija potire ili nadjačava važeće zakone, uči se na početnim godinama prava. Znači i studenti prava ukoliko stečeno znanje iskoriste za promišljanja o aktuelnim problemima mogu doći do korisnih rješenja. Kada postoji izrazito ispoljena društvena opasnost i potreba promptnog djelovanja država ima pravo i instrumente kršenja ustava i zakona, gdje se pitanja regularnosti preduzetih radnji organa rješavaju naknadno, a šta opet znaju studenti bezbjednosti.

Nakon masakra u Mladenovcu država je mogla reagovati proglašenjem potpunog ili djelimičnog vanrednog stanja i tada bi donošenje potrebnih mjera bilo mnogo jednostavnije negoli u sadašnjim prilikama. No, koliko Vladi Republike Srbije treba da pripremi prijedlog specijalnog zakona koji bi za operativne potrebe nazvao "Lex Kecmanović"? Pa zatraži hitno održavanje posebne sjednice i usvajanje zakona. 

Iz vizure sadržaja govorimo o vrlo prostom opštem pravnom aktu koji u preambuli sadrži pozivanje na članove ustava koji utvrđuju pravo donošenja i SITUACIJU zbog koje se mora hitno i na ovakav način djelovati. Nakon toga slijedi tek nekoliko članova koji nadležna tužilaštva i sudove ovlaštavaju da traže i izriču sankcije teže od maksimalno propisanih za sva krivična djela kakva se mogu podvesti pod ovaj posebni zakon. Nakon čega slijedi član o stupanju na pravnu snagu.

Suština instituta lex specialis jeste da određene situacije rješavate zakonom koji uprošteno, prilagođeno i zasebno utvrđuju i materiju i formu, te nadjačavaju druge zakone upravo zbog specifičnih potreba. I samo do nivoa ostvarivanja konkretnog cilja. Kako je prednje ukazano ovde nedvosmisleno govorimo o krivičnim djelima "teško ubistvo" kakva je po postojećem Krivičnom zakonu nemoguće adekvatno sankcionisati, pa u tom pravcu valja pravosudnim tijelima omogućiti ZAKONSKA ODSTUPANJA

Imamo dešavanja kakva malo koje zakonodavstvo u svijetu propisije kao uopšte moguća u mirnodopskim uslovima, dakle nešto šta se inače ne rješava sistemski, pa tako i možete propisati da "Lex Kecmanović" djeluje retroaktivno ili postdeliktno, a za svaki novi slučaj povezan sa ovim i ovakvim zločinima djeluje pro futuro. 

Konkretno: u slučaju počinjenja krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti ili izazivanja opšte opasnosti kakvo je u vezi sa krvoprolićem u školi na Vračaru tužilaštvo može tražiti i sud izreći težu kaznu od zakonskog maksimuma. Ovde smo već na fonu tumačenja zakona, no i prije usvajanja nečeg sličnog odašiljete poruku šta čeka počinioce i ostvarujete generalnu prevenciju. Posebice oko tumačenja da i roditelji mogu biti strožije kažnjeni za djela djece kao posljedicu radnji propuštanja vršenja dužnog nadzora, a kamoli za činjenja u vidu učenja djece rukovanju oružjem.

Kroz kolokvijalni naziv "Lex Kecmanović" možemo izvesti još jedno pravno tumačnje ovakvog zakonodavnog djelovanja. Nema potrebe donositi "Lex Blažić" obzirom da je zločin u Mladenovcu počinjen na fonu prethodnog zločina u beogradskoj školi. S pozivom na stradanje nesrećne djece i zaposlenika škole dozvoljavate stožije kažnanjavanje u svakom potonjem krimenu povezanim sa ovim pravno izvorišnim. Mogao bih u nedogled nabrajati šta se sve postiže jednim prostim specijalnim zakonom od 5-6 članova i kakav pravna struka kao institut poznaje od antičkih vremena (Rimsko pravo).

Eto iznio sam nekakav načelni prijedlog, a nije mi problem ovu temu obrazlagati danima, no poenta je da nadležni organi traže hitna rješenja brojnih problema koje ograničavaju važeće pravne norme. Obzirom da su brojna prava kako organa tako i počinilaca krivičnih djela vezana za visinu zaprijećene kazne dodjeljivanjem prava strožijeg kažnajvanja automatizmom rješavate i pitanja primjene pojedinih mjera (npr. pritvaranja osumnjičenih). Pravnicima su poznata tumačenja pravnih stvari i samo ih treba osloboditi ograničenja proizaških iz određenih zakonskih normi. 

Nadam se da ne treba posebno isticati koliko samo uvođenje ovakve teme u javni diskurs donosi na planu preveniranja ili suzbijanja krivičnih djela kakva su posljedica nedovoljno čvrstog stava države po pitanju nastale krize i opšteg nesnalaženja društva u datim prilikama. U domenu moći ovog bloga pokušavam animirati širu javnost oko ovakvog i drugih mogućnosti djelovanja zarad osiguranja pravde za nevine žrtve, kako one postradale tako i možebitno nove. 

Nastaviće se...Primjedbe

 1. Zna drzava tj sistem rijesiti problem isto kako sto su znali i napraviti probleme. Ali njihovi interesu su upravo suprotni. Djeca su uvijek postojala, ali ovakva ponsanja na nasim prostorima su bila nezamisliva. Evo dosao nam je zeljno iscekivani zapad, na ponos i cast svima.

  OdgovoriIzbriši
 2. Slažem se, ali uz opasku da je bivša država mogla sebi dozvoliti "komoditet" da doživotni zatvor traje maksimalno 20 godina, dok je najteža kazna bila svedena na 15 godina. No, svako sa ovakvim idejama računao je sa opcijom "pružio otpor i poginuo prilikom hapšenja", odnosno da suda živ neće vidjeti. Pritom fokus je bio na prevenciji i sprečavanju teških krivičnih djela tako što policija i državna bezbjednost blagovremeno saznaju šta se priprema i naprosto spriječe počinioce.

  Iskreno, najbolja stručna znanja i iskustva stekao sam po prethodnom modelu bezbjednosti, a najbolji dokaz uspješnosti su desetine i desetine teških krivičnih djela za koja sam blagovremeno saznao i spriječio izvršenja. Primjera radi saznam za pripremanje pljačke banke po tipi jednog zaposlenog. Šefovi predlože da postavimo zasjedu, no kažem im da oni potpišu takve planove akcije i istu izvedu na terenu, pa onda odgovaraju za sve žrtve pucnjave u centru grada. Umjesto toga doveo sam tipera iz banke i solidno ga nalupao, a rekao mu da je to samo mali "uvod" batina kakve ga čekaju ukoliko se pljačka dogodi. I ne bi te pljačke, baš kao i više drugih koje sam sprečavao nekim drugim metodama. Nemam predstavu koliko poznatih ili okorjelih kriminalaca iz inostranstva ili drugih gradova sam prebio samo da bi shvatili da za njih u Prijedoru nema "posla", odnosno da naš kraj zaobilaze u širokom luku. Pamti se to i na ulici i unutar policije pa ne trebam podsjećati.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. U kojoj si seriji to gledo, da i ja pogledam, djeluje zanimljivo

   Izbriši
  2. Boro, Boro, koji si ti car. Jesi li im bar oprostio što si ih tukao?

   Izbriši
  3. RE: "Boro, Boro, koji si ti car. Jesi li im bar oprostio što si ih tukao?"

   Ukoliko znate državu u kojoj policija ne tuče molim da i meni javite. U tekstu prije ovoga postavio sam video kako američka policija ispaljuje stotine metaka na lika koji je pobjegao od saobraćajne kontrole i to usred grada, nešto šta je kod nas nezamislivo. Pa gledajte kakve brutalnosti čini francuska policija protiv građana koji protestvuju zbog reforme penzijskog sistema, a da se ne vraćamo na ranije socijalne proteste.

   Možda ste zaboravili da sam ja stajao u prvim redovima protesta kada smo tražili pravdu za ubijenu djecu? Pa kakvu torturu smo porodica i ja pretrpili zbog te i takve borbe? Sve vrijeme u kriminalističkoj policiji radio sam organizovani i teški kriminal, odnosno godinama zaduživao najteže krivične predmete. Znači radio sam sa okorjelim i opasnim kriminalcima, a tu postoji samo jedan "jezik" koji oni razumiju. I dok mi je trebalo da shvate kako kod mene ne prolaze stvari kao kod mojih kolega bilo je svega i svačega, a nakon toga 10 godina nisam glasa povisio, a kamoli nekog udario. Pozovem telefonom da odmah dođu, pitam ono šta treba razjasniti i posao završavam što je prostije moguće. Najviše šta sam praktikovao bilo je pitanje: "Treba li da ustanem sa stolice?", nakon čega bi automatski unormalili razgovor.

   Izbriši
  4. E to već nema ni u seriji, čak je i Voker teksaški rendžer moro ići ganjati kriminalce, ni njemu nisu na noge dolazili

   Izbriši
 3. Sta brljezgaš ti?Ti nista nisi bolji od onog" Ovna" Kristijana Golubovića."Ja"prebijo,lomijo,jebavo...pričas tu priče za malu dijecu.Nisi znao dalje od Ljubije otici i kad odes do PS Ostra Luka i Dubovik tu si bio manga ko je kome ovcu ukrao ili kruzanu pokrao,kakav ti i banke.Drugo,danas svak svakog moze ubiti,desilo se u Srbiji,Americi...onaj jedne godine u Svedskoj pobi 50 ljudi.Ludaka ce biti dok je svijeta

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ako ti nisi čuo da sunce izlazi na istoku ne znači da nije tako, baš kao i oko mog posla. U Oštroj Luci sam jednom bio u stanici policije, a vjeruj da pojma nemam gdje se Dubovik tačno nalazi. Zato znam gdje su Tužilaštvo i Sud BiH još od vremena kada su majstori završavali unutrašnje radove i gdje su sjedišta svakon kantonalnog MUP-a Federacije, ili sve zatvore ove zemlje. O centrima policije u Srpskoj smiješno je pričati, a prošao sam dosta toga i po inostranstvu. I znaš šta je još zanimljivo? Mnoge moje kolege iz prijedorske policije znaju gdje se nalaze razna sjedišta policijskij ili pravosudnih tijela diljem zemlje pošto sam uvijek praktikovao voditi kolege u okviru stotina i stotina predmeta zbog kojih sam službeno putovao. Jednako kao što sam u Prijedoru dočekivao kolege iz raznih krajeva naše i više evropskih država. Jbg. šta ću kad je "prijedorska mraka" bila nadaleko poznata, a sve šta sam ikad radio zadokumentovano je kod tužilaštava, sudova i šta znam kakvih tijela. Znaš, policija mora sačiniti dokumentaciju kad interveniše zbog svađe dvije babe, a kamoli oko organizovanog i teškog kriminala kakav sam dominantno radio kao inspektor.

   Izbriši
  2. Gle ovo Jarane?Ovo sto se desavalo u Srbiji ovih dana je katastrofa,e da li se moglo spriječiti ili ne to je stvar polemike...mozda i jeste da razni organi rade kako treba.Gle ovako;jedan čovjek iz Prijedora,inače bivši inspektor je pre par mjeseci otisao ispred zgrade Vlade i prijetio Premijeru,elem nije ih poubijao ali mogao je,policija ga uhapsi i pusti vrlo brzo.I taj čovjek isto moze učiniti i sutra i doci u Policiju,Opstinu,tuzilastvo...i napraviti ne daj Boze zločin.E u tom je caka,ako jednom uhvatis ludaka onda ga zatvori,nemoj da ga pustas pa poslije zali Boze.

   Izbriši
  3. To objasnjava koliko se Bori moze, volio bih vidjeti da drugi neko to uradi kako bi se proveo, pitanje kaf bi izasao iz pritvora

   Izbriši
  4. Policija odlično zna kakva teška krivična djela sam pretrpio i da posljedice istih trpim i danas, pa sve do toga kako je vajni premijer odgovoran za ista. Znaju zašto je njihov kolega prošao kako jeste zbog kriminalizovane vlasti i još kako znaju koga bi uhapsili da mogu, a ja sigurno nisam taj. Elem, nije čudno šta nam se dešava kada idioti i ovakve teme koriste da se bave svojim frustracijama spram mene iako pojma nemam šta sam im nažao učinio.

   Izbriši
  5. Gori si ti Boro sto se raspravljas s nekim koji vec u startu pokazuje malicioznost u svojim mislima prema tebi, i vrlo beuobrazno poredi dvije neuporedivo stvari. Budala u raspravi se ne moze pobijediti, ne raspravljaj se Boro sa budalama.

   Izbriši
  6. Budale su one sto podrzavaju Blogera,nemamo mi problema sa zakonom ni sa vlasti,već dotični koji je proglasen Ludim od raznih institucija,i koji je vec hapsen u raznoraznim situacijama,čovjek koji prijeti kompletnoj Drzavi,covjek koji je u Policiji radio i bog zna kolikog i kakvog nauruzanja ima,Kad se desi sranje onda je kasno.Nemam ja nista protiv njega,u nekim stvarima je u potpunosti u pravu oko raznih kriminala,ali,alii...Bolje spriječiti nego Liječiti!

   Izbriši
  7. Ko kaze da podrzavam Blogera? Opet tvoji kapaciteti za zakljucivanje dolaze do izrazaja. Ja kazem da si ti budala ako poredis blogerovo ponasanje sa desavanjima u Srbiji.

   Izbriši
  8. Čovjek je rekao da je hapsen i puštan.Drzava kakva takva da je,ne sme dozvoliti da ulazi u njene institucije i napada Premijere,Ministre....Pa i Dugi je hapsen pa pusten i eto sta se desi.Čovjek pati od "Narcisa"utvrdjeno i dokazano

   Izbriši
  9. Bolesnik teški, vidite da piše kako žali za vremenom kad je milicija mogla ubiti nekoga i reći pružo otpor i nikom ništa

   Izbriši
  10. Sjajni gospodin Boro. Poznate su mi ove stvari o kojima pišete i potvrđujem sve. Ko zna koliko puta još na početku karijere sam gledao "mraku" iz Prijedora na različitim sastancima u različitim tužilačkopolicijskim prostorima. Boro je zaista bio inspektorčina i treba to javno reći svagdje.

   Izbriši
  11. Svi pred koje sam nenaoružan stao i u facu im sasuo da su zločinci i kriminalci imaju naoružano obezbjedjenje. Ako je neko bio ugrožen to sam bio ja, a nikako ti koje ste izabrali da vladaju pa sad brinete što neko ima petlju reći im ono šta svi mi odlično znamo. Znači, svako ko javno kaže svima znanu istinu treba biti zatvoren kako nas ne bi podsjećao na kako niske grane smo srozani i koliko kao društvo nemamo morala. No, čak i kad sve ućutkate neće biti civilizacijskih vrijednosto, nego samo opšti muk u kakvoj smo septičkoj jami zaglavljeni.

   Izbriši
  12. Boro ma kako bilo sve si lepo i istinito rekao .Nama je uvjek drugi kriv a ne mi sami sebi . Postovanje na hrabrosti

   Izbriši
  13. Boro svaka cast

   Izbriši
  14. Hvala i za razumjevanje i za podršku

   Izbriši
  15. Hahaha opet sam sebi pišeš komentare podrške...ili su ukućane natjero... Da bilo ko od nas uradi to što si ti uradio bio bi uhapšen i tučen i zaglavio zatvora, i pusti šuplju

   Izbriši
  16. Opet si Boro "ubo" u nesto cim su se botovi ovoliko "razjarili" i raspisali 😂😂😂

   Izbriši
  17. Izgleda da on ubada tebe, dok ga stalno braniš, ni sina nebi toliko branila i hvalila

   Izbriši
 4. Kasno je sad kad nevine djece nema. Tuga do neba! Svi kao uvode mjere i mjenjaju zakone kad se nesto desi.Eto sta se desi sa pokojnim Bašićem, a itekako je moglo biti sprijeceno. Ovde u PD se treba obratiti pažnja na djecu od Railića, sto dalje djecu sklanjati od njih. Kakva mogu ispasti od oca ludjaka i psihopate?! Jovanu tukao, ubijao od batina, a djeca sve gledala..

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Odkud ona sa takvom seljacinom.

   Izbriši
  2. Djeca nisu i ne mogu biti kriva zbog svojih roditelja, pa ih zbog toga ne smijemo izopštavati ili drugačije tretirati.

   Izbriši
  3. Re kasno je . Djeca sto su gledala je tuzno i zalosno, ali ne moze na osnovu toga donijeti zakljucak da ce biti losa. Mozda bas iz gledanja zla zakljuce da tako ne treba da se ponašaju. Djece nisu kriva za ponasanje roditelja i ne treba ih tako posmatrati.

   Izbriši
 5. Како пребродити актуелну ситуацију? Обрачун са убицом, ко год да је, на лицу мјеста, да држава (ако је има) покаже свима осталима шта их чека ако се усуде на такво нешто.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Pazite, takve stvari imaju smisla kada država funkcioniše u svim svojim elementima, dok ovde imamo posljedice upravo RAZORENE države. Otac silan jer mu je sve dozvoljeno, ima pare i "čuven" je kako su ga svi predstavljali prvog dana po ovom zločinu, pa tako i sina pretvara u svoju kopiju. Nije Vućić stvorio takav nakaradan sistem, ali je oduvijek saučestvovao u razaranju ranijeg sistema i stvaranju ovog haosa, pa ga sa te strane i kritikujem. Kako da država sa takvim predsjednikom "presuđuje" za posljedice nefunkcionisanja države? Ili pretvaranja države u Vučićev rijaliti?

   Izbriši
  2. Тачно тако. Нажалост, нема државе па нема ни реакције.
   У питању је "елитна" школа у коју иду дјеца одабраних. Тој дјеци нико ништа не смије, од учитеља преко полиције и осталих; ни криво погледати а камоли шта друго.
   Такав систем је управо створио Вучић са својом кликом коју штити и чува леђа. Зато и не може бити реакција, да убицу лишавају живота ко год да је. То би се свело да лишавају своје, а они их уствари штите. Парадокс.

   Izbriši
 6. Roditelj nesmje istuci djete zagalamiti pederska prava zagalamis na djete odma policija psiholozi socjalni rad postupak oduzimanja,a kad uradi glupost onda odg roditelj.Nakaradan sistem i prava djece da mjenjaju polove da ga neke institucije i nevladine org vole vise od bioloskih roditelja su nas dovela dovde.Boze dragi da se nikad ne ponovi,a prut vratiti u svaku kucu nama pistolji i puske stajali po stolu pa djeci nije padalo na pamet da rade gluposti

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ne bih se složio pošto svoju djecu ne vaspitavam primjenom "sankcija" uopšte, a kamoli da ih tučem, no razumijem na šta aludirate u širem kontekstu i načelno podržavam da se trebamo držati tradicionalnog vaspitanja karakterističnog za ove prostore kao načina ODBRANE od raznih nakarada modernog doba.

   Izbriši
 7. To su gluposti. I Milosevic je htio da progura lex specialis, odlika totalitarnih režima kad nesto treba da liči na zakonito. Eno i policija Srbije se proslavila. Ko' fol akcija vihor, blokirali sva sela oko Mladenovca i tražili ga. A on vise od 100 km dalje, pored Kragujevca. E moja milicijo i potragom.Ostavke!

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Zakon o zaštiti djece i maloljetnika u krivičnim stvarima je lex specijalis u odnosu na krivični zakon i Zakon o krivičnom postupku, a mogu vam sad onako na prvu navesti par desetina specijalnih zakona koji uređuju različite materije. Sa druge strane valjda se čuli za Lex Perković oko izrućenja Perkovića i Mustača Njemačkoj za suđenje za ubistvo Đurekovića, kao nešto mnogo bliže onome šta ovde objašnjavam. Elem, biti pravnik i zamišljati da nešto znate o pravu nije isto!

   Izbriši
 8. Sve informacije upucuju da je ubica bio vrhunski obuceni komandos.
  Pitanje je ko ili koja organizacija stoji iza svega?
  Ili je ritual u pitanju?

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Organizacija tatin sin.

   Izbriši
  2. To da je moguće djecu osposobiti da vrhunski barataju otužjem znamo preko velikog broja raznih terorističkih i paravojnih grupa koje djecu koriste kao vojnike. Ili kod mnogo drugih idiota koji su djecu ovako naučili rukovanju oružjem diljem svijeta. Zato je smiješno baviti se teorijama zavjera, odnosno ovde se odlično zna šta se dešavalo i ko je za šta odgovoran

   Izbriši
  3. Koliko malog mogu drzati u ustanovi u kojoj se nalazi.

   Izbriši
  4. I ko je odgovoran? Sve slucajno? I Mladenovac slucajno? Biografije roditelja ne postoje? Tata vojna sluzba? Koja? Cist akt terorizma, dugo pripreman.

   Izbriši
  5. Moguce,bas u 2 dana da se desi tako nesto,ma samo na lomachu.

   Izbriši
  6. RE: "Koliko malog mogu drzati u ustanovi u kojoj se nalazi?"

   Po naredbama ili drugim odlukama pravosuđa NI DANA počinioca zločina ne mogu držati u ustanovama i ne znam kako zakonski pokrivaju trenutna držanja radi posmatranja i vještačenja. Ili idu po tankoj liniji kršenja prava, a kakva majka "pokriva" pristajanjem. Bilo čudno ili ne, ali jedino ORGANI STRARATELJSTA prema Kosti mogu donositi odluke i sprovoditi mjere. Prošao sam potrebne edukacije za primjenu našeg Zakona o zaštiti djece i maloljetika u krivičnim stvarima tako da poznajem tu materiju i zato znam da je Centar za socijalni rad opštine Vračar jedini nadležan organ koji u ovom slučaju zakonski može donositi odluke o tome gdje i kako će dječaka držati u ustanovama ili uopšte izvan porodice. Nadam se da je ovaj organ starateljstva već započeo postupak oduzimanja roditeljskih prava za oca, a naprosto kako bi onemogućili dalje zloupotrebe djeteta kroz krivični postupak protiv njega. Znači da radim ovaj predmet već bih tražio pokretanje takvog postupka, a šta rade u beogradskoj policiji i tužilaštvu doista ne mogu znati. Elem, kada kažem da je ključ daljeg djelovanja donošenje "Lex Kecmanović" zakona znam na kakve sve sfere djelovanja različitih organa se može isti primjeniti kroz pravna tumačenja.

   Izbriši
  7. Znaci mali nije lud,a sta je onda,i ko je onda uopste lud?

   Izbriši
  8. Ja šta je nego lud i poremećen, normalnu čovjeku nije dobro kad se neko posječe pa curi krv a ne ovoliko je proliti

   Izbriši
 9. Kažeš da Vasković "nema blage veze" i lupeta o Sky-aplikaciji a pogledaj ko je uhapšen u SA i to na osnovu podtaka iz te aplikacije.Vasković je mnogo ranije pisao o tome; ti ne znaš ni lokalne informacije a već trtljaš o Rusiji,Ukrajini i "geostrategiji"...Pravo pitanje je zašto MUP RS-a ne hapsi?Ne da Kostrešević i "Baja iz Mrčevaca"?

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Nije valjda bolje i u Federaciji?

   Izbriši
  2. Vasković izmišlja notorne gluposti i samo to je razlog što protiv njega nema ISTRAGE ili krivičnog gonjenja upošte zbog ometanja istraga, povreda tajnosti postupka i drugih kaznenih radnji. Ako ništa drugo istraživali bi Vaskovića da otkriju ko iz nadležnih organa odaje tako važne podatke, kao u slučaju novinara Nikole Morače. Ono šta je Morača objavio bukvalno je zanemarivo važno u odnosu na tajnost podataka oko Sky aplikacija, gdje se realizuju međunarodne istrage, pa se zapitajte kako u Vaskovićevom slučaju nema ničeg sličnog.

   Uostalom, ja sam bar desetak puta saslušavan ili ispitivan oko izvora informacija vezanih za pojedine istrage, pisao sam o tome, pa ne trebam drugih primjera. Pored toga Lukača i Ivanića sam prijavio zbog povrede tajnosti postupka vođenog protiv mene. Elem, da bi takve procesne radnje bile primjenjivane moramo govoriti o istinitim i stvarnim podacima, a za izmišljanje notornih gluposti i pisanje bajki nema zabrana i sankcija, pa Vasković može raditi to šta radi.

   Zapamtite jednom, Sky, Anom i slične aplikacije korištene su diljem svijeta i razumljivo je novinare i javnost zanimaju takvi podaci, a NIKO U SVIJETU nije uspio doći do istih. Eto moćni američki i evropski mediji ne mogu saznati kodne nazive korisnika aplikacija, a Vasković je JEDINI "saznao" bar stotinu. Koliko vam to zvuči vjerovatno? Izmišlja i kodne nazive i korisnike i komunikaciju kako bi se predstavio "informisanim" i ništa više. Pominjao sam da znam pojedine podatke oko komunikacije Dugog Railića, ali ne pada mi na pamet objaviti iste, jer mi ne trebaju novi krivični postupci, a i zašo bih drugim banditima otkrivao podatke koji bi im bili od koristi? Zna se šta se može objavljivati, a šta ne može, u određenim fazama krivičnih postupaka, dok za pisanje bajki takva ograničenja nisu primjenjiva.

   Izbriši
  3. Što bi tvoj vrhovni šef reko AJ NE SERI

   Izbriši
  4. Evo ne znam, ove što Vasković pominje pohapsiše, a ti što pominješ ništa. Pritom, ne možeš da se dogovoriš sam sa sobom dal ima doušnike ili izmišlja

   Izbriši
  5. Jbg. Nabrojiš hiljadu imena i kad 50 pohapse ostalih 950 zaboraviš da si pominjao. Nije on dobijao informacije oko zaštićenih komunikacija jer da su njegovi izvori znali išta ne bi sami pali na tim stvarima. Zato je dobijao imena pojedinih inspektora i razna pogovaranja ma kakva su dodavane laži. Vasković nikog od tih ljudi ne poznaje, pa se upravo po tome skontalo ko mu i šta dojavljuje.

   Čuj ja nisam pogodio ko će biti uhapšen, a uvijek sam bio decidan da su Vaskovićevi izvori kriminalci i da će biti pohapšeni, pa ćemo svi znati istinu. Negdje nema hapšenja koja su bila pripremana i koja sam najavio, no zato će pojedini vrlo brzo na naslovnice bloga. Ko štiti kriminalce i zločince treba znati šta ga od mene slijedi, a vjerujte da će vas mnoge informacije i iznenaditi i dobrano naljutiti. Ministar Karan zna šta je uradio, odnosno čime je razotkrio maske, pa ćemo se time i pozabaviti

   Izbriši
  6. Uh uh uh opasan si ko Lukačeva frizura, eo tresu se svi koje pomeneš na blogu

   Izbriši

Objavi komentar

POPULARNI TEKSTOVI

DJEČAK UBIJAO OČEVOM RUKOM: Zastrašujuće posljedice odgojnih metoda ludog doktora

UDARNO: Afera "POTKIVANJE" glavnog tužioca Mitrovića (FOTO)

Službena zabilješka otkriva nove motive i okolnosti ubistva načelnika Bašića (FOTO)

Prebijanje u odbrani Dodikove časti

KAD SLUŽBE ZARATE: Otkrivam misteriju pištolja zbog kog je ubijen načelnik Bašić