KOSTREŠEVIĆ DEMANTOVAO VASKOVIĆA: Pročitajte kompletan sadržaj demantija (FOTO)

Prenosim kompletan sadržaj i fotografije demantija koji je direktor policije Siniša Kostrešević uputio povodom laži i kleveta Slobodana Vaskovića.


borislav radovanovic blog


U preuzetom elektronskom sadržaju demanta direktora policije boldirao sam pojedine navode koji su važni za shvatanje suštine. Primjera radi na Vaskovićeve nebuloze Kostrešević je ukazao na odredbe zakona koji sami po sebi demantuju javno izrečene tvrdnje. Konkretno: nema zakonskog ili faktičkog načina da ministar Dragan Lukač dobija i izvršava naredbe tužilaštva, kako to tvrdi laik Vasković. Naredbe Tužilaštva BiH mogu biti dostavljene na postupanje samo direktoru policije Kostreševiću ili rukovodiocu kog on odredi. U praksi policija od tužilaštva traži saglasnost, da onda od Suda BiH traži izdavanje naredbi i izvršava obaveze dogovorene unutar međunarodne saradnje. Akcijama poput razbijanja grupe za organizovani kriminal predvođene Bojanom Cvijetićem direktor policije rukovodi neposredno.

Kao bivši inspektor za organizovani kriminal bar znam kako funkcionišu međunarodne istrage i sa te pozicije da su Vaskovićevi navodi nemogući, odnosno da isti iznosi konstrukcije kakve se nisu desile, niti se u smislu zakona i pozitivne prakse takve stvari mogu materijalizovati. Pritom, odlično poznajem Kostreševića, Jevđenića, Kudrića, Simića i pojedine kolege o kojima Vasković kontinuirano piše, nekoliko godina smo zajedno radili na organizovanom kriminalu, tako da i sa te strane mogu ustvrditi kako pisanije nemaju veze sa realnošću. Ne mogu otkrivati službene tajne (zakonska obaveza) ili objelodanjivati detalje brojnih međunarodnih i ovdašnjih istraga koje su ovi vrhunski profesionalci izveli u svojim besprekornim karijerama, a, iskreno, nema svrhe ubjeđivati ljude da ne vjeruju u bajke kakve im serviraju. Ko u to vjeruje nije vrijedan trošenja energije na objašnjavanja. Nadalje pročitajte sadržaj koji je Kostrešević uputio FACE TV.


SADRŽAJ DEMANTIJA:


FACE TV
Bosmal City Centar,
71 000 Sarajevo

n/r: Senad Hadžifejzović

U smislu Zakona o zaštiti od klevete, a u cilju ublažavanja već nastale štete uzrokovane klevetničkim izražavanjem dostavljam:

ZAHTJEV ZA OBJAVU DEMANTIJA

Poštovani g. Hadžifejzoviću,

Dana 27. novembra 2021. godine u direktnom programu FACE TV, kao urednik i voditelj emitovali ste emisiju u kojoj je Vaš sagovornik bio novinar i bloger Slobodan Vasković.

Gostovanje u Vašoj emisiji najavljeno je istoga dana i na blogu Slobodana Vaskovića pod naslovom „Večeras kod Senada na Face TV u 18.40.“, a koja emisija je nakon direktnog prenosa i objavljena na blogu Vašeg sagovornika.

Tokom emisije, u više navrata iznijeti su neistiniti navodi koji dovode moje ime u vezu sa kriminalnim organizacijama, kriminalnim grupama i tzv. „kavačkim klanom“. Tvrdnje koje su te večeri izrečene u Vašoj emisiji su paušalne, nisu potkrijepljenje niti jednom činjenicom ili bilo kakvim materijalnim dokazom.

Njihovim javnim iznošenjem nanijeta je nemjerljiva šteta ne samo mom, već i ugledu cijele moje porodice. Na ovaj način se bezbjednost moje porodice ugrožava neistinitim povezivanjem sa kriminalnim organizacijama iz regiona, pri čemu se te iste kriminalne organizacije dovode u vezu sa izvršenjem teških krivičnih dijela. Sve ovo je posljedica propusta da Vi kao urednik i voditelj prethodno definišete temu razgovora, kao i eventualne dokaze za opasne tvrdnje Vašeg sagovornika.

Vaša emisija je započeta temom kriminala u vrhu državnih institucija i aplikacijom „Sky“. U toku emisije, u razgovoru sa Vašim sagovornikom, iznijet je niz paušalnih i neistinitih izjava pri čemu navodim:

„Kodno ime „General“ odnosi se na direktora policije, Sinišu Kostreševića“,

Neophodno je napomenuti da su tvrdnje o meni kao korisniku „Sky“ aplikacije u cjelosti neistinite. „Sky“ aplikaciju nikada nisam koristio, niti sam posjedovao telefon na kojem je instalirana navedena aplikacija, te uzročno-posljedično nisam mogao ni imati kodno ime “General“ kako se te večeri tvrdilo u Vašoj emisiji.

Odmah u nastavku gore pomenutog navoda izrečeno je i sljedeće:

„…On je samo glavni izvršilac kartela i postavio je infrastrukturu kroz Ministarstvo unutrašnjih poslova, kako u samom sjedištu Ministarstva, tako i po cijelom terenu, po svim policijskim upravama, koja je kontrolisala slobodan protok, odnosno omogućavala slobodan protok narkotika…“

Takođe, u nastavku emisije javno su iznošene sljedeće tvrdnje:

„…u stvari on je postavljao infrastrukturu kavčana unutar Ministarstva unutrašnjih poslova…on je kavčanin, da se odmah razumijemo, ovaj, Siniša Kostrešević“

Tvrdnje da je izvršeno postavljanje „kavčana“ po policijskim upravama na prostoru Republike Srpske, a naročito načelnika Odjeljenja za organizovani kriminal, sve sa zadatkom da se „omogući slobodan protok narkotika“ su najprije zlonamjerne tvrdnje, a svakako potpuno nepotkrepljene bilo kakvim dokazima, a cilj ovakvih tvrdnji je diskreditacija mene kao direktora policije Republike Srpske, kao i same institucije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Dalje, izjavljeno je kako sam imao direktne kontakte sa „profesionalnim ubicama“ i to Milivojem Lovrenovićem sa kojim sam navodno bio u stalnom i direktnom kontaktu putem „Sky“ aplikacije:

„…Milivoje Lovrenović koji je ubio i ovoga Slavišu Stojanovića prošle godine ovdje na Novom Beogradu, koji je profesionalni ubica, sa kojim je, ono što je skinuto sa Skaj aplikacije, Kostrešević bio na direktnoj vezi. Onda njega sada, obavještava ga Lovrenović koji je profesionalni ubica, obavještava direktora policije kako je šefu policijske uprave zapalio pilanu, kako su mu bacili bombu na noćni klub, koji je u vlasništvu tog šefa policijske uprave, a njega Kostrešević obavještava koga će sve da smijeni i još ga opominje da oni njegovi ne dolaze u Banja Luku jer taj Brkić iz Banja Luke bi mogao da ih pohapsi, a Brkić nije Kostreševićev…“

Dakle, sve tvrdnje da sam imao direktne kontakte sa profesionalnim ubicama, da komunikaciju ostvarujem i putem „Sky“ aplikacije, da je mene u navodnoj komunikaciji Milivoje Lovrenović, kao direktora policije, obavještavao kako je načelniku policijske uprave zapalio pilanu, kako je bačena bomba na noćni klub koji je u vlasništvu navedenog načelnika, pri čemu ja istog navodno obavještavam koga ću sve da „smijenim“ i da ne dolazi u Banjaluku, su apsolutno neistinite.

Činjenica je da su se prethodno pomenuti događaji desili u decembru 2019. godine, u kom periodu sam obavljao poslove stručnog savjetnika Ministra unutrašnjih poslova, pri čemu govorim o činjenicama koje su javno dostupne, sama po sebi demantuje navode o mojoj navodnoj ulozi u navedenim događajima, o „komunikaciji“ sa Milivojem Lovrenovićem, „obavještavanju“ istog o „smjenama“, kao i o „upozoravanju“ istih na hapšenje, a na samom kraju istovremeno govori i o tome koliko istine uopšte ima u cijeloj priči koju ste te večeri vodili sa Vašim sagovornikom.

U jednom dijelu emisije, zajedno sa Vašim sagovornikom dotakli ste se i lišenja slobode koja su, pod nadzorom Tužilaštva BIH, sproveli pripadnici policije Republike Srpske, a kojom prilikom su uhapšeni Bojan Cvijetić i njegova grupa kako kažete „…Grupa iz Gradiške… potom ovi ljudi oko Kostreševića“. Tom prilikom ste pokušali da objasnite zbog čega i kako se „hapsi“ pa ste pomenuli ulogu ministra MUP-a Republike Srpske, ministre kantona, komesare u kantonima, a svjesno ste izbjegli ulogu direktora policije Republike Srpske koji je po zakonu stručno, operativno lice, a samim tim i policijski službenik, a sve u cilju diskreditacije mene i kao ličnosti i kao direktora Policije Republike Srpske. U skladu sa navedenim osvrnuo bih se na članove 13. i 14. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske iz kojih je jasno ko je nadležan za kako vi kažete „hapšenje“, te radi objektivnog informisanja javnosti iste Vam citiram radi sprečavanja dalje manipulacije sa tim ko šta radi i ko „hapsi“, a što je Vama i Vašem sagovorniku očigledan cilj:

Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske u članu 13 definiše da:

1) Direktor rukovodi svim policijskim aktivnostima kao rukovodilac ukupnih operativnih poslova u Ministarstvu, vrši, organizuje, usmjerava i kontroliše policijske poslove iz člana 5. ovog zakona, a za svoj rad odgovoran je ministru i Vladi.

2) Poslove iz člana 5. ovog zakona direktor vrši neposredno i posredstvom za to nadležnih rukovodilaca osnovnih organizacionih jedinica u sjedištu i van sjedišta Ministarstva.

3) Direktor ima zamjenika.

4) Ostalim poslovima iz čl. 5. i 6. ovog zakona rukovode rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica iz člana 10. stav 2. ovog zakona i za svoj rad su odgovorni ministru.

Dok član 14 istog zakona predviđa da su nadležnosti direktora da:

1) prati i analizira stanje bezbjednosti, a naročito pojave koje uzrokuju nastanak i razvoj kriminaliteta,

2) usmjerava, usklađuje i kontroliše rad osnovnih i unutrašnjih organizacionih jedinica kojima rukovodi neposredno ili posredstvom nadležnih rukovodilaca

3) rukovodi najsloženijim policijskim aktivnostima,

4) predlaže finansijski plan za potrebe policijskih službenika,

5) ocjenjuje osnovanost primjene sile zaposlenih kojima neposredno rukovodi,

6) organizuje pripremanje strategija, programa rada, informacija, analiza, izvještaja i drugih materijala iz djelokruga rada organizacionih jedinica kojima rukovodi, i

7) redovno izvještava ministra o preduzetim mjerama i aktivnostima policije.”

U toku emisije pokazali ste veliko iznenađenje kako kažete „šutnjom“ na pisanja Vašeg sagovornika, kao i na nepostojanje demantija na navedeno. S tim u vezi, želio bih da Vam ukažem i na nekoliko činjenica otkud odsustvo demantija ili pak postojanje „šutnje“ na tekstove Slobodana Vaskovića.

Vi lično gospodine Hadžifejzoviću, a i Vaša medijska kuća ste, prije ovog gostovanja, imali mogućnost da pristupite informacijama o postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima, a kao rezultat pisanja Slobodana Vaskovića. Vaš sagovornik je za uvredu i klevetu pravnosnažno presuđen u više desetina slučajeva, a protiv istog se trenutno vodi veliki broj sudskih postupaka upravo zbog iznošenja neistina, uvreda i kleveta. 

Kao ishod postupaka, Slobodan Vasković je dužan da isplati štetu oštećenim licima u iznosu od više desetina hiljada KM, a kao metod izbjegavanja ovih plaćanja, svu imovinu je prenio na najbliže srodnike, tako da je nemoguće oštećenima da ostvare svoja prava i naplate štetu. Na ovaj način oštećeni vrlo lako postaju plijen za ucjene nesavjesnih novinara, koji nemaju nikakvu odgovornost za ono što pišu ili kažu. Nažalost, moram istaći da demantij, kao metod reakcije na neistine koje Vaš sagovornik iznosi, nemaju efekat u slučaju Slobodana Vaskovića i njegovog ličnog bloga.

Dakle, ovim putem Vam se obraćam sa zahtjevom da u roku od tri dana od dana prijema ovog zahtjeva, na jednak način na koji ste javno objavili i prenijeli sporni sadržaj i narušili moj ugled i ugled moje porodice, objavite demantij na sve navode koji su izneti ili prenijeti u toku emisije i na taj način barem djelimično ublažite nanesenu štetu, a sporni sadržaj uklonite sa Face TV, facebook stranice „Face TV Sarajevo“, kao i sa web stranice, tj. bloga vašeg sagovornika, Slobodana Vaskovića.

Ukoliko ne postupite po zahtjevanom, kao i ne uklonite ove objave biću primoran da svoja prava na zaštitu svog ugleda i ugleda svoje porodice ostvarim zakonskim putem pred nadležnim institucijama.

Na kraju, imajući u vidu Vaš rad u novinarskoj profesiji, pozivam Vas da i sami kao novinar istražite ovu temu detaljno i o rezultatima istraživanja obavjestite javnost Bosne i Hercegovine, a sve u cilju objektivnog informisanja.

2.12.2021. g. 

Siniša Kostrešević

 

 

borislav radovanovic blog

borislav radovanovic blog

borislav radovanovic blog


Primjedbe

 1. Veoma je interesantno pisanje Vaskovica... nema koga nije uzeo u usta jedino o ministru, covjeku odgovornom za rad MUP RS, niti jednog slova nema. A da ne kazem i same Vlade RSa i Narodne skupstine. Mislim da u prici nesto smrdi. Stranjski smrdi.... ne branim niti kudim ikoga, ali ovo ne pije vode.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Vasković je godinama prozivao Dragana Lukača, a sad ga otvoreno podržava. Zašto? Jer je Lukač u savezu koji ja nazivam "BN koalicija", a konkretno Milan Radović koji plaća Vaskovića je u dilu sa Lukačem i Mrkonjićkim klanom. Drugi koji plaća Vaskovića je Rajko Dukić koji se sveti Kostrešu zbog toga što je otktio i spriječio kanale šverca droge iz Srbije (preko Zvornika) u BiH, kanale Nasera Orića. davno sam objavio tu priču, pa i kako je Višković išao Dodiku, pa nagrabusio kada se saznala istina.

   Izbriši
 2. Nesretniče crni kako ne možeš da shvatiš da štiteći vrlog "profesionalca" Sinišu Kostreševića, Čubrijevog slugu, brukaš sam sebe i sve ono što si činio i radio u MUP-a RS? Da li si svjestan da taj vrli profesionalac, da nije igrao kako Čubri svira, još uvijek ne bi napredovao sa pozicije pomoćnika komandira u policijskoj stanici. Ako držiš do struke i autoriteta mani se ovakvih jadnih tekstova kojima pokušavaš sačuvati ugled onome koji taj ugled nikad nije ni stekao. O stvarima koje si pisao za psihopatu ministra mogu da te razumijem, jer dosta iznesenog ima uporište u objektivnom krugu dešavanja. Krajnje prijateljska sugestija. Poz...

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Hvala na komentaru i sugestiji. Ta priča sa Cubrijem naprosto ne stoji jer njega u igri nema godinama. Dodik ga je davno sutnuo i danas zivi kao obicni klosar. Zadnji puta kada je Cubri upleo se u neko veće desavanje u MUP bilo je krajem 2007. godine kada je meni napravio haos iz kog sam teško se izvukao, ali na kraju sam pobjedio. Poslao je Cubri svoje ljude da mi se izvinu i objasne njegovu grešku, no samo sam ih ignorisao. Sa Sinisom i ostatkom ekipe sam par godina intenzivno radio i postali smo prijatelji, a ja svije prijatelje ne napuštam. Posebno kad znam da su u pravu. Nego, razmislite zašto bukvalno nijedan drugi novinar ili analitičar ne potvrdjuje ovo sta piše Vaskovic? U regionu bivse Juge samo jedan covjek tvrdi stvari kakve nikom drugom nisu poznate. Neshvatljivo. Pritom svaki profesionalac po navodima zna da se takve stvari u praksi ne mogu dogoditi. Da su u pitanju gluposti nekog ko pojma nema o zakonu i radu organa krivicnog gonjenja. Na kraju, mnogo jače bih stao u zastitu svojih prijatelja da nije ovakve političke situacije gdje bi im moje hvaljenje samo donosilo štetu. Svako dobro

   Izbriši
 3. Poštovani Borislave, ne mogu da se otmem utisku da Vasković ipak ne "lupeta", jer sve što objavi on i dokumentuje. Ne sumnjam da je Kostrešević bio, nekada, onakav kakvim ga vi znate i cijenite, ali su se u međuvremenu mnoge stvari promijenile. Možda je podlegao pritiscima koje nije mogao izdržati. Znamo odlično na šta su sve spremni ovi iz vladajućih krugova, pa čovjeku, jednostavno, nije preostalo ništa drugo nego da im se pridruži.
  Koliko sam u pravu, pokazaće vrijeme.
  Klupko je počelo da se odmotava, vidjećemo da li će doći do kraja.
  Rep. Srpska je toliko ogrezla u kriminalu i korupciji da neće pomoći sve sankcije ovoga svijeta. Zvuči pesimistično, ali, neka su nam svi sveci u pomoći da se riješimo neviđenog zla, prvo u liku M. Dodika, pa onda i svite oko njega.
  Srdačan pozdrav.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. У двије, три реченице рекли сте све. Потпуно се слажем са Вама.

   Izbriši
  2. Hvala. Mislite li da bih ovako nastupao da nisam siguran u ishod ove situacije. Sve aktivnosti medjunarodnih istraga idu preko Kostreševića i on direktno rukovodi svime. Lukač nema pristupa tome, pa time ni uticaja. Samo Vaskovic mantra o stvarima i ljudima o kojima pojma nema. Cak me vrijeđa kad ljudi razmisljaju da ce "vrijeme pokazati" ko je u pravu, Vasković ili ja. On je zavrsio gimnaziju i interni kurs za baletna, a bavi se "istraživačkim novinarstvom" bez ikakvih referenci. Moja malenkost ima petogodisnje visokoškolsko obrazovanje na polju bezbjednosti i tri decenije iskustva na tim poslovima. Poznajem zakon, praksu i ljude, a Vaskovic iz Beograda izmislja laži po tome koliko mu plate. Eto neka pomene moje ime pa cemo vidjeti kakavo razaranje ga čeka. Znam o njemu toliko toga da ga Dunav ne može oprati. Običan kriminalac i spletkaros. Sa druge strane ja zivim ovde, sa moje troje djece skolskog uzrasta i svakom stojim na rasoolaganju. Na preko 1 000 tekstova za sedam godina nemam nijedne tužbe, a gadno sam mnoge uvredio. No ne ide se na sud sa nekim za koga znate da ce vas razbiti dokazima i poznavanjem prava. Po tome se razlikujemo, a trebalo bi da to shvate ljudi. Ja nemam predstavu koliko puta sam hapšen, koliko montiranih postupaka vode protiv mene i sta mi je sve režim uradio. Sa druge strane ja idem dalje, ne pisem da sam ugrožen i ne bježim odavde, te uzvraćam udarce koliko mogu. Zivim teško, ali mirno spavam jer je istina samo jedna. I moja sloboda misljenja nije na prodaju.

   Izbriši
  3. Boro, svakim komentarom dokazujes koliko si mali ustvari. To sto spominjes da je on baletan, u iducoj recenici trebas reci da si ti psihicki nestabilna osoba koja sebi to ne priznaje i ne zeli da se lijeci. Zalis se na rezim i sta ti je uradio, a iz svakog teksta neofirno branis rezim. Da nisi bolestan, ovo bi bilo smijesno.

   Izbriši
 4. Ovako si ti isto branio Željka Karana i tvrdio kako je i on vrli profesionalac, pa ispade mućak. Izgleda da će i ovaj

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Jesam u jednom tekstu naveo reference Zeljka Karana i one su nepobitne. Onda sam u stotinu tekstova objasnio kakve neprofesionalne i nezakonite stvari je počinio. Moje misljenje nije "cementirano" i mijenjan se po dokazima koje doznajem. Ne bavim se ja ljudima, nego njihovim postupcima. Karan ce kad tad progovoriti u istrazi, a onda ćemo se i baviti time konkretno. Znam o cemu govorim.

   Izbriši
 5. Jedan bloger drži jednu stranu, drugi drži drugu stranu. Istina je negdje između. Gdje ima dima ima i vatre.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. U pravu si ni jedan nije objektivan. Čim napadaju jednu stranu a idealizuju drugu.

   Izbriši
 6. Znači, Radović je u dilu sa Lukačem i mrkonjićkim klanom. Kakav je njegov plan?

  OdgovoriIzbriši
 7. Jutros kulturno izlazim iz jednog lokala u Doboju,a u medjuvremenu dolaze Kostresevic i njegovo obezbjedjenje,jedan me odguruj,kao da sam imao neku losu namjeru,a samo sam krenuo na posao..ponasaju se kao da je RS njihova,a moj otac ratovao od prvog do zadnjeg dana,borac prve kategorije...toliko o tome da ga ne sljaka kokain,jer misli da je citav svijet njihov,jer je poznato da kokain daje takvu euforiju...isti je smrad k'o i Lukav!

  OdgovoriIzbriši
 8. Boro bolesni covjece idi lijeci se, sa 3 decenije iskustva i ovakvim tekstovima ne zasluzujes ni iskljucenu tastaturu da dobijes u ruke. Prestani se brukati drzeci stranu Kostresevicu. Odavno si ti na Dodik&Kostresevic strani.

  OdgovoriIzbriši

Objavi komentar

POPULARNI TEKSTOVI

DJEČAK UBIJAO OČEVOM RUKOM: Zastrašujuće posljedice odgojnih metoda ludog doktora

UDARNO: Afera "POTKIVANJE" glavnog tužioca Mitrovića (FOTO)

Službena zabilješka otkriva nove motive i okolnosti ubistva načelnika Bašića (FOTO)

Prebijanje u odbrani Dodikove časti

KAD SLUŽBE ZARATE: Otkrivam misteriju pištolja zbog kog je ubijen načelnik Bašić