Javna krivična prijava direktoru policije Siniši Kostreševiću

Javna prijava podnosi se protiv načelnika Miloša Brkića i drugih službenih lica PU Banja Luka zbog teških zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja kakvima je ugroženo liječenje, zdravlje i život nevinog djeteta. Objavljujem dokaze i činjenice prikupljene privatnom istragom na osnovu kojih od direktora policije tražim pokretanje formalne istrage.

blog borislav radovanovic


Zbog specifičnog statusa žrtava ovog teškog krivičnog djela prinuđen sam na ovakav vid podnošenja krivične prijave. Primarna žrtva u ovom slučaju je maloljetno dijete čiji identitet zakonski moram štititi, kao i sve druge podatke koji bi mogli dovesti od otkrivanja identiteta ili povređivanja interesa djeteta. Zato ne mogu objelodaniti ni identitet majke, takođe žrtve teškog i krajnje bezobzirnog kršenja zakona od strane pripadnika policije.

Obzirom da se majka-žrtva obraćala direktoru policije, te da je dopis direktora upućen na postupanje u PU Banja Luka, poznati su mu svi relevantni podaci i javnu prijavu adresiram Kostreševiću lično. U ovom slučaju intervenisano je i sa nivoa Uprave policije MUP RS, ali očigledno iznad načelnika Miloša Brkića i njegovih poslušnika nema više vlasti. Nema ni ustava, zakona, prava...

Prijavu protiv Brkića i drugih službenih lica PU Banja Luka podnosim jer su teškim zloupotrebama službenog položaja ili ovlaštenja djetetu uskratili NEOTUĐIVO PRAVO na posjedovanje putne isprave, a u daljem odlazak u inostranstvo radi daljih kontrola. Teško nezakonitim i krajnje nehumanim radnjama ugrozili su liječenje, zdravlje i život nevinog djeteta.

Konkretno: majka i zakonski staratelj djeteta dana 09.07.2021. godine u PU Banja Luka podnijela je zahtjev za izdavanje pasoša po hitnom postupku za dijete. U prilogu zahtjeva priložila je potrebnu medicinsku dokumentaciju i druge dokaze osnovanosti izdavanja putne isprave u hitnoj proceduri. Govorimo o dokazima odlučnog karaktera po pitanju krivične odgovornosti Brkića i drugih odgovornih policijskih i državnih službenika.

Obaveza PU Banja Luka u ovom slučaju jeste da u roku od 72 sata izda dokument, šta datumski znači 11. jula. Pošto tog dana nisu izdali putnu ispravu, a od službenika nije dobila nikakva obavještenja o razlozima neizvršenja službene obaveze, majka se urgencijom obraća načelniku Milošu Brkiću. Kako su kasnije prikupljeni dokazi pokazali činjeno je namjerno obmanjivanje stranke u cilju da se pasoš ne izda do momenta zakazanih avio letova.

I zaista, do kraja radnog vremena 15.07.2021. godine, znači četiri dana nakon propisanog roka, pasoš nije uručen majci. Zbog te okolnosti sutradan nije mogla otputovati unaprijed plaćenim avio letovima i još uvijek nema informaciju kada će pasoš biti izdat kako bi dijete odvela na zdravstvene kontrole u inostranstvu. Ovde nije pitanje nezakonitog uskraćivanja neotuđivog prava na posjedovanje putne isprave, nego uskraćivanja prava na liječenje, zdravlje i život djeteta. Iz motiva predstavljenih u daljoj prijavi ugroziti zdravlje i život nevinog djeteta mogu samo zločinci najgore vrste, kakve je na čelne pozicije u PU Banja Luka postavio najveći zločinac među njima - ministar Dragan Lukač. 

U proteklih par dana, nakon isticanja propisanog roka od 72 sata, majka je uputila zakonite podneske i apele na nebrojeno adresa. Navešću samo neke: Ministarstvo civilnih poslova kao drugostepeni organ, Ombudsmen za djecu, Tužilaštvo BiH... Kada je MUP RS u pitanju obratila se na bar desetak adresa poput Direktora policije, Uprave policije, PU Banja Luka... Zapamtite ovaj detalj: niko od "silnih službi" kojima se obratila nije majci blagovremeno dao obavještenja o statusu predmeta iako su na to zakonski obavezne.

Kada su iscrpljene sve institucionalne mogućnosti porodica se obratila za pomoć mojoj malenkosti. Sa te pozicije 15.07.2021. godine u jutarnjim časovima po Zakonu o slobodi pristupa informacijama (od javnog značaja) od nadležnih službi MUP-a i PU Banja Luka zatražio sam obrazloženje spornih dešavanja. Po tom zahtjevu oko 14,30 časova dobijam informacije koje su majci, stranki u postupku, danima nezakonito uskraćivali. Dopis i mejl čuvam kao materijalne dokaze počinjenog krivičnog djela.

Krajnje nedopustivo je da stranka u postupku, pored sijaseta institucija kojima se obratila za pomoć, od mene doznaje kakve (kvazi)službene radnje se preduzimaju. Podsjećam da je PU Banja Luka 11. jula, prije šest dana, bio u pravnoj obavezi izdati pasoš. Znači završiti kompletnu proceduru kako to nalažu zakon i instruktivni akti - i izdati dokument! U obavještenju koje mi je dostavljeno stoji da je 13. jula policija obratila se Centru za socijalni rad Banja Luka i kako stoji: "... zatražila pismeno mišljenje o opravdanosti izdavanja putne isprave...". Tvrde kako bez mišljenja ovog organa po važećem uputstvu ne mogu izdati dokument.

Prva činjenica koja ukazuje na nezakonito postupanje policije proizilazi iz samog datuma obraćanja Centru za socijalni rad. Ukoliko im je trebalo pismeno mišljenje drugog organa morali su se obratiti odmah po prijemu zahtjeva (9. juli), a to je učinjeno dva dana nakon što su već morali okončati postupak i izdati putnu ispravu (13. juli).

Druga pravno odlučna činjenica tiče se uskraćivanja obavještenja stranki u postupku. Bili su u pravnoj obavezi majci saopštiti kakve radnje preduzimaju, pa da (primjera radi) kod organa socijalnog staranja ubrza dostavljanje odgovora. No treća odlučna činjenica tiče se dokaza kojim stranka već raspolaže i koji javno prezentujem donjom fotografijom.blog borislav radovanovic


Sa druge strane rješenja PU Banja Luka vidite da je za potrebe izdavanja prethodne putne isprave, sada isteklog roka važenja, zatraženo mišljenje ovog Centra. U podvučenom tekstu odgovora stoji da je "posjedovanje putne isprave jedno od osnovnih prava djeteta", šta predstavlja opravdan razlog za izdavanje dokumenta. Misli se na osnovna ljudska prava zajamčena svakom čovjeku najvišim međunarodnim poveljama i konvencijama kakve u Bosni i Hercegovini imaju status materijalnih zakona. 

Majci su uskratili obavještenja o statusu i radnjama ovog postupka upravo kako bi izbjegli suočavanje sa ovim dokazom. Kao stranka u postupku i podnosilac zahtjeva majka bi ih suočila sa sopstvenim dokumentom i pravnim meritumom da je u pitanju osnovno, zajamčeno i neotuđivo pravo djeteta na posjedovanje putne isprave. Ukoliko su u postupku izdavanja prethodnog pasoša sopstvenim rješenjem utvrdili da djetetu izdaju ličnu ispravu na osnovu njegovih OSNOVNIH PRAVA svaka naredna zamjena isteklog dokumenta ima se zasnivati na ovom rješenju.

Kada organ uprave u postupku neku meritornu činjenicu utvrdi kao osnovno, zajamčeno i neotuđivo pravo, pa o tome donese rješenje i deponuje ga u svojim registrima, nema osnova, ni zakonske potrebe, ponavljati postupak. To bi predstavljalo čisti idiotizam službenih lica koja vode postupak jer bi svaki puta "utvrđivali da sunce izlazi na istoku". U ovom slučaju kvazipostupak je vođen u kriminalnoj namjeri da se majka/stranka izloži obespravljivanju, da joj se nanese šteta, da trpi nezakonite posljedice...

Dakle, zahtjev za izdavanje pasoša po hitnoj proceduri potkrijepljen je adekvatnim medicinskim dokazima. Time imamo u direktnoj korelaciji zajamčeno prava djeteta na posjedovanje putne isprave sa neotuđivim pravom na medicinske preglede, izbor lječnika i zdravstvene ustanove, te širok spektar prava direktno vezanih na najvišu kategoriju zaštićenu međunarodnim pravom. Govorim o nepovredivosti prava svakog čovjeka na život i tjelesni integritet, unutar kog je zdravlje ključna odrednica. Zato PU Banja Luka nije imao pravo voditi nikakve "postupke", nego je spram rješenja prezentovanog na gornjoj fotografiji trebalo jednostavno izdati pasoš.

Elem, suština problema je sasvim druge prirode i proizilazi iz (samo)volje Miloša Brkića da se preko majke sveti kompletnoj porodici. U pitanju je porodica čiji su se članovi deklarisali kao članovi neformalne zajednice "Pravda za Davida". Kao takvi članovi porodice trpe nezakonitu torturu, progone i teške nezakonitosti policije. I ovu činjenucu vlo jednostavno dokazujem.

Stranka u postupku, odnosno majka nevinog djeteta kom Brkić i ostatak zločinačke organizacije uskraćuju pravo na pasoš i odlazak na zakazanu ljekarsku kontrolu, procesuirana je za protest u kom uopšte nije učestvovala. Pošto sam učestvovao u protestu i bio prijavljen u istom postupku poznati su mi detalji spornih dešavanja. Samo zato što je majci donijela bocu vode i upitala je za zdravlje, pri čemu se na licu mjesta zadržala svega par minuta, prijavljena je kao učesnik protesta. Obzirom da smo u sudskom postupku svi oslobođeni odgovornosti iluzorno je obrazlagati da je predmetna osoba nezakonito progonjena.

Upravo tim prekršajnim postupcima dokazujemo da načelnik Brkić i njegovi najbliži saradnici ljude progone po svojim "spiskovima", bez obzira da li postoji njihova objektivna odgovornost. Imamo mnoštvo sličnih postupaka gdje su optuživane osobe koje nisu prisustvovale protestima. Govorim o "spiskovima porodica" koje su označene kao mete progona i obespravljivanja, a među kojima je i porodica čiju bornu na ovakav način pomažem.

Dakle, predstavio sam nepobitan dokaz, rješenje PU Banja Luka, po kom u ovoj pravnoj stvari nije bilo zakonskog osnova i svrhovite potrebe za vođenje postupka i traženje novih mišljenja. Rješenjem u prethodnom izdavanju putne isprave djetetu utvrđeno je da se to čini u okviru osnovnih prava i organ je samo trebao dati elektronski nalog za štampanje dokumenta. Ako ćemo pravno cjepidlačiti mogli su sačiniti novo rješenje sa pozivanjem na prethodno rješenje kao pravno meritorno, te izdati dokument.

Umjesto prednjih pravno valjanih radnji, kakve su bez ikakvih problema mogle biti odrađene unutar pripisanih 72 sata, sada prijavljeni načelnik Brkić i druga odgovorna lica PU Banja Luka izvode prednje opisana kršenja zakona i pravila struke. Punih sedam dana vodili su nezakonit postupak, a stranki uskraćivali obavještenja o preduzetim radnjama i mogućnost daljeg pravnog djelovanja. I uspjeli su u svojoj kriminalnoj namjeri jer dijete i majka nisu mogli otputovati unaprijed plaćenim avio letovima, prouzrokovali su značajnu materijalnu i nematerijalnu štetu, još jednom porodicu su izložili nepravdi i stresu.

Najgore u svemu jeste činjenica da su nevinom djetetu ugrozili liječenje, zdravlje i život samo zato što članovi njegove porodice čvrsto stoje na postulatima Istine i Pravde, što su proizvoljno i ničim utemeljeno majku djeteta stavili u "spiskove" osoba koje režim godinama brutalno progoni. Konvencija o pravima djeteta, koja u našoj zemlji ima pravnu snagu materijalnog zakona, decidno zabranjuje da djeca trpe posljedice postupaka nadležnih organa, da ne govorimo o zabrani diskriminacije i političkih progona.

Ponavljam: zbog interesa djeteta i obaveze skrivanja identiteta ne smijem otkriti brojne druge dokaze na kakvima zasnivam ovu javnu krivičnu prijavu, ali i ovo predstavljeno dovoljno je da svako pismen shvati osnovanost prijave i kakve kriminalne radnje su počinili Brkić i ostatak zločinačkog udruženja koje djeluje unutar PU Banja Luka. Narodski rečeno preko nevinog djeteta našli su da se svete porodici čija jednina "krivica" je u tome što su podržali borbu porodice ubijenog Davida Dragičevića. Zajedno sa autorom teksta i stotinama hiljada istomišljenika!

Na kraju apostrofiram da sporna dešavanja opisujem striktno u domenu javne krivične prijave i nezakonitih radnji službenih lica MUP-a, a ukupna problematika je zastrašujuća i ljudskom umu nepojmljiva. Kad obavjestimo javnost ko je prijavljen Tužilaštvu BiH vjerujte da će nastupiti skandal globalnih razmjera jer takav pravni presedan u svijetu nije zabilježen. 

Da je udovoljio molbi porodice i primio ih na razgovor direktor policije Kostrešević znao bi sa kakvim teškim zločinima su povezana ponašanja njegovih podređenih u PU Banja Luka, pa bi vjerovatno i drugačije intervenisao. Ovako, suočava se sa javnom krivičnom prijavom zasnovanom na mojoj privatnoj istrazi, gdje po neoborivim dokazima mora narediti i pokretanje formalne istrage. Prihvatio se ove dužnosti, zna dobro šta su njegove dužnosti i sa te strane ima obavezu istražiti nezakonitosti načelnika Brkića i drugih podređenih mu policijskih i državnih službenika umješanih u predmetno krivično djelo.

Nastaviće se...

Primjedbe

  1. Bog ti zdravlja dao Radovanovicu, kao i tvojoj poroodici! I te mrljotine Kostresevica vise mi na vrh glave. Neka podnese ostavku, ocito je nesposoban i za inspektora, a kamoli za nesto vise.

    OdgovoriIzbriši
  2. If you want to get stronger players in NBA 2K22 and win the game, then it's time to prepare some NBA 2K22 MT!

    Link: https://www.gamems.com/nba-2k22-mt

    OdgovoriIzbriši

Objavi komentar

POPULARNI TEKSTOVI

ŠOKANTNO: Osam pripadnika MUP RS direktni počinioci otmice i ubistva Davida Dragičevića

IDEMO DO KRAJA: Porodica Dodik do guše umiješana u ubistvo Slaviše Krunića

DODIKOVI JADI - OPET ŽENI SINA: Igor odlučan da "Draga Mašin" ponese prezime Dodik

SLAVIŠA KRUNIĆ RAZOTKRIO SPECIJALCE-PLJAČKAŠE: Ministar Lukač organizator pljačke koja je trebala uništiti Krunića!

VIŠKOVIĆU JAVNO: Službenim vozilima vlade prevoze drogu i ubijaju ljude?! (FOTO)

DOZNAJTE DODIKOV PAKLENI PLAN: Hapšenjem Zaljkovića započeo novi obračun sa "mangupima"

MINISTAR LUKAČ PRETUKAO ZETA LUBURU: Otkrivam pozadinu hapšenja korumpirane inspektorke Jelene Florjan

LUKAČ PLAĆA VASKOVIĆA, VUKANOVIĆA I BN TV: Ministar liježe i ustaje sa panikom od hapšenja za ubistvo Davida Dragičevića

UDARNA VIJEST: Ministar Lukač definitivno odlazi!

BOSANSKI VITEZ NERMIN ŠEHOVIĆ: Podsjećanje na zasluge u razbijanju zločinačke organizacije Zijada Turkovića (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)