NOVI VIC: "Sastali se peder, kurva, ucjenjivač i policajac..." (FOTO, VIDEO)

Jelena Trivić oprašta kada je Ivan Begić tri puta nazove kurvom, no kad joj Goran Suvara ukaže da nije za politiku - to je "ucjena". Zoran Bulatović će policijski izvještaj odbaciti uz obrazloženje da tužilaštvo nije nadležno za viceve o glupim policajcima. Uostalom, pogledajte dokaze i pravna tumačenja, pa sami procjenite.


borislav radovanovic blog


Zoran Bulatović, Glavni tužilac OJT Banja Luka, taman je odahnuo od medijskih cirkusa povodom prijava Ivana Bagića zbog navodnih ucjena oko objavljenih pornografskih sadržaja. Zajedno sa postupajućim tužiocem Žanom Bojić. Begića je, po njegovoj priči, nadrogiranog i tokom orgija u Zagrebu neko drugi snimio njegovim mobilnim telefonom. On te kompromitujuće snimke nije obrisao, nego mu je pod nerazjašnjenim okolnostima "otuđen" uređaj. Priča za malu djecu.

Od starta te afere tvrdim da Ivan Begić laže, te manipuliše i sa institucijama i sa javnošću, a šta se vidi iz tadašnjih tekstova. Zbog kontinuiteta dešavanja važno je istaći činjenicu da je neko snimio i učinio javno dostupnim sadržaj rasprave Jelene Trivić, Ivana Begića i Draška Stanivukovića, no PONOVO izostaje prijava krivičnog djela "Neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje"

U dispozitivu ovog krivičnog djela decidno stoji: "...ko tonski snimi izjavu koja je njemu namijenjena, bez znanja i odobrenja onoga ko je daje, u namjeri da takvu izjavu zloupotrijebi, ili ko omogući nepozvanom licu da se upozna sa takvom izjavom". Ukoliko je narodni poslanik Jelena Trivić znala za sporno tonsko snimanje, onda govorimo o "skrivljenoj šteti" nastaloj nakon objavljivanja snimka. Sama je stvorila uslove za "ucjenu" koju sad prijavljuje. Govorim o hipotetičkoj mogućnosti, jer ne bi se onako isprovaljivala da je znala kako je "saborci" tajno snimaju.

Sa druge strane, ukoliko nije znala da se njihov razgovor tajno snima, trebala je prijaviti prednje pomenuto krivično djelo, pa da to procesno možemo povezati sa krivičnim djelom "Ucjene" za koje sad i banjalučka policija formalno tereti Gorana Suvaru. Zašto policija nija razjasnila okolnosti nastanka audio snimka "korištenog za ucjenu", odnosno postojanje neovlaštenog tonskog snimanja, moraće objasniti glavnom ili postupajućem tužiocu OJT Banja Luka. Jelena Trivić kao pravni laik može prijavljivati šta joj drago, ali policija mora poznavati zakon i profesionalne standarde.


borislav radovanovic blog


Gornja fotografija prikazuje kompletan dokazni fond protiv Gorana Suvare, na kom je policija zasnovala pravnu kvalifikaciju "Ucjena", gdje sam crvenim pravougaonikom označio određujuće činjenice. Suvara porukom sugeriše Trivićevoj: "Bilo bi mudro i pametno da se povučete iz politike". Potom nastavlja: "Nemojte ni pomisliti da je ovo nekakva ucjena, samo savjet, a vi kako hoćete". I potpisuje se imenom i prezimenom.

Možemo slobodno reći da je Suvara već "svjedočio" povodom ove prijave i to audio-video snimkom koju sam postavio na svom youtube nalogu i možete je pogledati klikom na donji video. Objasnio je da Trivićeva, Begić, Stanivuković i ostatak bratije kontinuirano snimaju svoje i tuđe kompromitujuće sadržaje, zbog čega "odgovornost" primarno trebaju tražiti u svom ponašanju i okruženju. Suvara neke druge jeste snimao, odreda likove bliske aktuelnoj vlasti, ali ova "politička avangarda" to očigledno sama radi.

Iz spornog snimka doznajemo da Trivićeva oprašta kada je neko nazove kurvom, šta je po njenim riječima Begić tri puta uradio. Ponavljam, u tri navrata ju je nazivao kurvom! No, kada neko ustvrdi da "nije za politiku" tu oprosta nema i slijedi prijava policiji. Meni je ovakav "sistem vrijednosti" neprihvatljiv i zato sam je prestao podržavati. Uobzirujući i brojna ranija meni neprihvatljiva ponašanja o kojima sam pisao.Ovim dolazimo do srži teksta, odnosno do pitanja: je li Suvara počinio krivično djelo? Prvo moramo razjasniti objekat krivično pravne zaštite, koji policija nebulozno protumačila. Imate poglavlje Krivičnog zakon(ik)a RS koje štiti osnovna prava i slobode ljudi, te u daljem poglavlje koje se tiče IZBORNIH PRAVA. Pravo Jelene Trivić da vrši javnu funkciju narodnog poslanika i bavi se politikom neoosporivo je, kao i pravo da se kandiduje za poziciju Predsjednika RS. Baš kao i Suvarino pravo na izražavanje mišljenja o njenom političkom angažovanju i izbornim ambicijama.

Po brojnim presudama Evropskog suda za ljudska prava političari i vršioci javnih funkcija ne mogu biti iznad građana i njihovog prava na iznošenje mišljenja i kritika o njihovom radu. Niko Jelenu Trivić nije primorao na institucionalno i političko angažovanje, čak za to prima platu/naknadu, tako da joj valja suočiti se sa svuda u svijetu prisutnim posljedicama u vidu drugačijeg mišljenja i javne kritike. U datom slučaju Trivićeva nema osnova za parničnu tužbu, a kamoli da država nekog krivično goni za nepostojeće krivično djelo. Valjda ima nekog advokata ako ne vjeruje mom tumačenju?!

Pravna kvalifikacija "Ucjena" tek je vrhunac skaradnosti date situacije. Objekat krivično pravne zaštite ovog krivičnog djela je imovina i tek u tom poglavlju Krivičnog zakona nema smisla tražiti Suvarinu odgovornost. Ima smisla jedino ako govorimo o kategoriji viceva na račun GLUPIH POLICAJACA, koji Begićeve porniće gledaju do kraja da vide hoće li se ženiti ili udati. I u slobodi izražavanja mišljenja zajamčenoj Goranu Suvari - vide "ucjenu"! 

Krivično djelo "Ucjene" izuzetno je teško dokazivo zbog složenosti bića i obaveznih elemenata - bez kojih naprosto nema djela. Ispod teksta dispozitiv ovog složenog krivičnog djela izložio sam kroz najmanje tri obligarorna elementa kakvi kumulativno čine jedinstven supstitut i tako mora biti dokazivano. Nema svršenog krivičnog djela ukoliko izostane bilo koja od njegovih propisanih odrednica.

Polazišno mora biti dokazana NAMJERA pribavljanja imovinske KORISTI. Ovaj krimen nije moguće počiniti nehatom, nego jasnim umišljajem da se pribavi protivpravna imovinska korist u vidu žrtvinog novca, vrijednog nakita ili vozila, pa sve do nepokretnosti. U principu govorimo o imovini veće vrijednosti, ili pravnu stvar svodimo na djelo male društvene opasnosti. U PU Banja Luka mogu se dokazno baviti Suvarinom namjerom pribavljanja imovinske koristi ukoliko nađu "sudskog vještaka za čitanje misli", a u predstavljenim dokazima toga naprosto nema. 

Sljedeći obligatorni element "Ucjene" jeste postojanje PRIJETNJE da će počinilac kompromitovati čast ili ugled žrtve, a u pomenutoj koristoljubnoj namjeri. Nije prijetnja kada Suvara kaže za se ne boji njenog supruga "gabarita 90 kg i 190 cm", a posebice jer se referiše na njene prijetnje upućene Begiću. Prijetnja mora biti direktno i konkretno ispoljena, takvog karaktera da kod žrtve proizvede strah od teških posljedica, usljed kog je spremna odreći se svoje imovine. Toga u dokaznom fundusu naprosto nema.

Treći nedjeljivi element ovog krivičnog djela čini PRINUDA da žtrva nešto UČINI na štetu svoje imovine. Na jednoj strani imamo aktivne radnje prinude počinioca , dok na drugoj govorimo o radnjama žrtve na štetu svoje imovine. O svršenom krivičnom djelu možemo govoriti tek kad žrtva izvrši radnju na koju je počinilac prinudom naveo - u smislu davanja novca ili dragocjenosti, prenosa vlasništva i slično. Bez toga možemo govoriti tek o pokušaju krivičnog djela, a šta banjalučka policija očigledno nije razumjela.

Nema krivičnog djela bez štetne posljedice, a kakvu štetu je pretrpila Jelena Trivić? Povrijeđen joj ego ili tek "histeriše" kako ukazuje Suvara? Ovde po slovu zakona moramo govoriti o imovini jer "Ucjena" spada u imovinske delikte, a takvog oblika koristi ili štete naprosto nema. Da je policija događaj okvalifikovala kroz krimene iz poglavlja zaštite osnovnih prava i sloboda, ili izbornih prava, bar ne bi govorili o profesionalno nedopustivim nebulozama.

Kako prednje rekoh u pitanju je složeno krivično djelo kakvo kumulativno mora sadržavati: namjeru pripavljanja imovinske koristi, pa konkretnu prijetnju sa jasno definisanim kompromitujućim sadržajem štetnim po čast i ugled žrtve, do postojanja prinude kakva posljedično rezultira imovinskom štetom po žrtvu i koristi za počinioca. Ukoliko izostane bilo koja od zakonom propisanih odrednica nema krivičnog djela "Ucjene", ponajmanje svršenog krivičnog djela. 

Banjalučko Okružno tužilaštvo policijski izvještaj jedino može odbiti donošenjem naredbe o nesprovođenju istrage i sa apostrofiranjem da Suvara nije počinio "Ucjenu", niti kakvo drugo krivično djelo na štetu Jelene Trivić. Imamo Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, imamo sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava i druge "temelje" prava Gorana Suvare da iznosi mišljenje o političkom i institucionalnom djelovanju narodnog poslanika i izbornog kandidata za najviše funkcije vlasti. Bilo u privatnoj ili javnoj komunikaciji.

Ukoliko pogazimo ove temelje valja nam eventualno suočiti se sa prijavom Vlade RS protiv Jelene Trivić zbog produženog krivičnog djela "Ucjene" na način da kontinuirano kritikuje rad vlade, prijeti zatvorom i oduzimanjem imovine (kada ona dođe na vlast), a sve u funkciji njenih ambicija da postane Predsjednikom RS i upravlja pozamašnim pripadajućim budžetom. Milionskim. Pritom sve čini sa pozicije političara i mandata narodnog poslanika, po njenim ambicijama očigledno nezadovoljavajućim. 

Goran Suvara nije "cvjećka", ali je građanin kom se nečija politika manje ili više dopada i kao takvom zajamčena mu je sloboda mišljenja. Trivićeva misli da je dorasla predsjedničkoj fotelji, a on da je ista naprosto zalutala u politiku. Bavilo bi se tužilaštvo njihovim "mišljenjima" da nije ustava i međunarodnih konvencija koje takve stvari zabranjuju ili ograničavaju na nužan nivo. Ponajmanje tužilaštvo treba baviti se policijskim idiotarijama. 

Nedavno smo imali lišenje slobode i pritvaranje mog sugrađanina Marka Munjize za ovo krivično djelo na štetu Dražena Vrhovca, kod kog je pronađen prethodno obilježen novac. Elem, valja se tužilaštvu namučiti da sudu dokaže postojanje prijetnje i prinude spram kompromitujućih sadržaja, odnosno da Vrhovac nije naprosto iskoristio položaj i veze kako bi se kotarisao Munjizinih javnih prozivki. Kažem: u pitanju je teško dokazivo krivično djelo.

Znači, u tekstu sam dao mogućnost da svako zainteresovan vidi i čuje "odbranu" Gorana Suvare, pa sam prezentovao fotografiju sa dvije poruke kakve predstavljaju pravno određujuće ćinjenice, a nadalje imate i kako Krivični zakon propisuje krivično djelo "Ucjena". Sve neophodno za shvatanje sporne situacije čitaoci imaju na raspolaganju, pa time mogu razumjeti i buduću tužilačku odluku. 

Moramo razdvojiti kolokvijalno tumačenje pojma "ucjena" od propisanog krivičnog djela - kakvo u ovom slučaju naprosto nije počinjeno. Rukovodstvu banjalučke policije nije bilo dovoljno što su tužilaštvu prijavili nepostojeće krivično djelo, nego su i saopštenjem na zvaničnom sajtu dezavuisali javnost do nivoa kakav bi morao rezultirati smjenama ili sankcijama. Ili ćemo ovu situaciju podvesti pod viceve o glupim policajcima.

 "Ucjena" 

Član 233

(1) Ko u NAMJERI DA sebi ili drugom PRIBAVI protivpravnu IMOVINSKU KORIST 

ZAPRIJETI drugom da će protiv njega ili njemu bliskih lica otkriti nešto što bi njihovoj časti ili ugledu škodilo 

i time ga PRINUDI da nešto učini ili ne učini NA ŠTETU svoje ili tuđe IMOVINE, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je djelom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10.000 KM, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina, a ako taj iznos prelazi 50.000 KM, kazniće se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(3) Ko se bavi vršenjem djela iz ovog člana ili je djelo izvršeno od strane grupe, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od dvije do dvanaest godina.

(4) Ako je djelo iz st. 1. i 2. ovog člana izvršeno od strane organizovane kriminalne grupe, kazniće se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

Primjedbe

 1. Bravo. Sad poleti da tom građaninu poližeš dupe.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ja Suvaru ne poznajem, a to je drugar vrlih opozicionara koji mu daju 50 000 eura, a ja sam "negativac" što to pominjem. Ja sam i danas opozicionar, za razliku od političkih kurvi koje se prodaju po ćoškovima i to još snimaju.

   Izbriši
  2. Godinama čitam tvoje tekstove. Neke i po nekoliko puta. Oduševljavao si me stručnošću i moralom. S nestrpljenjem sam očekivao naredni tekst. Sa nekoliko zadnjih nekoliko tekstova si me razočarao ne mogu da vjerujem koliko sampogriješio u procjeni tvog karaktera. Sve činiš da se uvučešDodiku uvečeš u g.... U. Očito te ni on neće.

   Izbriši
  3. RE "Godinama čitam tvoje tekstove..". Načinjena je medijska haranga oko Trivićkine prijave protiv Suvare. Top tema medija i drustvenih mreža. Zato sam temu i obradio. I objasnio da tu nema govora o krivicnom djelu Ucjene, sta ce i tužilaštvo neminovno utvrditi. Onda ce uslijediti haranga na tuzilastvo, kao ona Begiceva protiv tuziteljice Žane Bojiv. Zana je izvanredna u svom poslu, a inace je kći mog radnog kolege i profesora Živka Bojica, iznimno časnog i stručnog profesionalca. Uostalom i Zoran Bulatović je vrstan profesionalac. Nakon saopštenja policije narod vjeruje da postoki ovo krivicno djelo, a u stvari imate prljavu igru ministra Lukaca i nacelnika Brkica. U tekstu sam postavio vrlo egzaktne dokaze i objasnjenja, a mogao sam o obome knjigu napisati. Suvara, ma šta radio, nije počinio krivično djelo i ovde samo placa cijenu sto je gadno isprozivao ministra Lukača. I ukazao na vrlo ozbiljne informacije o ubistvu Davida Dragičevića. To što Trivicka i slični sad paktiraju sa Lukačem neka im je na čast i time pokazuju pravo lice. Na traženju Lukačeve smjene dobila jengkasove, a sad joj, kao i ostalima, Lukač postao idol. Kao i ono smeće od Radislava Jovičića. Ko takve uzima za saveznike nije nista bolji od njih. Vi stense u mene razocaraki, no ka na vašem ranijem "obožavaju" nista nisam progitirao. Jeleni Trivić ja sam donio glasove i bukvalno je uveo u skupštinu, pa vi vidite koliko sam ja razočaran, uz opasku da je ona pride dobro materijalno profitirala, a meni je Lukač nezakonito prekinuo radni odnos. Suvara je "simbol poštenja" za Jelenu Trivić, a kome se takav stav ne dopada sta bih mi ja?

   Izbriši
  4. Izdo si nas i iznevjerio Borooooo. Prodo si se

   Izbriši
 2. Kako si postao providan i jeftin sa svojim objavama protiv Jelene.
  Strašno mi je kad pomislim da sam u tebi vidio iskrenog opozicionara, a ti si ustvari samo tvrdio pazar.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Šta trebam reći? Da je počinjeno krivično djelo tamo gdje ga nema? Ili da se kao Jelena prodam Radoviću i sličnim lopovima? Nisam ja kurva dabse prodajem po ćoškovima.

   Izbriši
 3. Samo low IQ osoba u ovoj Suvara-Trivić komunikaciji ne primjeti da Suvara ucjenjuje Trivićku objavljivanjem snimljenog razgovora ako ne odustane od politike. Ucjena je oblik iznude gdje se od neke osobe traži da nešto učini protiv svoje volje, a na svoju štetu. Šteta ne mora biti materijalna, ali ovdje čak i jeste jer bi Trivićka ostala bez primanja od rada u politici.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ucjena, iznuda i prinuda su potpuno različita krivicna djela i svako od njih je zasebna priča. Bar za one sa IQ 128 kakav ke kod mene utvrđen testiranjem.

   Izbriši
 4. Svaka cast Radovanovicu i Suvari, ubise pornografsku opoziciju

  OdgovoriIzbriši
 5. Tačno sam znao na koju temu će izaći sljedeći tekst.

  Pa da mi je neko prije par mjeseci pričao da će moj idol, veliki inspektor Boro, biti saradnik jednog kriminalca i zločinca Suvare, (kako ga ja opisao Nešić u onom tv duelu), ne bih mu vjerovao.
  Ima i moje krivice kad sa ovoliko godina imam idole, ali ti si mi Boro bio jedan od rijetkih idola, tačnije jedini.

  Mnogo sam naučio od tebe i tvojih tekstova tokom ovih godina , prije svega, da kritički analiziram i mislim jedino i isključivo svojom glavom. I hvala ti na tome.

  Tako sam svojom glavom, samo uz pomoć interneta, utvrdio da se sve promijenilo negdje krajem avgusta i u septembru 2021g.

  Do septembra je i Suvara udarao po vlasti (dokazi su na njegovom twiter nalogu) a onda preko noći - totalni zaokret.
  Očito je dobio "angažman", ja bih to nazvao "prepaid ološ", kao što postoje oni psi rata, vojnici plaćenici. Nije takve briga za koga rade, nemaju takvi ideale, ali, otkud ti u toj priči dragi Boro?

  I kod tebe na blogu se vidi taj nagli zaokret, baš tamo u sep 2021. god, tada nisi objavio nijedan tekst, nisi slovo napisao za aferu kiseonik.
  A onda kad si se vratio.. potop.

  Skontao sam Boro ko ti je poslodavac, nisi bilo potrebno puno pameti. I tu je twiter sve razotkrio. Vidi se koga "lajkuješ" na twiteru i koga lajkuju tebi bliske osobe.

  Neću te kriviti. Možda si došao na rub egzistencije, treba djecu nahraniti i školovati. Nesporne su tvoje patnje i stradanja zadnjih 10 godina. Još kad te izdaju oni za koje si se borio i u koje si ulagao trud i živce..
  Hiljadama godina je stara ona poslovica, "kad ih ne možeš pobijediti, pridruži im se".
  Legitimno je.

  Ali Suvara i ti, dragi Boro..
  To nikako ne mogu shvatiti ni svariti.

  Hvala ti za sve vrijeme koje sam proveo na ovom blogu, i zbogom Boro.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ko mu je poslodavc

   Izbriši
  2. Nebrojeno puta sam objavio da sam Suvaru zapratio zbog zanimljivih informacija, kako i ti reče protiv režima. Znači, ne zbog njega, nego zbog informacija. Drugo, kada se opozicija prodala odbačenim Dodikovim lopuzama obkavio samnda ce kod mene imati isti tretman kao i vlast, a to znači da ću pisati i o kriminalu o kom sam dotad ćutao iako sam mnogo znao. Kao što sam ćutao o pozitivnim potezima vlasti.

   Kažeš da nisam pisao o aferi Kiseonik. Tačno, a samo zato što nisam bio spreman braniti doktora Đajica od neosnovanih napada Stanivukovića i bratije. Pogriješio sam i nisam bio dosljedan svojim prinvipima. Istražio sam pomno sta se događalo oko kiseonika i utvrdio da pojedinci baš ne biraju sredstva i da nemaju zrno osjećaja prema bolesnicima i drugima. Nikakvo krivično djelo tu nije počinjeno, a najmanje je bilo osnova za optužbe na račun Đajica. Kažem istražio sam i proces proizvodnje u Sisku i procedure nabavki i uvoza u BIH, pa do mogućnosti manipulisanja dokumentavijom. Baš kao i da je Draško trebao preko svog partijskog druga Zolaka osigurati inspekcijski nadzor i uzeti uzorke kisika. Nisu to uradilinjer su znali da je kisik uredan, pa su manipulaciju izveli preko papirologije. U pravu si, trebao sam bar zbog ljudi objaviti sta sam utvrdio i koliko toliko smanjiti uznemirenje.

   Izbriši
  3. "pravniče", upravo si u svom komentaru priznao počinjenje krivičnog djela - "ćutao sam o kriminalu za koji sam znao".

   Izbriši
  4. Zakon propisuje koja krivicna djela se moraju prijaviti, a sve ostalo je stvar lične volje. Ako nisam pisao o nekim krivičnim djelima sta sam povinio u pravnom smislu? Ništa. Posebno jer pisanje tekstova i podnošenje prijava su dvoje stvari kakve nemaju veze jedna sa drugom.

   Izbriši
 6. Boro jesi sljam i bitanga nevidjenih razmjera, stvarno si zasluzijo sve sto ti se desava u zivotu. Pjana vrana vidi da si se okrenuo Dodiku pa sad toboze ti ides u kampanju pljuvanjana Jelenu Trivic.ti si moralna samozvana gromada pa ti se moze da ti cjenis druge. Sreca pa imas samo tastaturu pa likaci dan i noc

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ja sam imao zakonsko ovlaštenje da prisluskujem i tajno snimam druge, a nikad to nisam iskoristio jer mi je moralno odvratno. Sad su "moralne veličine" ovi što jedni druge tajno snimaju i to prodaju onome ko ima para. Da ne ulazim u druge prljavštine. Takvi i ja smo nespojivi, a kome je to prihvatljivo eto mu družine. Po onome sta rade nisu ništa bolji od Suvare, koji se za razliku od njih ne prodaje kao postenjacina, ne traži glasove i funkcije, niti je na budžetskim jaslama. Jelena ubire dvije plate i malo joj pa bi predsjednicki budzet od deset miliona, a meni nezaposlenom ostaje da joj to omogućim kako bi me neko tapšao po ramenu i hvalio kao opozicionara. Jedan mandat sam im bukvalno poklonio, a kad sam plaćao cijenu zbog toga nikog nije bilo briga. Sad im eto Radovića da vidim može li kupiti glasova koliko sam im ja donio i ne znam sta je tu problem? Ili bi ponovo i pare i jare? Ibto na tacni.

   Izbriši
 7. E Draguljče, kako te neko nazva, ti si stvarno teško bolestan čovjek i krajnje je vrijeme da se počneš adekvatno liječiti. Nesrećo crna znaš li ti uopšte ko je Goran Suvara? Kriminalac i kreten glamočki. Samo bolestan čovjek može stati na stranu kretena zvanog Suvara, a pri tom udarati na Jelenu Trivić. Smradovi jedni Jelena je za vas oličenje pameti, ljudskosti i poštenja. Jedina osoba u politici koja ovom napaćenom narodu vraća nadu da nam može biti bolje kad se ova sekta počisti sa vlasti. More marš, stoko jedna!

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. ASKA: Mozzete pljuvati Boru koliko hocete. Mozete i Jelenu hvaliti isto tako, ali moj zdrav razum kaze sledece: Mladen Ivanic, prodana dusa, izdajnik nad izdajnicima i engleski pijunčić Jelenin je sef. Mislim da vise od toga ne treba reci.
   Svi mi zarko zelimo promjenu vlasti, zelimo svim srcem da istjeramo okupatora sa nase djedovine, zelimo cisto i suvereno nebo iznad glava nase djece i zbog svega toga smo napeti i svi su nam izdajnici i spijuni. Narode, uvedi se u pamet. Ne zaludjujmo se.... sve i jedan covjek koji je trenutno u politici nas je neprijatelj. Ne trebamo se iskaljivati na Bori ili bilo kom obicnom covjeku. Svi mi zelimo isto, bolji i bezbjedniji zivot nasoj djeci.

   Izbriši
  2. RE: ASKA: Dobro kažeš, ljudi se mnogo više oslanjaju na zablude i želje da nekakve "mesije" donesu promjene preko noći, umjesto na zdrav razum. Zato i prema meni, Suvari svakom ko im poljulja iracionalne želje nastupaju ovako emotivno. Sa druge strane, time što svakog tretiraju "plaćenikom" pokazuju jednu drugu karakteristiku naših ljudi, a to je pokvarenost. Samo pokvareni ljudi mogu misliti da su svi "na prodaju", da se sve vrti oko para i ličnih interesa. Eto Jelena Trivić je "mesija" iako se bori za poziciju gdje se budžet godinama, još od Dodika, vrto oko 10 miliona maraka i znamo da predsjednici ta sredstva koriste po sopstvenom nahođenju. Ja sam joj donio dovoljno glasova da uđe u skupštinu i postane poznata široj javnosti, a sad bih joj trebao pomoći i da se dokopa nove funkcije ili sam "izdajnik". Ona je odabrala Milana Radovića i njegove milione, a nakon čega sam objavio da više nema moju podršku. Želi milione i neka ih se domogne, neka Radoviću prepusti budžet od 3,5 milijardi maraka, ali bez moje pomoći, bez mog saučesništva. Kakav je problem? Znači, ona će dobiti moju pomoć taman koliko se mene sjetila kada sam godinama trpio torturu i patnje, dok je ona ubirala dvije plate i ono od Radovića pride. Sve šta je ona, kao i brojni slični njoj, profitirala ove tri i po godine ja sam "platio" nezamislivom cijenom. Pritom TRENUTNO ne znam kud udaram jer mi je nakon otkaza i kompletna imovina došla na "doboš" zbog kredita i dugovanja. Sve šta sam stekao kreditima sa visokim kamatama sad neminovno gubim jer nemam nikakvih primanja i ne mogu servisirati kredite, a dugovi se gomilaju. Toliko o tome da me Dodik plaća ili da od ovoga imam ikakve koristi. Nikad materijalno nisam gore stajao, no to nikog nije briga, nego se sve svodi kako da pojedincima donesem bolje funkcije i veća primanja. Dobiće taman toliko koliko su se mene sjetili ovih godina, koliko su ispoštovali ono šta sam im ranije davao "na tacni". I nemam problem to jasno i glasno izreći.

   Izbriši
  3. RE DRAGULJČE: Kažeš da je Suvara "kreten glamočki". OK, ali mi objasni kako "kreten" može izvarati i opoziciju i vlast za 170 000 maraka prodajom USB stikova. Vukanovic mu na noge donio 50 000 eura, a onda Siniša Mihailović još 70 000 maraka. I sve je objavio da narod vidi kako prevaranti sa ulice varaju prevarante iz politike, a ko je tu ispao "kreten" lako je zaključiti. Ja sam sa takvima poput Suvare proveo pola života, jer zna se sa kakvim tipovima rade pripadnici specijalne policije i inspektori za organizovani kriminal. Odlično poznajem tu grupu ljudi iako Suvaru lično ne poznajem. Elem, kroz aktivizam upoznao sam i sve bitnije političare ove zemlje, a ponajbolje opozicionare. I kad sam sagledao poštenje i jednih i drugih, kriminalaca koje sam poslao na robije i političara koje sam pokušao poslati na robije i zbog toga mi je uništena karijera, mnogo draži su mi ovi prvi. Posebno jer znam međusobne veze između viđenijih kriminalaca i viđenijih političara, pa sve do konkretnih poslova. Ne pamtim kad sam posljednji puta popio kafu sa nekim političarem, a sa ovima što sam ih poslao na robije svako malo kafendišem i ispričam se. Istine radi, najviše me zanimaju obični ljudi iz mog okruženja i najviše vremena provodim sa njima. Ovi "poznati" su mi se davno ogadili i jedino su "dobri za izbjegavanje". Radim jedan projekat preko kog ću čak prestati i da pišem o njima.

   Izbriši
 8. Ljudi, nema potrebe da "moralnu" gromadu Boru pljujete. Covjek ima pravo na svoje stavove, isto kao i Drasko Stanivukovic. Njima je Dodik M. Svima antibijotik pusti ih da se sire i prdekaju dok Dodiku bude zanimljivo. I onda ide ono aj da ih kupimo i stavimo na kratak povodac pa nek skevre u krugu od jednog metra. Ipak svaka cast Dodiku na kraju on njih poreda sve kad i kako zazeli dzaba i sto neko toboze tvrdi da je nepotkupljiv il da neciji tata ima milijone ode taj moral i nepotkupljivost u pm kad Dodik stavi kes na sto i zavrne doticnima malo usi. Aj sad Boro na smetljiste istorije sa draskom i ostalima !!!

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Tako je! I svi treba da prestanu pratiti moj blog i čitati šta pišem. Koga zanima šta misli nekakav prijedorski bloger, kom je mjesto na "smetljistu istorije"? Sve si rekao, no uradio si suprotno od toga i postavio gornji komentar. I tvoj komentar svako može vidjeti jer moja malenkost ne briše negativne komentare poput svih drugih. Pitanje za tebe glasi: jesi li komentar napisao zato što znaš da neće biti obrisan, nego će ostati dostupan svima koji ga žele pročitati? Samo mene možete kritikovati na mojim stranicama, a odlično znate kako na "smetljistu" završavaju vaši komentari kod drugih blogera, političara i brojnih portala. Samo jedno znajte, ovo će ostati zabilježeno i dostupno budućim generacijama, pa kad budu istraživali ova luda vremena imaju samo jedan IZVOR PODATAKA na kom ima smisla čitati i mišljenja ljudi na neke teme i dešavanja, preko onoga šta odgovara vlasniku bloga. Kod svih drugih imaju samo lajkove i pohvale, pa to nema smisla istraživati. Zato im moja malenkost omogućava da istraže i šta doista misle drugi, da istraže kakav takav DIJALOG.

   Izbriši
 9. Boro, ljudino!!!
  Samo naprijed sa ovakvim komentarima, svaka tebi čast!
  Ovi zlonamjerni ne potiču napisanu istinu, nego brane neobranjivo i to bez činjenica. Pa nisi ti i Dodik snimali tajno i prodavali snimke koji su istiniti i ništa nije izmišljeno.
  Pozdrav Boro!!!

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Hvala. Najlakše je reći da Suvara i ja "razbijamo" opoziciju, pa narod neće doživjeti prosperitet zbog nas dvojice. Mnogo teže je malo se edukovati i naučiti da svuda u svijetu napredak ovisi o kvalitetnoj opoziciji, koja promorava vlast na odgovorno i pravilno ponašanje, te štiti institucije od zloupotreba vlasti. Naše opozicionare samo zanima da svoje guzice uvale u poslaničke fotelje i dobijaju plate po tom sobovu, a nešto nisam vidio da se uopšte bore za vlast i preuzimanje odgovornosti. Da se iole bore za vlast, pa davno bi je osvojili u ovako nepravednom društvu. Pogledajte predsjednike stranaka i vidite da su odreda u parlamentima, gdje u primanjima nema razlike između vlasi i opozicije, a na izbore za inokosne funkcije ne izlaze jer ostaju bez poslaničkih privilegija. Šta Vukota Govedarica ima od toga što ga je Cvijanovićka pobjedila za tek 7 000 glasova? Eno ga u Gacku i bez ikakvih primanja, a čak su ga i sa pozicije predsjednika stranke smjenili. Šarović je dvostruko profitirao! Borenoviću ne pada na pamet da se kandiduje i prođe kao Govedarica. I takvi će donijeti promjene? Ma smiješno. Jadna je opozicija koju mogu "razvaljivati" dva čovjeka, a još jadniji su oni koji u to vjeruju. Pozdrav.

   Izbriši
 10. Boro legendo, kandiduj se iduce izbore molim te, da se ima za koga glasati. Vjerujem da ce te mnogi posteni i razumni ljudi podrzati koji znaju, iole, citati izmedju redova.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Razmišljao sam o tome i cak pisao. Elem, odustao sam jer sa političarskim olosem ne zelim biti ni na kilometar udaljenosti. Tovim svinje i piliće za svoje potrebe i njihov smrad mi je mnogo prihvatljiviji od političarskog.

   Izbriši
  2. Boro Vukota nije bez ikakvih primanja.Ima mandat u vijeću naroda Republike Srpske.To je ono antiustavno tijelo što je nametnuo Visoki predstavnik.

   Izbriši
 11. Bravo, Radovanovicu. Još jedan sjajan tekst.

  OdgovoriIzbriši
 12. MEN.... Ovo nije ni za zute stampe Negdje je u rangu sa zadrugom ili malo ispod Skoro sam pisao da kroz napade na opoziciju koji donekle i stoje namjerno ubacujete mlade i neokaljane clanove a sada udarate direkt na njih Vukanovicu ne mozete naci nista sem onog famoznog stika i to svi ponavljaju kao papagaji Jeleni takodje pa se onda ovakve gluposti pisu da se ona diskredituje koliko toliko Zena je prijavila policiji da je dobila poruku kakvu je dobila Smatrala je da je potrebno to prijaviti I to je sve od nje A poslije ko ce sta uraditi i da li ce sta uraditi povodom toga ona nema nista sa tim Nisam bio u toku jer je to po meni i nebitno ali ako su neki portali to iskoristili za neke druge svrhe to je do njih a ne do Jelene Znam samo da se cak i Dodik kontrolise kada daje neke izjave za Jelenu Sto se tice vase podrske Jeleni da li ste vi imali sa njom licno nekakav dogovor ili ste je samo podrzavali jer ste smatrali da trebate Ja mislim da ste imali neki dogovor ali ne sa njom nego sa nekim drugim

  OdgovoriIzbriši
 13. Sve sam mogao očekivati, ali Radovanovića i Suvaru rame uz rame nikako. Zbogom Borislave!

  OdgovoriIzbriši
 14. Boro, imaš li još viceva?

  OdgovoriIzbriši
 15. Kako te nije sramota? Ti si dno dna! Jesi dobio neku lovu za ovo sto pišeš? Probio si dno, smatrao sam te pravim „opoziconarom“, a ti ispade gori od najgoreg. Sta bi sa Dragičevićem, Lukačom?! Ma ne bitno, piši protiv opozicije, Mile bolje plaća…Svi ovi botovi iz snsd-a što te hvale, nisu ništa bolji…svako dobro

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Зашто вријеђате ћовјека? Он пише оно што сматра да треба а коме се не свиђа не мора читати. А зашто не писати и о опозицији ако у њој постоје аномалије а сви видимо да постоје. Све треба писати и за једне и за друге. Важно је само да је написана истина.

   Izbriši
  2. RASPUCHIN : Да , таман и сам помислих да поставим питање : А због чега нападате човјека? Он само износи своје мишљење и сазнања а , вјерујте ми , моја сазнања и мишљење су и прилично лошија од Бориславових. Некада давно сам био солидно позициониран у , тада јакој , опозиционој партији и добро знам каквог све шљама има међу опозицијом. Чак су се и суздржавали јер су ме се малчице бојали али сам их добро прочитао и видио каквих све има. Моја једина замјерка Бориславу је промоција Станивуковића који је потенцијална тешка политичка пропаст за овај народ посебно због његове залеђине коју Борислав позна чак и боље него ја. Мала је разлика у менталитету оних који јуришају на позиције. Један паметан човјек је рекао да је : "Политичка кампања упоредива са завођењем" а сви добро знамо шта чека ону-онога који је заведен.

   Izbriši

Objavi komentar

POPULARNI TEKSTOVI

MEGA-AFERA: Glavna inspektorica vibratorom nokautirala ministra (FOTO)

RASKRINKAVANJE LAŽOVA VUKANOVIĆA: Ivan Begić je prodao svoj porno snimak (FOTO)

DOZNAJTE DODIKOV PAKLENI PLAN: Hapšenjem Zaljkovića započeo novi obračun sa "mangupima"

DODIKOVI JADI - OPET ŽENI SINA: Igor odlučan da "Draga Mašin" ponese prezime Dodik

NEMA ZAŠTIĆENIH: Policija steže omču oko vrata narko mafije (FOTO)

OVO NISTE VIDJELI: Bespravno izgrađena kuća ministra Lukača (VIDEO, FOTO)

SUROVA ISTINA: Po pozivu ministra Lukača stavljen sam na "crnu listu" BN TV! (VIDEO)

Otkrivam identitet pritvorenog pomagača u ubistvu načelnika Bašića (FOTO)

DOSTA JE LAŽI I OBMANA: Ko i kako zloupotrebljava ubistvo načelnika Bašića?!

UDARNA VIJEST (VIDEO): Radinković najavio istinu o stradanju Nikole Đurovića - Hoće li razotkriti Dodika?!